Een realistisch en compleet beeld krijgen hoe een milieustraat of circulair ambachtscentrum er werkelijk uit gaat zien. Dat is een van de voordelen als het ontwerp in 3D wordt getekend. ‘3D-ontwerpen vergroten het ruimtelijk inzicht’, zegt architect Ruben Merkx van Modulo Milieustraten. Daardoor is vrij snel duidelijk wat in een specifieke situatie het meest optimale ontwerp voor een circulaire milieustraat of circulair ambachtscentrum is. Ook kan er gericht worden overlegd over mogelijkheden, zoals een depot voor klein chemisch afval, een werkplaats of de opslag van de kringloop onder het verhoogde bordes. Een 3D-tekening is daarmee een ‘praatplaat’, zowel tijdens de verschillende ontwerpstadia als tijdens inspraakrondes met inwoners van een gemeente.’

>> Afbeelding: voorbeeld van een 3D-ontwerp van een circulair ambachtscentrum van architect Ruben Merkx.

3D-tekening geeft ruimtelijk inzicht

Niet iedereen kan een 2D-tekening goed lezen waardoor sommige mensen zich niet goed een beeld kunnen vormen van de uiteindelijke situatie, zegt Ruben. Hij doelt dan onder meer op plattegronden, doorsnedes en aanzichten in een plat vlak. ‘Bij 3D is dat anders. Dat is de getekende werkelijkheid in perspectief. Daarom vergroot een 3D-ontwerp het ruimtelijk inzicht van degene die de tekening leest. Omdat hoogteverschillen goed te zien zijn, is bijvoorbeeld relatief snel duidelijk wat de meest voor de hand liggende locatie van een depot voor klein chemisch afval is en wat de optimale routing op de milieustraat kan worden. Dat kan ook in 2D, maar ongeoefende ’tekening-lezers’ hebben daar meer moeite mee. Bij het bespreken van 2D-plattegronden kunnen er daarom veranderingen ter sprake komen die in de werkelijkheid niet mogelijk zijn of niet goed uitpakken. In 3D is gelijk te zien wat wel en niet kan, of er bijvoorbeeld naast de hellingbaan van de milieustraat voldoende ruimte is om een container te plaatsen.’

Ontwerpen circulaire milieustraat (2x uitsnede) circulair ambachtscentrum 2D 3D architect Ruben Merkx Modulo Milieustraten Care4Circulair.jpeg
Voorbeeld van een houtskoolschets in 3D van een circulair ambachtscentrum van architect Ruben Merkx.

Standaard in 3D-ontwerpen

Mede vanwege de voordelen tekent Ruben alle circulaire milieustraten en circulaire ambachtscentra die hij ontwerpt ook in 3D. ‘Dat geeft niet alleen een veel beter idee van de mogelijkheden, maar ook van de schaal: hoe hoog en hoe groot onderdelen van het ontwerp in werkelijkheid gaan worden. Met het programma dat ik gebruik kan ik bovendien in een tekening ook een houtskoolschets maken. Dit is een schetsmatige weergave van wat er op een locatie zou kunnen waarbij er nog ruimte is voor fantasie en inlevingsvermogen. Denk aan een andere invulling van een buitenterreinen of van de ruimten onder het verhoogde bordes. Dat wil niet zeggen dat het zo wordt. Het is een schets hoe het zou kunnen en biedt ruimte voor andere ideeën waaraan niet eerder is gedacht.’ Hij vindt dat een enorm winstpunt. ‘Een strak en kant-en-klaar 3D-ontwerp nemen mensen voor waar aan, een houtskoolschets laat nog ruimte voor interpretatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.’

Uitstraling milieustraat illustratief voor circulaire beleid gemeente

Een totaalbeeld weergeven. Daar gaat het volgens architect Ruben Merkx om bij een 3D-tekening. ‘In perspectief kan ik ook materialen zichtbaar maken en daarmee de uitstraling van een milieustraat.’ Als voorbeelden noemt hij desgevraagd een wand van gerecycled hout of het aangezicht van een groene muur. ‘Behalve dat biedt ontwerpen in 3D nog een andere belangrijke mogelijkheid’, zegt hij. ‘Ik kan ook bepaalde concepten laten zien, bijvoorbeeld wat er met het ingezamelde afval gebeurt en welke producten er van kunnen worden gemaakt.’ Met name die combinatie van materiaalgebruik en concepten in 3D vindt hij een sterk punt. ‘De uitstraling is daarmee direct duidelijk. Voor veel gemeenten is dat belangrijk omdat de uitstraling van het circulaire ambachtscentrum of de milieustraat tegelijkertijd het uithangbord is van hun circulaire beleid.’

Kort 3D-filmpje voor nóg beter inzicht

Ruben maakt tegenwoordig ook vaak een kort 3D-filmpje van de schetsen, (zie hieronder, red.). ‘We projecteren de locatie vanuit alle hoeken waardoor goed is te zien wat het ontwerp inhoudt’, legt hij uit. ‘Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de gemeenteraad of de inwoners nog beter informeren en ook inspireren. Het gaat vaak over grote projecten. Dan is het belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt. En het is belangrijk om de opdrachtgever daarin maximaal te faciliteren.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Lees dan het interview met Ruben Merkx: ‘circulaire milieustraten ontwerpen, meer dan een groen sausje’. Of kijk het webinar terug van Madaster en Modulo Milieustraten: ‘Wat is een circulaire milieustraat?’.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.