Hoe ziet een nieuwe, toekomstbestendige milieustraat eruit? Hoeveel ruimte neemt dat in? En wat zijn de investeringskosten? Op die vragen geeft Modulo Milieustraten antwoord in een haalbaarheidsonderzoek. ‘Omdat we al veel gemeenten hebben begeleid bij zowel het advies als de realisatie, weten we wat belangrijk is bij een nieuwe milieustraat’, vertelt Willem van Leeuwen, adviseur circulaire milieustraten. In de basis bestaat het onderzoek uit een intake, schetsontwerp en een raming van de investeringskosten. Met het haalbaarheidsonderzoek doet Modulo een eerste aanzet, waarbij ze aan de opdrachtgever laten zien of de ambities op de beoogde locatie gerealiseerd kunnen worden. Het schetsontwerp dient hierbij als praatplaat. ‘Maar elk onderzoek is anders’, zo vertelt hij, ‘bijvoorbeeld omdat een gemeente de combinatie met de gemeentewerf wil onderzoeken.’   

Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op?

Willem: ‘Regelmatig komen gemeenten en reinigingsdiensten bij ons, die hun verouderde milieustraat aan willen pakken, maar hoe kun je dan het beste beginnen? Met het haalbaarheidsonderzoek bieden we in korte tijd een eerste antwoord op de vraag: wat houdt een nieuwe milieustraat voor de gemeente in? Vaak is er op de huidige milieustraat niet genoeg ruimte om bezoekers goed te ontvangen en alle 18 verplichte fracties gescheiden in te zamelen. In andere gevallen moeten meerdere kleine milieustraten gecentraliseerd worden tot één volwaardige voorziening. Wij helpen gemeenten graag om hun ambities concreet te maken. Aan het eind van het onderzoek heeft de gemeente al de eerste schetsen in handen van hun potentiële nieuwe milieustraat.

Met het haalbaarheidsonderzoek doet Modulo een eerste aanzet, waarbij ze aan de opdrachtgever laten zien of de ambities op de beoogde locatie gerealiseerd kunnen worden. Het schetsontwerp dient hierbij als praatplaat. ‘Het is onze ervaring dat een concreet beeld het gesprek op gang brengt en gemeenten helpt bij de verdere besluitvorming. Op basis van het gemaakte ontwerp stellen we ook een investeringsraming op. Dit geeft een goede indicatie van de realisatiekosten.’

Hoe pakt Modulo een haalbaarheidsonderzoek aan?

‘Om inzicht te krijgen in die ambities houden we allereerst een intakegesprek’, aldus Willem. ‘Daarin brengen we een bezoek aan de milieustraat en vragen alle eisen, wensen en benodigde informatie op. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het schetsontwerp. De wensen en eisen worden op de locatie geprojecteerd en omgezet naar schetsmatige beelden. De verschillende onderdelen worden zo optimaal mogelijk gecombineerd en eventuele knelpunten in het terrein worden zoveel als mogelijk opgelost. Het doel hiervan is om te zien wat mogelijk is binnen de contouren van de kavel. Tussendoor bespreken we de schetsen met de opdrachtgever, om zeker te zijn dat het compleet is.

Met deze aanpak op hoofdlijnen is het mogelijk om de kosten voor de opdrachtgever behapbaar te houden en toch een helder beeld te bieden voor de besluitvormers. Bij een nieuwe milieustraat komt namelijk veel kijken: naast voldoende capaciteit en inzamelmiddelen is er ook een belangrijke rol weggelegd voor logistiek, acceptatiebeleid, beheer, communicatie en uitstraling. Gemeenten willen af van de milieustraat als ‘afvalstort’, en toe naar een centrum waar hergebruik en recycling van grondstoffen op de eerste plaats staat.’

Combinatie milieustraat en gemeentewerf biedt voordelen

‘Wanneer er plannen zijn voor een nieuwe milieustraat, wordt vaak breder gekeken binnen de gemeentelijke organisatie’, merkt Willem op. ‘Ruimte om een milieustraat te realiseren is vaak schaars en gemeenten willen de beschikbare ruimte efficiënt gebruiken. Daarom zien we vaak dat de milieustraat met de gemeentewerf wordt gecombineerd, zeker wanneer die ook aan vernieuwing toe is. De combinatie van milieustraat en gemeentewerf biedt diverse voordelen, zoals de mogelijkheid om medewerkers en materieel uit te wisselen. Maar denk ook aan het gezamenlijk gebruik van de kantine, kleedruimtes en verkeersruimte. Zulke synergievoordelen zorgen voor een kleiner benodigd grondoppervlak en dus lagere investeringskosten. We hebben hier ervaring mee en nemen de combinatie met de werf desgewenst ook mee in onze haalbaarheidsonderzoeken. Door het traject van milieustraat en werf te combineren, kunnen we ze optimaal op elkaar laten aansluiten.’

Lees ook:

Ontwerpen in 3D helpt gemeenten juiste keuzes te maken
Duurzaamheidskaart brengt ambities gemeente in beeld
Droombeeld circulair ambachtscentrum: “Denk buiten de bestaande kaders”

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelTerugkijken webinar: ACV sorteeranalyse bekrachtigt uitkomsten businesscase
Volgend artikelBezoek Modulo op de IFAT in München