Meer of minder medewerkers op de milieustraat? Dat is het thema van de Open Coffee die Modulo Milieustraten online organiseert op 7 april 2022 om 11.00 uur. Michiel van Wickeren en Doke van Niekerk, adviseurs en specialisten circulaire milieustraten van Modulo, gaan met beheerders van milieustraten en beleidsadviseurs in gesprek over hun keuze voor het aantal medewerkers op de milieustraat. De Open Coffee vindt online plaats en is bedoeld voor gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars. Deelname is gratis. Aanmelden kan door het formulier onderaan in te vullen.

Schuif aan bij Open Coffee over inzet medewerkers op milieustraten

De Open Coffee is een online open netwerk- en kennissessie waarin de kartrekkers van een (nieuwe) milieustraat binnen een gemeente elkaar ontmoeten en ervaringen of best-practices delen. ‘We geloven in het uitwisselen van kennis en ervaring’, zeggen Michiel van Wickeren en Doke van Niekerk. ‘Daarmee bouwen we samen aan een circulaire toekomst van én op milieustraten. Elke gemeente heeft z’n eigen visie, beleid en zienswijze, en maakt op basis daarvan keuzes met hun eigen gevolgen en resultaten. We kunnen van elkaar leren en de gezamenlijke kennis delen.’

Personele bezetting van invloed op scheidingsresultaat?

Michiel en Doke komen als adviseur en specialist circulaire milieustraten op veel verschillende milieustraten. Het valt hen op dat er op meerdere manieren wordt omgegaan met de bezetting op de milieustraat. ‘Op de ene milieustraat staan er veel medewerkers en op de ander weinig. Is hier bewust voor gekozen en welke reden heeft dit?’, vragen wij ons dan af. ‘En heel belangrijk: wat is de invloed van de personele bezetting op het halen van het beoogde scheidingsresultaat van grof huishoudelijk afval in de gemeente. Maakt het bijvoorbeeld uit of de milieustaat door de gemeente zelf wordt beheerd of dat het beheer wordt uitbesteed? Wat levert het op om voor een grote bezetting op de milieustraat te kiezen en wat dit betekent voor de exploitatie, zowel de kosten als de opbrengsten. Welk effect heeft de bezetting op het ontwerp van een milieustraat en als dat zo is, hoe ziet dat er dan uit?’

Om antwoord te geven op deze vragen hebben Michiel en Doke voor de online Open Coffee op 7 april beleidsadviseurs en meerdere beheerders van milieustraten uitgenodigd, waaronder Ilse van der Grift, senior beleidsmedewerker bij de NVRD, Lotte Haan, beleidsadviseur en sectormanager overheden bij PreZero, Frans van der Have, specialist afval van de gemeente Nieuwkoop, en Leo Janssen, bedrijfsleider van het Duurzaamheidplein van de gemeente Oss. Zij vertellen over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de bezetting op de milieustraat, waarom daarvoor wordt gekozen gekozen en wat hun ervaringen zijn. Daarna gaan alle deelnemers met elkaar in gesprek om kennis en ervaring uit te wisselen. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven voor dit informele koffiemoment, uitbreiding van het eigen netwerk en verruiming van uw kennis.

Online Open Coffee ‘meer of minder medewerkers op de milieustraat’:
7 april van 11.00 – 12.00 uur

  • Welkom en voorstelronde 
  • Koffietafelgesprek met gasten 
  • Break-out sessie 
  • Terugkoppeling break-out sessie 
  • Vragenronde 

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelNieuw betonnen depot voor klein chemisch afval Oirschot in negen dagen operationeel
Volgend artikelGemeente Noordenveld: unieke aanbesteding van gemeentewerf en milieustraat