Modulo Milieustraten gaat de toekomstbestendige milieustraat (afvalbrengstation) voor de gemeente Noordenveld ontwerpen en bouwen. Eind vorig jaar heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met TWA architecten en Modulo de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, bouw en onderhoud van de gemeentewerf en de milieustraat. Het is een hoogwaardig, circulair en klimaatadaptief project dat medio 2023 gereed moet zijn. De komende periode bericht het Modulo-blog regelmatig over dit bijzondere project. Als eerste over de wijze van aanbesteden. De gemeente Noordenveld koos namelijk voor een vernieuwende aanbestedingsmethode op basis van ‘design, build, maintain’. In deze blog vertellen Doke van Niekerk en Michiel van Wickeren, specialisten circulaire milieustraten bij Modulo, meer over deze aanbesteding.

Aanbesteding op basis van ‘design, build, maintain’ 

Noordenveld koos voor een aanbestedingsvorm die steeds meer gemeenten hanteren, maar bij dit soort projecten nog niet vaak voorkomt. Het zeer hoge ambitieniveau en de daarbij behorende eisen die de gemeente stelt aan duurzaamheid en circulariteit zijn volledig in de aanbesteding verwerkt. Deze werkwijze verschilt substantieel van de meest gebruikte aanbestedingsvormen. In de meeste gevallen ligt bij een aanbesteding alles al vast. Er is dan al een definitief ontwerp opgesteld met daarbij een beschrijving van het bestek. Creatief meedenken door de inschrijvers of het aandragen van varianten is niet of nauwelijks mogelijk. Noordenveld koos voor de nieuwe aanbestedingsmethode: ‘design, build and maintain’. In deze aanbestedingsvorm worden partijen gevraagd om (deels betaald) een plan uit te werken dat voldoet aan de hoge circulariteitseisen én dat past binnen een vooraf afgegeven budgetplafond. Binnen dit totaalbedrag moeten zowel de schetsmatige uitwerkingen (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp), het bouwen en vervolgens voor 15 jaar onderhouden van het project zijn opgenomen.

Door aanbesteding op basis van design, build and maintain kan de uitvrager kiezen tussen de verschillende visies op de milieustraat van de toekomst en de beschikbare bouwtechnieken. Als de selectiecriteria ook een goede afspiegeling zijn van de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid en circulariteit, schrijven juist díe partijen in waarmee deze ambities optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Circulariteit in aanbesteding verwerkt

De gemeente Noordenveld wilde voor het afvalbrengstation c.q. de milieustraat, 50 fracties gescheiden gaan inzamelen. Een andere eis was een modulaire en flexibele milieustraat die in de toekomst altijd mee kan bewegen met de ontwikkelingen in de afval- en grondstoffenmarkt, en makkelijk aanpasbaar is. In de aanbesteding waren veel punten te verdienen op de selectiecriteria onder het thema ‘Kwaliteit en Duurzaamheid’. Dit onderdeel telde mee voor 50 procent van het totaal. Door niet alleen op prijs te selecteren en in het programma van eisen de voorwaarden voor de bouwmethoden en -technieken niet te gedetailleerd te beschrijven, heeft de gemeente Noordenveld een circulaire aanbesteding uitgevoerd. Daarmee loopt de gemeente op de troepen vooruit. Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van overheidsinstellingen circulair zijn. De aanbesteding bestond uit twee fasen. Eerst de voorselectie voor het kwalificeren van de partijen. Daarna werden die partijen uitgenodigd om in te schrijven voor het totale project. De gemeente Noordenveld ontving toen drie inschrijvingen. Bij de beoordeling door de selectiecommissie kwam het plan van Dijkstra Draisma/TWA/Modulo als meest complete uit de bus. In het ontwerp en gebruik van de werf en milieustraat gaat veel aandacht uit naar architectuur, verkeer, duurzaamheid, circulariteit en gebruikswaarde.

Andere innovatieve aanbestedingsvorm: rapid circular contracting

Een andere, nog innovatievere, aanbestedingsvorm is rapid circular contracting (RCC) of rapid impact contracting. Bij deze methode worden mogelijke partijen nog eerder in het proces betrokken. Op basis van een programma van ambities die de opdrachtgever opstelt gaan de marktpartijen en opdrachtgever een partnership met elkaar aan. Hierin ontwikkelen en ontwerpen de partners samen en delen ze inzichten. De voordelen van deze aanbestedingsmethoden zijn een – in verhouding – korte doorlooptijd van het inkoopproces, open houding ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt, betere prijs-kwaliteit verhouding, hogere tevredenheid en een optimale en circulair verantwoorde inzet van productiemiddelen, producten, materialen en grondstoffen.

 

Rol van Modulo in aanbestedingstraject Noordenveld

Modulo was bij de voorselectieronde betrokken door Bouwgroep Dijkstra Draisma, vertellen Michiel van Wickeren en Doke van Niekerk. ‘Wij hebben onze kennis van circulaire milieustraten ingebracht. Dijkstra Draisma heeft vooral kennis van gemeentewerven. We vulden elkaar mooi aan’, leggen ze uit. ‘Na de kwalificatieronde hebben wij de nieuwe milieustraat maximaal circulair ontworpen als een compact, flexibel en aanpasbaar gebouw. Dat lukt dankzij het Modulo-systeem. De U-elementen die we voor de bouw gebruiken kunnen -indien nodig- in hun geheel altijd worden losgekoppeld en verplaatst. Hiermee beschikt Gemeente Noordenveld straks over een uniek en zeer flexibel systeem. Naar verwachting is de oplevering en ingebruikname medio 2023. In aanloop daarnaartoe zullen we nog verschillende keren vertellen over dit mooie circulaire project.’

Over Modulo

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelModulo online Open Coffee: meer of minder medewerkers op de milieustraat?
Volgend artikelTerugblik Open Coffee: niet aantal medewerkers bepaalt scheidingsresulaten milieustraat