Gerben de Boer, Lemmer: ‘snelle tweede route en extra opslag door verhoogde bordes milieustraat’

Een vlotte doorstroming, ook als het aantal bezoekers stijgt. Dit werd mogelijk door op de nieuwe milieustraat in Lemmer gelijkvloers een aparte snelle route te creëren, zegt Gerben de Boer, beleidsmedewerker afval en milieu. ‘Er zijn aanzienlijk minder wachtrijen door de combinatie van de extra snelle route, een uitgekiende logistiek op het bordes – gericht op een vlotte doorgang – en een snelle handling van de ingezamelde fracties. Inwoners kunnen nu vaker naar het milieuterrein voor spullen die niet in de grijze container thuis horen. We scheiden op deze manier meer grondstoffen. Bovendien is er door het verhoogde bordes onder de milieustraat ruimte voor extra opslag, zoals voor materieel en het depot van klein chemisch afval. Ook dit was een reden om te kiezen voor het Modulo-concept met U-elementen van ecogranulaat.’

Langgerekte gemeente met drie milieustraten

Drie milieustraten telt de Friese gemeente De Fryske-Marren, in Balk, Joure en Lemmer. Dat aantal was uitdrukkelijk de wens van de gemeente, vertelt Gerben de Boer, beleidsmedewerker afval en milieu. ‘De Fryske-Marren is door zijn ligging een langgerekte gemeente waar inwoners anders een flinke afstand zouden moeten overbruggen om bij de milieustraat te komen. De milieustraten zijn daarom zo gesitueerd dat de gemiddelde rijafstand maximaal 15 minuten is. De nieuwe milieustraat in Lemmer vervangt het gedateerde afvalbrengstation op een andere locatie dat niet meer voldeed aan de huidige wet- en regelgeving en de hedendaagse wensen en eisen van de gemeente. Omdat de grond naast de gemeentewerf al was aangekocht, is daar de nieuwe milieustraat gevestigd. We zamelen daar nu zo’n 27 afvalstromen gescheiden in.’

Extra ruimte onder bordes voor KCA-opslag

De milieustraat in Lemmer is opgetrokken uit U-elementen, gemaakt van ecogranulaat. Daardoor ontstaat onder het bordes extra ruimte, legt Gerben de Boer uit. ‘Voor ons is die mogelijkheid doorslaggevend geweest in onze keuze. We gebruiken die vierkante meters onder meer voor de opslag van materiaal van de buitendienst en voor het depot voor klein chemisch afval. Ook komt er een winteropslag van buitendienstmateriaal, zoals maaimachines en minicontainers.’ Nieuw was dit concept niet voor gemeente De Fryske-Marren, wordt duidelijk. ‘De bestaande milieustraat in Joure is door Modulo Milieustraten al eerder opgewaardeerd. Daarvoor is de klassieke milieustraat met bordes uitgebreid met betonnen U-elementen.’ De Boer ziet vooral voordelen in de combinatie van een modulair systeem en het kunnen benutten van extra ruimte. ‘We kunnen daardoor relatief eenvoudig uitbreiden of de milieustraat aanpassen mocht dat in de toekomst nodig zijn.’ Het feit dat de U-elementen van ecogranulaat zijn gemaakt, heeft mede ook een rol gespeeld bij de keuze voor het Modulo-concept. Dat past binnen het duurzame beleid binnen de gemeente om geen waardevolle grondstoffen verloren te laten gaan.’

Meer weten? Lees dan ook: revitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig

Haalbaarheidsonderzoek voor twee varianten

De beslissing van de gemeente om in Lemmer een milieustraat te realiseren komt uit 2016. ‘Modulo Milieustraten is daar van het begin af aan bij betrokken geweest’, zegt Gerben de Boer. ‘Op basis van de vraag voor optimale en bereikbare scheidings- en brengfaciliteiten voor grof huishoudelijk afval, heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten tot twee nieuwe milieuterreinen. Met de inbreng van Modulo is daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daarin is gekeken naar een grote en een kleine variant die werden bepaald door het aantal gescheiden in te zamelen afvalstromen. Het haalbaarheidsonderzoek had mede tot doel om na te gaan bij welke beschikbare ruimte en middelen de twee varianten gerealiseerd konden worden. In verband met de geografische ligging werd dat voor Lemmer een grote en voor Balk een kleine milieustraat.’

Meer weten? Lees dan ook: milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen

Modulo heeft kennis en ervaring

In dit verkennende oriëntatietraject is Modulo een uitstekende partner gebleken, blikt De Boer terug. ‘We hebben tussentijds veel met elkaar geschakeld. Het project had zonder die wisselwerking zeker niet kunnen worden gerealiseerd. Modulo is een partner voor het complete project, zowel voor de oriëntatiefase, het ontwerp en de realisatie. Natuurlijk zijn er meerdere engineersbureaus die zeggen dat ook te kunnen, maar Modulo is de enige met zoveel kennis en ervaring van advies- en uitvoering van circulaire milieustraten, inclusief engineering en infrastructuur. En het team denkt ook mee, bijvoorbeeld over een snelle doorloop op het bordes. Daaruit is ook het idee ontstaan om op de begane grond, meteen bij binnenkomst, een snelle route te maken. Inwoners die glas, textiel, papier of elektrische apparaten komen brengen, hoeven daarvoor niet eerst het perron op. Behalve die vlotte doorgang heeft die aparte route op de begane grond nog een voordeel: er is minder oppervlak nodig waardoor we op bouwkosten konden besparen.’

Meer weten?

Bekijk de video hieronder of lees: milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen of circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik. Wilt u meer weten over een depot voor klein chemisch afval of advies over circulaire milieustraten ? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelRevitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig
Volgend artikel‘Het was wel even wennen, maar het werk gaat gewoon door’