Is het aantal medewerkers op de milieustraat van invloed op de scheidingsresultaten van grof huishoudelijk afval. Ja, bleek tijdens de Open coffee die Modulo online organiseerde. Meer medewerkers betekent beter toezicht op het handhaven van de kwaliteit van de afvalscheiding en daarmee het voorkomen van afkeur. Ook al is de personele bezetting niet de enige factor die de scheidingsresultaten bepaalt, werd duidelijk uit de toelichting van de panelleden van onder meer de NVRD, Prezero en het Duurzaamheidsplein in Oss.

Afkeur kan in papieren lopen

Asbest dat per ongeluk in een container met bouw- en sloopafval belandt, vervuild papier en karton of C-hout dat bij het A-hout terecht komt. Het zijn voorbeelden van grof huishoudelijk afval dat door inwoners op de milieustraat niet goed wordt gescheiden. Met als gevolg een mogelijke afkeur door de verwerker die flink in de papieren kan lopen, zeker als het om asbest gaat. Om dat te voorkomen is assistentie op de milieustraat van voldoende gekwalificeerde medewerkers een voorwaarde. Bezoekers weten daardoor in welke container hun afval hoort. Dat verbetert niet alleen de scheidingsresultaten en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Daardoor komt er ook minder bij het restafval terecht. 

Opleiding en training basis voor scheidingsresultaten

Extra training is niet direct nodig om dat te bereiken. Medewerkers op de milieustraat weten waar ze het over hebben. Vaak hebben ze meerdere cursussen en trainingen gevolgd, zoals het omgaan met bezoekers, voor het beheer van het depot voor klein chemisch afval en kennis over afvalstromen. Vanuit de deelnemers aan de Open Coffee kwam nog wel de suggestie om de medewerkers op de milieustraat actief op de hoogte te houden van de acceptatievoorwaarden van de verwerkers. Deze veranderen regelmatig en door hier actief mee bezig te zijn wordt afkeur voorkomen. Daar ligt wel een uitdaging, bleek. A- en B-hout waarvan de kwaliteit eerder als onvoldoende werd beoordeeld, wordt nu vanwege het tekort aan grondstoffen alsnog goedgekeurd. Maar juist deze huidige ontwikkeling vraagt om die specifieke medewerkersinstructies, aldus de panelleden.

Keuze voor kwaliteit of kwantiteit?

Ga je voor kwaliteit of kwantiteit was ook een vraag die tijdens de online Open Coffee van Modulo aan bod kwam. Allebei, was het eensluidende antwoord. Maar kan een extra medewerker wel uit als dat nodig is om de scheiding te verbeteren? Inzicht in onder meer de scheidingspercentages, vervuiling, afkeur en de ingezamelde afvalstromen is belangrijk om een goede kosten-batenanalyse te kunnen maken. Dat kan met een sorteeranalyse op basis waarvan maatregelen tot verbetering kunnen worden genomen zodat de kosten opwegen tegen de baten. Uit het praktijkvoorbeeld van het Duurzaamheidsplein in Oss dat werd genoemd, bleek dat een medewerker per vier containers uit kan. Dit voorbeeld van een circulair ambachtscentrum koppelt vaste medewerkers aan sociale arbeidskrachten. Een buddy-systeem. Het resultaat is dat deze medewerkers gemotiveerder zijn en sneller leren. Hierdoor zijn ze eerder voldoende gekwalificeerd om weer uit te kunnen stromen naar ander werk.

Meer bepalende factoren

Niet alleen het aantal medewerkers op de milieustraat is bepalend voor het halen van de beoogde scheidingsresultaten. Ook de grootte van het bordes, de inrichting, de logistiek van de vervoersstromen, off- en online communicatie en de stedelijkheidsklasse van de gemeente spelen een rol. Als er door het ontwerp een minder goed overzicht is over de milieustraat is de kans groter dat er minder goed wordt gescheiden. Andere voorbeelden die de panelleden tijdens de Open Coffee noemden waren de drukte en de piekmomenten op de milieustraat. Door een betere verdeling van de bezoekers, bijvoorbeeld met een reserveringssysteem, kunnen medewerker effectiever worden ingezet waardoor de afvalscheiding op het beoogde niveau blijft en er geen onnodige afkeur ontstaat. 

Tips

Informeer inwoners al over afvalscheiding voordat ze naar de milieustraat komen, was een van de tips aan het einde van de online bijeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld via de website van de gemeente. De gemeente Roosendaal doet dat en gaat daarin zelfs nog een stapje verder. Inwoners krijgen het advies thuis zelf al zo veel mogelijk afval te scheiden. Dat scheelt ze ook geld. Gescheiden aangeleverde grondstoffen gaan gratis in de route mee. Als bijvoorbeeld dakleer en dakgrind apart op de milieustraat worden aangeleverd, worden alleen de kosten voor het dakleer in rekening gebracht. Het inleveren van het dakgrind is dan gratis. Een andere suggestie was om ook zelf eens een dagje op de milieustraat mee te lopen. Dan zie je wat er speelt en wordt duidelijk of en waar een extra medewerkers nodig is, wat er daardoor verbetert en hoe dat bijdraagt aan de kosten-batenanalyse.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Lees dan ook:
Reserveringssysteem milieustraat: geen wachtrijen, blije bezoekers en afval beter gescheiden
Quick scan brengt milieustraat en verbeterpunten snel in beeld
Visuele inspectie geeft inzicht in onderhoud en kosten milieustraat

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website of neem vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelGemeente Noordenveld: unieke aanbesteding van gemeentewerf en milieustraat
Volgend artikelDoke van Niekerk 10 jaar bij Modulo: samen werken aan optimale milieustraat’