Een duidelijker en completer beeld krijgen hoe een milieustraat of circulair ambachtscentrum er werkelijk uit gaat zien. Dat is een van de voordelen als het ontwerp in 3D wordt getekend. ‘3D-ontwerpen vergroten het ruimtelijk inzicht’, zegt architect Ruben Merkx van Modulo Milieustraten. Daardoor is vrij snel duidelijk wat in een specifieke situatie het meest optimale ontwerp voor een circulaire milieustraat of circulair ambachtscentrum is. Ook kan er gericht worden overlegd over mogelijkheden, zoals een depot voor klein chemisch afval, een werkplaats of de opslag van de kringloop onder het verhoogde bordes. Een 3D-tekening is daarmee een ‘praatplaat’, zowel tijdens de verschillende ontwerpstadia als tijdens inspraakrondes met inwoners van een gemeente.’

>> Afbeelding: voorbeeld van een 3D-ontwerp van een circulair ambachtscentrum van architect Ruben Merkx.

3D-tekening geeft ruimtelijk inzicht

Bij ontwerpen is 2D vaak nog de standaard, zoals plattegronden, doorsnedes en aanzichten in een plat vlak. ‘Niet iedereen kan zo’n 2D-tekening goed lezen waardoor sommige mensen zich geen duidelijk beeld kunnen vormen van de uiteindelijke situatie’, zegt Ruben. ‘Daardoor kunnen er bij besprekingen veranderingen ter sprake komen die in de werkelijkheid niet mogelijk zijn of niet goed uitpakken. Bij 3D is dit niet zo. Daarin komt ruimtelijk alle informatie van de verschillende tekeningen samen. Daarom vergroot een 3D-ontwerp het ruimtelijk inzicht van degene die de tekening leest. Omdat hoogteverschillen goed te zien zijn, is bijvoorbeeld relatief snel duidelijk wat de meest voor de hand liggende locatie van een depot voor klein chemisch afval is en wat de optimale routing op de milieustraat kan worden. Maar ook of er bijvoorbeeld onder de hellingbaan van de milieustraat voldoende ruimte is voor een onderdoorgang voor fietsers. Daarmee verklein je dus ook de foutmarge. Iedereen ziet immers hetzelfde voor zich.’

Ontwerpen in 3D architect Ruben Merkx Modulo Milieustraten circulair ambachtscentrum
Voorbeeld van een houtskoolschets in 3D van een circulair ambachtscentrum van architect Ruben Merkx.

Standaard in 3D-ontwerpen

Met het programma dat Ruben gebruikt bij het ontwerpen van circulaire milieustraten of circulaire ambachtscentra kan hij van een tekening ook een houtskoolschets maken. ‘Dit is een schetsmatige weergave van wat er op een locatie zou kunnen waarbij er nog ruimte is voor fantasie en inlevingsvermogen. Denk aan een andere invulling van een buitenterrein, gevels of van de ruimten onder het verhoogde bordes. Dat wil niet zeggen dat het zo wordt. Het is een schets hoe het zou kunnen en biedt ruimte voor andere ideeën waaraan niet eerder is gedacht. Een strak en kant-en-klaar 3D-ontwerp nemen mensen voor waar aan, een houtskoolschets laat nog ruimte voor interpretatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.’

Uitstraling milieustraat illustratief voor circulaire beleid gemeente

Een totaalbeeld weergeven. Daar gaat het volgens architect Ruben Merkx om bij een 3D-tekening. ‘In perspectief kan ik ook materialen zichtbaar maken en daarmee de uitstraling van een milieustraat.’ Als voorbeelden noemt hij desgevraagd een wand van gerecycled hout of het aangezicht van een groene muur. ‘Behalve dat biedt ontwerpen in 3D nog een andere belangrijke mogelijkheid’, zegt hij. ‘Ik kan ook bepaalde concepten laten zien, bijvoorbeeld wat er met het ingezamelde afval gebeurt en welke producten er van kunnen worden gemaakt.’ Met name die combinatie van materiaalgebruik en concepten in 3D vindt hij een sterk punt. ‘De uitstraling is daarmee direct duidelijk. Voor veel gemeenten is dat belangrijk omdat de uitstraling van het circulaire ambachtscentrum of de milieustraat tegelijkertijd het uithangbord is van hun circulaire beleid.’

Ontwerpen in 3D architect Ruben Merkx Modulo Milieustraten circulair ambachtscentrum
Voorbeeld van een gematerialiseerde gevel van architect Ruben Merkx.

Kort 3D-filmpje voor nóg beter inzicht

Ruben maakt ook vaak een kort 3D-filmpje van de schetsen, (zie hieronder, red.). ‘We projecteren de locatie vanuit alle hoeken waardoor goed is te zien wat het ontwerp inhoudt’, legt hij uit. ‘Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de gemeenteraad of de inwoners nog beter informeren en ook inspireren. Het gaat vaak over grote projecten. Dan is het belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt. En het is belangrijk om de opdrachtgever daarin maximaal te faciliteren.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Lees dan het interview met Ruben Merkx: ‘circulaire milieustraten ontwerpen, meer dan een groen sausje’ of kijk een van de webinar terug: 
Wat is een circulaire milieustraat?
De milieustraat van de toekomst

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of neem vrijblijvend contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelVacature: Management assistent met commerciële affiniteit (ingevuld)
Volgend artikel13 juni webinar: ‘communicatie en gedrag: lessen voor de milieustraat van de toekomst’