Sinds er vanaf 2019 prijsvragen circulaire ambachtscentra door Rijkswaterstaat zijn uitgeschreven, heeft dit begrip een vogelvlucht genomen in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 35 circulair ambachtscentruminitiatieven. Hierbij wordt doorgaans vooral gekeken naar de financiële kosten en baten. De impact van circulariteit en ambacht op de verschillende stakeholders is echter veel breder. Het kent nadrukkelijk ook positieve maatschappelijke waarde. Rijkswaterstaat heeft de Impact Institute gevraagd hier onderzoek naar te doen. Op 13 juni worden de resultaten gepresenteerd in een lunchlezing.

Onderzoek ‘De impact van circulaire ambacht’ 

Op 10 mei is het rapport van de Impact Institute gepubliceerd. Dit rapport heeft op basis van twee praktijkcases rondom houtbewerking in kaart gebracht wat de maatschappelijke impact van deze circulaire initiatieven is. Het doel van impact meten wordt hierin als volgt verwoord: “Impactmetingen kunnen ingezet worden om maatschappelijke waarde te verankeren in rapportage en sturing van organisaties”. In het rapport is uiteengezet hoe zo’n impactmeting wordt opgebouwd en is vervolgens de impact van de twee casussen gemeten aan de hand van 6 waarden: financieel, intellectueel, sociaal, geproduceerd, natuurlijk en menselijk kapitaal.

Uitkomsten rapport meenemen in uitwerking businesscasemodel circulair ambachtscentrum

Modulo heeft inmiddels meerdere businesscases uitgevoerd over de haalbaarheid van het circulaire ambachtscentrum. Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie zegt over dit rapport:  ‘We herkennen dat de businesscase hoofdzakelijk financieel wordt ingestoken. Wij lopen er bij klanten ook tegen aan hoe we de maatschappelijke meerwaarde, die het circulair ambachtscentrum zeker heeft, ook in geld kunnen waarderen. Dit rapport ondersteunt ons in dit denken en helpt ons bij de uitwerking van de bussinesscase.  Daarin nemen wij ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse op. Hiervoor gebruikten we al onze ervaringscijfers en nu ook de kengetallen die in de conclusie van het rapport van de Impact Institute zijn opgenomen. Een eerste berekening met het aangepaste rekenmodel leidt in een lopend project, waarbij er een nieuwe milieustraat wordt gerealiseerd met sorteerstraat en de meubels worden gedemonteerd, tot een maatschappelijke meeropbrengst van 218.000 euro op jaarbasis. Dat is een flink bedrag en de moeite waard om op te nemen.’ 

Onderzoek ‘De impact van circulaire ambacht’  rapport Rijkswaterstaat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Afbeelding:  Voorbeeldweergave van de maatschappelijke kosten-batenanalyse van een milieustraat met drive-thru en demontagehal.

13 juni lunchlezing over de impact van een circulair ambachtscentrum

Meer weten over de maatschappelijke impact van het circulaire ambachtscentrum en hoe je dat in kaart kunt brengen? Op 13 juni organiseert Rijkswaterstaat vanuit het programma circulaire ambachtscentra een lunchlezing over dit onderwerp. De Impact Institute is ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden kan hier.

Ter info: Modulo voert op dit moment voor Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar ‘de milieustraat van de toekomst”. Daarover berichten wij u binnenkort meer.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelOntmoet het Modulo-team tijdens het NVRD Congres en de IFAT
Volgend artikelModulo organiseert online Open Coffee over betalen op milieustraat