Milieustraten

Depot voor klein chenisch afval (KCA) GAD circulair bouwen Modulo Milieustraten Care4Circulair

Modulo Milieustraten realiseert weer twee circulaire KCA-depots

Deze week is gestart met de bouw van het nieuwe depot voor klein chemisch afval van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) in Huizen. Het KCA-depot wordt opgetrokken uit betonnen U-elementen van ecogranulaat. Het circulaire depot in Huizen...
Bouw circulaire miilieustraat Papendrecht HVC circulair bouwen Modulo Milieustraten Care4Circulair

Circulair bouwen gebeurt al volop

Een centrum om bruggen te bedienen, viaduct, nieuwbouwwijk, school, groene werkplek, vogelobservatorium en milieustraat. Circulair bouwen is het stadium van boekenpraat ontgroeid en inmiddels volop praktijk. Die positieve tendens is in lijn met de ambities van de overheid om in 2050...
Inzamelen grof huishoudelijk afval milieustraat afvalkalender app Modulo Milieustraten Care4Circulair

Advocaat Monique Hennekens: ‘AVG stelt ook eisen aan cameratoezicht’

Mogen gemeenten camera's plaatsen op de milieustraat of bij ondergrondse containers? Dat was een van de vragen die aan bod kwam tijdens de NVRDtalk van privacy-advocaat Monique Hennekens. Ja, is het antwoord, blijkt uit...
Revitalisering milieustraat Krimpen aan den IJssel Care4Circulair Modulo Milieustraten

Revitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig

Een milieustraat die weer voldoet aan de laatste wensen en eisen van een gemeente en tegelijkertijd aan nieuwe wet- en regelgeving zonder dat daarvoor nieuwbouw nodig is. Dat kan door revitalisering van een milieustraat...
Milieustraat Paderborn Duitsland verhoogd bordes duurzaamheid Care4Circulair Modulo Milieustraten

Verhoogd bordes milieustraat biedt ruimte voor duurzaamheid

Opslag van regenwater om de toiletten mee door te spoelen, ruimte voor het aardwarmtesysteem of een waterberging. De ruimte onder een verhoogd bordes biedt talloze mogelijkheden, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van...
Opening milieustraat Lemmer Fryske Marren wethouder Irona Groeneveld Semke Modulo Milieustraten Care4Circulair

Milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen (video)

De milieustraat in Lemmer, in de gemeente De Fryske Marren, is officieel in gebruik genomen. Wethouder Irona Groeneveld verrichtte de openingshandeling en gooide samen met de zesjarige Semke grof huishoudelijk afval in een van...
Upcyclen Ruig & Geroest Upcyclecentrum Almere afval recyclen Modulo Milieustraten Care4Circulair

Ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente

Meer fracties gescheiden inzamelen. Dat is een van de voordelen van een inzamelpunt voor de kringloop onder de milieustraat. Bovendien wordt het bezoekers makkelijker gemaakt. Die hoeven niet ook nog een keer apart naar...
Communicatie milieustraat plattegrond informatiebord pictogrammen Modulo Milieustraten Care4Circulair

Goede communicatie milieustraat verbetert afvalscheiding

Grof huishoudelijk afval scheiden in meer en betere grondstoffen. Dat is het positief effect als gemeenten hun communicatie over de milieustraat goed organiseren. Het gaat zowel over het gericht informeren van inwoners over hun...
Dubbelgrondgebruik verhoogd bordes milieustraat ruimte gebruiken Leusden Modulo Milieustraten Care4Circulair

Ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden

Een flink aantal extra vierkante meters ruimte beschikbaar op hetzelfde oppervlak. Dat voordeel bieden de milieustraten met een verhoogd bordes die Modulo Milieustraten ontwerpt en bouwt met U-elementen. Dit dubbelgrondgebruik biedt veel andere pluspunten...
Monique Hennekens AVG privacy afvalpas milieustraat boek Privacy in de afvalindustrie Bol.com Modulo Milieustraten Care4Circulair

Ook afvalpas milieustraat moet aan privacyregelgeving voldoen

Is de privacyregelgeving van toepassing als gemeenten een afvalpas uitgeven? Ja, is het stellige antwoord van advocaat Monique Hennekens. 'Afvalpassen worden meestal op adresniveau uitgegeven. Omdat een adres naar een persoon is te herleiden,...
Circulaire milieustraat gemeente Nieuwkoop ecogranulaat dubbelgrondgebruik Modulo Milieustraten

Sjoerd Dijkstra, Nieuwkoop: ‘milieustraat draagt bij aan duurzame doelen gemeente’

De VANG-doelen halen: 75 procent afval scheiden en 100 kilo restafval per persoon. Dat is de stip die Nieuwkoop op de horizon heeft gezet. Mede om die reden voert de gemeente DIFTAR in, zegt...
Milieustraat automatiseren registreren milieupas gemeente Barneveld Modulo Milieustraten Care4Circulair PieterBas Automatisering standaard afvalsoftware

Automatisering milieustraat geeft zicht op bezoekers en afvalstromen

Vastleggen wie de milieustraat bezoekt en welk afval wordt gebracht. Dat kan met een digitaal registratie- en acceptatiesysteem. Daarmee is ook andere informatie bekend, zoals hoe vaak een inwoner de milieustraat al heeft bezocht,...
Modulo-Milieustraten Academisch Ziekenhuis Maastricht Universiteitsziekenhuis Münster Duitsland modualire milieustraat #Care4Circulair

Modulo bouwt milieustraat voor universiteitsziekenhuis Münster

Modulo Milieustraten gaat opnieuw een milieustraat bouwen voor een academisch ziekenhuis. Dit keer in het Duitse Münster. Eerder al bouwde het bedrijf een milieustraat voor het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Het ontwerp voor de nieuwe...
Afvalstoffencentrum Grondstoffenc entrum Circulair centrum milieustraat Papendrecht HVC afvalbrengstation Modulo Milieustraten Care4Circulair

Specifieke situatie bepalend voor keuze van een milieustraat

De circulaire ambities, en specifieke wensen en eisen van gemeenten. Het zijn belangrijke factoren die de keuze voor een milieustraat bepalen. Afgestemd op de lokale situatie leidt dit tot een scala aan mogelijke ontwerpen....

Ontwerp milieustraat afgestemd op specifieke situatie: drie varianten

Bezoekersaantallen, de hoeveelheden ingezamelde fracties en de infrastructuur, waaronder de aanrijdroutes. De lokale situatie en specifieke wensen van een gemeente zijn bepalend voor het ontwerp van een milieustraat. Er zijn legio andere factoren die...
CommunicatIe borden milieustraat routing doorstroming Modulo Milieustraten Care4Circulair milieustraat Zuidwolde

Goede communicatie verbetert doorstroming bezoekers milieustraat

De routing en doorloop van bezoekers op een milieustraat verbeteren. Dat kan door helder en duidelijk te communiceren met de bezoekers. Die weten daardoor waar ze hun afval moeten inleveren en wat daarvoor de...
Milieustraat Woerden circulaire milieustraat circulair ambachtscentrum Modulo Milieustraten Care4Circulair

Er is ook leven onder de milieustraat

Deze tijd van het jaar is het op de gemiddelde milieustraat een komen en gaan van mensen. Voorjaar betekent opruimen en één of meerdere gangen richting de milieustraat om grof huishoudelijk afval te brengen....
Digitalisering van een milieustraat standaard afvalsoftware PieterBas Automatisering Care4Circulair Modulo Milieustraten

Drie vragen over… digitalisering van een milieustraat

Werk dat met de hand wordt gedaan laten uitvoeren door een ICT-systeem en papieren documenten vervangen door een digitale versie. Daar gaat het in essentie om bij digitalisering van een milieustraat. Voorbeelden van digitalisering...
Kringloop Rataplan Amsterdam milieustraat onderzoek rapport ‘Milieustraten en de circulaire economie’ circulair adviseur Michiel van Wickeren Care4Circulair Modulo Milieustratenjpg

Rapport ‘Milieustraten en de Circulaire Economie’ vraagt om verdieping

Er is meer fundamenteel onderzoek nodig. Er zijn nu nog onvoldoende kengetallen om de businessmodellen door te rekenen van circulaire ambachtscentra en die vooraf op haalbaarheid te toetsen. Dit zegt Michiel van Wickeren, circulair...
Leusden circulaire milieustraat Modulo Miluestyraten Care4Circulair

Synergievoordelen door combinatie gemeentewerf en milieustraat op één locatie

Gemeentelijke herindeling, wet- en regelgeving of het overheidsbeleid dat stimuleert afval te scheiden met een groeiend aantal fracties als gevolg. Het zijn voorbeelden van redenen waarom gemeenten de gemeentewerf en milieustraat op één locatie...

Circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik

Het circulaire bordes in Papendrecht staat. In twee dagen tijd zijn de 80 prefab elementen van ecogranulaat geplaatst, inclusief een depot voor klein chemisch afval. Dat werd in één keer van de vrachtwagen op...
Stijve plaatfundatie milieustraat Care4Circulair Modulo Milieustraten

Drie vragen over…. stijve plaatfundering onder milieustraten

Wat is stijve plaatfundering, wordt het al veel onder milieustraten toegepast en wat zijn de voordelen? Experts kennen niet altijd de antwoorden op deze vragen, weet Doke van Niekerk, manager advies en realisatie bij...
Toegangscontrole weegbrug routing wachtrijen milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair

Drie vragen over… toegangscontrole op de milieustraat

Hoe komt het toch, steeds die wachtrijen voor een milieustraat als op zonnige dagen mensen aan het opruimen slaan? Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten, heeft wel een antwoord op...
Winkelcentrum ReTuna Återbruksgalleria Zweden recyclen upcyclen milieustraat van de toekomst Care4Circulair Modulo Miluestraten

ReTuna Återbruksgalleria Zweedse milieustraat van de toekomst

Een sorteerstraat waar bezoekers spullen brengen die ondernemers daarna weer gebruiken om producten van te maken. ReTuna Återbruksgalleria is wereldwijd een van de bekendste voorbeelden van de milieustraat van de toekomst. Alle producten in...