Een goed verhaal begint bij jezelf. Dit is het thema van het Gemeentelijk Grondstoffencongres dat de NVRD en VNG op 19 novemer in Nieuwegein organiseren. Met als motto ‘Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitleggen’ draait het een dag lang om de vraag wat gemeenten kunnen doen om samen met inwoners de afval nog beter te scheiden. De meeste inwoners doen dat al goed en willen hun bijdrage leveren, aldus de organisatie. Volgens hen is dat een van de succesvolle resultaten van het VANG-programma waarmee gemeenten bijdragen aan een circulaire economie. Ondanks alle inspanningen staat het nut en de noodzaak van afvalscheiding nog regelmatig ter discussie, meldt de website. Reden waarom de NVRD en VNG dit jaar tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres de oproep doen vooral zelf het goede verhaal te vertellen.

Update: in verband met het Kabinetsbesluit als gevolg van het coronavirus is het Gemeentelijk Grondstoffencongres verplaatst naar 19 november a.s.

Aandacht voor circulaire milieustraten

Wethouder Staf Depla geeft op 19 november de aftrap. Hij heeft als wethouder van de gemeente Eindhoven onder meer economie en werk en inkomen in zijn portefeuille. Na de opening van het Grondstoffencongres is er live een nieuwsshow van de Speld. De rest van de dag wordt ingevuld met verschillende workshops. Congresdeelnemers hebben de keuze uit een gevarieerd aanbod. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan vijf jaar VANG met een terugblik en een vooruitblik. Ook worden de resultaten gepresenteerd van een aantal pilots over inzameling. Centraal tijdens een van de andere workshops staan de eerste ervaringen met circulaire ambachtscentra. Directeur Ron van Ommeren van Modulo Milieustraten is enthousiast dat circulaire ambachtscentra een van de thema’s is. ‘We zien in de praktijk dat hier de laatste jaren steeds meer aandacht voor is, vooral ook door de bijdrage die ze kunnen leveren aan de circulaire economie. Circulaire milieustraten zijn al jarenlang een belangrijk onderdeel van de strategische koers die Modulo vaart. We juichen het dan ook toe dat dit onderwerp nu ook weer op het programma staat van het Grondstoffencongres. Overigens zijn we ook erg benieuwd naar het vervolg op de prijsvraag circulaire ambachtscentra waarover volgende week meer bekend wordt. ’

Eén dag hele afval- en recyclingsector bij elkaar

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt elk jaar door zo’n 500 belangstellenden bezocht, waaronder beleidsmedewerkers die zich bezighouden met beleid voor afvalinzameling, recycling en circulariteit. Eén dag de hele afval- en recyclingsector bij elkaar. Dat is volgens Van Ommeren de meerwaarde van het jaarlijkse grondstoffencongres. ‘Het is ook de reden dat Modulo weer een van de sponsoren is. Voor ons is het congres een belangrijke bron van informatie en inspiratie. Ook dit jaar nemen we met collega’s aan meerdere workshops deel. We zijn een kenniscentrum. Kennis is voor ons de basis om gericht te kunnen adviseren over circulaire milieustraten die door een optimale afvalscheiding als grondstoffencentrum fungeren en tegelijkertijd toekomstbestendig zijn. Het Grondstoffencongres is voor ons een belangrijk netwerkevent. We kunnen geïnteresseerden en relaties die dag bijpraten over onze adviestrajecten, zoals een haalbaarheidonderzoek naar de de ontwikkeling van een circulair centrum, een locatie-onderzoek of een quick scan van een toekomstbestendige milieustraat.

Meer weten?

Kijk dan op de website van het Gemeentelijk Grondstoffencongres. U bent van harte welkom op de stand van Modulo Milieustraten waar we u graag informeren over circulaire milieustraten en het totale traject dat we bieden: van integraal advies, ontwerp tot en met realisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Modulo of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelDruk bezocht Duits seminar over circulaire milieustraat en digitalisering
Volgend artikelRevitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig