back to top
Home Klanten aan het woord

Klanten aan het woord

Waardlanden verhoogd bordes 2 meter 95 interview Henk van den Brule circulair ontwerpen circulair bouwen Modulo Milieustraten Care4Circulair

Hans van den Brule, Waardlanden: ‘verhoogd Modulo-bordes nieuwe milieustraat bewuste keuze’

Waardlanden gaat de milieustraat in Groot-Ammers vervangen. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de nieuwbouw waren het toevoegen van circulaire functies en uitbreiding van hergebruik en recycling. ‘De tijd van een traditionele milieustraat als...
Peter Rappard beheerder circulaire milieustraat Leusden Modulo Milieustraten Care4Circulair

Peter Rappard, beheerder milieustraat Leusden: ‘blij met extra ruimte onder het bordes’

Peter Rappard zit als sinds mensenheugenis in het afval. Eerst als chauffeur op vuilnis- en glasauto’s. Sinds september 2000 is hij beheerder van de milieustraat in Leusden. In die tijd was hij ook betrokken bij...
Uitreiking Madaster Materialenpaspoort gemeente Leusden wethouder Vos Modulo Milieustraten circulaire milieustraat circulair bouwen

Wethouder Vos: ‘Madaster Materialenpaspoort milieustraat past bij duurzame beleid Leusden’

Een weergave van het groene en duurzame beleid van de gemeente Leusden.’ Dit zei wethouder Wim Vos, Beheer openbare ruimte, nadat hij het certificaat kreeg bij het Madaster Materialenpaspoort van de Modulo-milieustraat. Daaruit blijkt een...
Milieustraat Papendrecht interview Melle van Dijk Modulo Milieustraten Care4Circulair

Melle van Dijk: ‘nieuwe milieustraat in Papendrecht ontworpen voor de toekomst’

Meer afvalfracties kunnen scheiden en de toenemende groei in bezoekersaantallen opvangen. De nieuwe milieustraat in de gemeente Papendrecht voldoet aan die eisen en is daarmee toekomstbestendig gerealiseerd. ‘Bovendien hebben we de milieustraat op dezelfde...
Advies milieustraat De Wolden Modulo Milieustraten quick scan haalbaarheidsonderzoek lokactie-onderzoek

Erik Dusseljee: ‘Ontwerpproces circulaire milieustraat De Wolden bood meerdere scenario’s’

Een flinke toename van het aantal in te zamelen fracties. Mede om die reden groeide de milieustraat van de gemeente De Wolden uit z’n jasje. Omdat ook het aantal bezoekers toenam, ontstonden er wachtrijen...

Gerben de Boer, Lemmer: ‘snelle tweede route en extra opslag door verhoogde bordes milieustraat’

Een vlotte doorstroming, ook als het aantal bezoekers stijgt. Dit werd mogelijk door op de nieuwe milieustraat in Lemmer gelijkvloers een aparte snelle route te creëren, zegt Gerben de Boer, beleidsmedewerker afval en milieu. 'Er...

Sjoerd Dijkstra: ‘ontwikkeling circulaire milieustraat Nieuwkoop inspirerend en praktisch proces’

Tevreden bezoekers, geen wachtrijen meer en een hoger scheidingspercentage van het grof huishoudelijk afval. Het zijn drie van de voordelen van de circulaire milieustraat in de gemeente Nieuwkoop. Modulo Milieustraten tekende zowel voor het...
Haalbaarheidsonderzoek circulaire milieustraat Leiden houtskoolschet functioneel Programma van Eisen 3D-ontwerp Modulo Milieustraten Care4Circulair

Ralph Veelenturf, Leiden: ‘Haalbaarheidsonderzoek schetst scenario’s duurzaamheidsplein’

Een demontagehal, materialenbank of een reparatiewerkplaats. Het zijn voorbeelden van circulaire functies die de gemeente Leiden onderzoekt voor een nieuwe milieustraat. Er zijn meerdere mogelijkheden, zegt Ralph Veelenturf, beheerder inzameling en reiniging. 'We doen...
Circulaire milieustraat gemeente Nieuwkoop ecogranulaat dubbelgrondgebruik Modulo Milieustraten

Sjoerd Dijkstra, Nieuwkoop: ‘milieustraat draagt bij aan duurzame doelen gemeente’

De VANG-doelen halen: 75 procent afval scheiden en 100 kilo restafval per persoon. Dat is de stip die Nieuwkoop op de horizon heeft gezet. Mede om die reden voert de gemeente DIFTAR in, zegt...
Rob Schram RMN Reinigingsdienst Midden-Nederland circualire economie 2050 Care4Circulair Modulo Milieustraten

Rob Schram: ‘RMN speelt ook in circulaire economie rol van betekenis’

Is er voor afvalinzamelaars nog een toekomst als de Nederlandse economie in 2050 helemaal circulair is? Ja, is het stellige antwoord van Rob Schram, directeur van de reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN). 'We zamelen dan alleen...
Upcyclecentrum Almere Henk Martens milieustraat circulaire economie upcyclen recyclen Care4Circulair Modulo Milieustraten jpeg

Henk Martens: Upcyclecentrum Almere: ‘over alles is nagedacht’

De houten schil en het hek dat door de oude fietswielen een waar kunstwerk is. Het Upcyclecentrum in Almere heeft een opvallende entree die symbool staat voor de gedachte achter het gebouw, zegt Henk...