‘Hoe maak je een circulair ambachtscentrum haalbaar?’ Edo Dokter, manager klant & beleid bij afvalinzamelaar ACV groep, vertelde tijdens het webinar van 14 maart over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum in Ede. Modulo heeft voor ACV een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, en later hebben ACV en Modulo een sorteeranalyse uitgevoerd op het bestaande afvalbrengstation (hierna ABS) in Ede. In deze blog blikken we terug op het webinar van 14 maart, waarin we Edo vragen wat de sorteeranalyse voor ACV heeft opgeleverd en tot welke concrete acties de uitgevoerde sorteeranalyse heeft geleid.

Edo vertelt: ‘Het idee voor een circulair ambachtscentrum is ontstaan doordat we een toenemend aantal bezoekers op het ABS in Ede zien en het denken over afval en duurzaamheid is veranderd. We moeten voorkomen dat alles wat we krijgen aangeboden, spullen die door inwoners worden afgedankt, in de verbrandingsoven verdwijnt. Want dan heb je het voor eens en altijd aan de aarde onttrokken. In het circulair ambachtscentrum worden zo veel mogelijk spullen ‘gered’. Het gevolg is wel dat de kosten gaan toenemen omdat je meer waarde aan grondstoffen gaat toevoegen. Hoogwaardig gescheiden inzamelen en opknappen kost meer aandacht en inspanning. Dat is vanuit de traditionele gedachte niet rendabel. Maar dat is het oude denken. Wat daarin niet is meegenomen zijn de kosten van grondstoffen die in rook zijn opgegaan. Het zou goed zijn als we dat voortaan wél meenemen.’

Hoe ziet dit circulair ambachtscentrum eruit?

‘Het circulair ambachtscentrum is een breed, samengesteld palet van activiteiten, waar de inwoners van de gemeente Ede terecht kunnen met datgene wat ze niet meer gebruiken. Ze komen daar als eerste bij een innamestraat, waar medewerkers staan die de spullen op waarde schatten: 1. Kan het direct de winkel in? 2. Repareren of opknappen? 3. Demonteren, dus uit elkaar halen tot grondstoffen? Daarna komt pas ‘afdanken’. Dat vraagt een andere indeling van het ABS, met een ruimere opzet. Op een nieuwe locatie komen het ABS en de sorteeractiviteiten van kringlooporganisatie Restore samen. Maar ook komt er een andere rol voor de ABS-medewerkers. In plaats van aanwijzen in welke container de spullen de inwoners hun spullen mogen deponeren, worden het taxateurs. Dat vraagt kennis van waar de markt behoefte aan heeft.’

€ 120.000,- besparing op verwerkingskosten, dat zijn 3 fte.

‘De businesscase is bekrachtigd door de sorteeranalyse,’ vertelt Edo. ‘Het haalbaarheidsonderzoek laat zien wat het kost en hoeveel ruimte het inneemt om alle ambities te realiseren. Het doel van de sorteeranalyse is om in de praktijk te zien wat er nu daadwerkelijk in de containers van het afvalbrengstation zit die we naar de verwerker brengen voor verbranding. Kunnen we dat uit elkaar halen in monostromen? En wat levert dat nu op?’

‘De sorteeranalyse is een steekproef die mooi inzicht heeft gegeven: Er zit veel meer waarde in de afzetcontainers dan dat we er nu uithalen. Op hoofdlijnen laat de analyse zien dat het grof restafval voor 75% bestaat uit recyclebare grondstoffen die met inzet van extra ‘handjes’ gewonnen kunnen worden. Dan blijft er nog 25% over voor verbranding. Als we dit extrapoleren voor het ABS in Ede dan kunnen we per jaar € 120.000,- aan verwerkingskosten besparen. Daar kunnen we 3 fte voor inzetten. Daarnaast is het de verwachting dat verbranding van restafval steeds meer geld zal kosten. Aan de andere kant is het reëel dat grondstoffen schaars worden en de verwerkingskosten daarom zullen afnemen en recyclebare grondstoffen zelfs geld gaan opbrengen.’  

Een van de deelnemers merkt terecht op dat de samenstelling van een grof restafval container fluctueert. Daarop antwoordt Edo dat de cijfers een indicatie geven. De werkelijke opbrengsten zullen variëren, ook omdat de afval- en grondstoffenmarkt en daarmee de prijzen continu in beweging zijn.

Meer weten?

Ook de ervaringen van andere deelnemers kwamen ter sprake. Het werd een boeiend gesprek over o.a. de rol van de kringlooporganisatie, de toegevoegde waarde van een reserveringssysteem en het tegemoetkomen van aandeelhoudende gemeenten met regionale hubs. Benieuwd naar het hele webinar? Kijk het hier terug.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Vorig artikelWebinar 14 maart: ‘Sorteeranalyse sleutel tot ‘GO’ circulair ambachtscentrum?’
Volgend artikelBezoek Modulo op de IFAT in München