De rol van de milieustraat verandert: van het innemen en afzetten van afvalstoffen naar het faciliteren van hoogwaardig hergebruik. Om zoveel mogelijk waarde uit het afval te halen, vinden er op en rond de milieustraat ook activiteiten plaats zoals sorteren, demonteren en repareren. Deze toegevoegde activiteiten openen de deur voor sociale werkgelegenheid. Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voegt waarde toe voor mens en maatschappij en is dan ook een belangrijke reden waarom gemeenten kiezen voor een circulair ambachtscentrum. Het blog Care4Circulair vroeg zich af hoe dat eruit kan zien en ging daarover in gesprek met Willem van Leeuwen en Michiel van Wickeren, adviseurs bij Modulo.

>> Foto: De Kringloper in Roosendaal.

Sociale werkgelegenheid belangrijke bouwsteen

Willem van Leeuwen vertelt: ‘Deelnemen aan de arbeidsmarkt is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommigen ligt een reguliere baan om welke reden dan ook buiten bereik. We spreken dan van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het circulair ambachtscentrum is er niet alleen ruimte voor deze doelgroep, er is juist een grote behoefte aan. Want o.a. sorteren, demonteren en repareren zijn werkzaamheden die, met een goede organisatie en begeleiding, geschikt zijn voor de verschillende doelgroepen binnen het sociaal domein. Dat blijkt uit onze haalbaarheidsonderzoeken waarin een inschatting wordt gemaakt van het benodigde aantal medewerkers. Sociale arbeid is hier dus een uitkomst, niet alleen voor de bemensing, maar ook voor de doelgroep zelf. Mensen doen weer mee en krijgen de kans om door te stromen naar een reguliere baan. Sociale werkgelegenheid is daarom een belangrijke bouwsteen van het circulair ambachtscentrum’.

Simpel Switchen?

‘Gemeenten hebben het doel dat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Sociale werkgelegenheid is dan ook bedoeld om mensen zoveel als mogelijk terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Wanneer wij de sociale werkbedrijven spreken komt er vaak één belangrijke tip naar voren waarmee het doel van gemeenten grotendeels kan worden gerealiseerd. Namelijk dat er naast goede begeleiding ook een breed aanbod aan functies en werkplekken wordt geboden. Zo zorg je namelijk voor voldoende mogelijkheden voor mensen om door te stromen tussen (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werken en reguliere banen. Het wordt in andere woorden mogelijk om simpel te ‘switchen’ onder één dak. Het project Simpel Switchen helpt om het doorstromen makkelijker te maken en zo te bevorderen (zie het kader hieronder, red.). Het circulair ambachtscentrum kan je zien als dat ene dak waaronder op vele verschillende niveaus werkzaamheden kunnen worden verricht’.

Nationale ontwikkeling: Simpel Switchen

Om te bepalen welke ondersteuning iemand krijgt, wordt een indicatie toegekend. Afhankelijk van de indicatie gaat deze persoon aan de slag via dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werken, een banenafspraak of een reguliere baan. Mensen die een stap vooruit maken krijgen een herindicatie. Dit heeft invloed op de ondersteuning die iemand krijgt. Een stap terugnemen is dan niet meer zo vanzelfsprekend. Hierdoor durven veel mensen bij voorbaat de stap vooruit niet te nemen. Simpel Switchen neemt deze drempel weg, zo wordt de doorstroming bevorderd.

Verschillende activiteiten versterken elkaar

Collega Michiel van Wickeren zegt: ‘Hierin kunnen verschillende partijen elkaar aanvullen. Gemeenten zijn namelijk niet de enige met een sociale doelstelling. Ook sociale werkbedrijven en veel kringloopwinkels hebben ervaring met participatie. Maar denk ook aan een lokale mkb’er. In de praktijk zien we regelmatig organisaties die los van elkaar opereren. Maar om een gevarieerd aanbod aan participatieplaatsen te bieden is samenwerking cruciaal. Bij een Repair Café kan een werkplek worden ingericht waar contact is met de burger én een beschutte werkplaats voor de reparatie van elektronica. Bij een kringlooporganisatie is het mogelijk om repeterend werk te doen zoals het sorteren van textiel of juist creatief werk zoals het gezellig inrichten van de winkel. Op de milieustraat kunnen mensen bijdragen als medewerker in deeltijd, of als beheerder in vaste dienst. Zo zijn er binnen een circulair ambachtscentrum verschillende activiteiten en niveaus waartussen mensen kunnen doorstromen.

Sociale werkplaats onder het bordes van de milieustraat

Een voorbeeld waar de kansen van het circulair ambachtscentrum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al in de praktijk wordt gebracht is op het Ecopark Groot-Ammers. Onder het bordes van deze milieustraat van de Gemeente Molenlanden bevindt zich een sociale werkplaats van stichting De Gezel. Hier worden van gebruikt hout nieuwe meubels gemaakt en worden jongeren begeleid om bijvoorbeeld als meubelmaker aan de slag te gaan. Hier zie je dat het werkt: materialen krijgen een nieuwe bestemming en mensen komen hier tot hun recht.’

Circulair ambachtscentrum maakt ook collega’s buiten het afvaldomein trots

De kansen die het circulair ambachtscentrum biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maakt dat het een beleid overstijgend project is. Het groeit uit het jasje van ‘afvalbeleid’ en moet daarom door een bredere groep ambtenaren worden gedragen. Onze oproep is daarom om collega’s van het sociaaldomein, onderwijs, circulaire economie etc. zo veel als mogelijk te betrekken bij het project. Zorg ervoor dat ook zij eigenaar worden en trots kunnen zijn op het project wanneer het is gerealiseerd. Zo voorkom je dat collega (wethouders) andere prioriteiten stellen dan het investeren in het circulair ambachtscentrum, én zorg je dat alle potentie die in het centrum zit, wordt benut.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Lees dan ook: Drie vragen over: een haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum
Of bekijk het webinar over de ‘milieustraat van de toekomst’

Benieuwd naar hoe de maatschappelijke meerwaarde voor uw gemeente uitpakt? Maak een afspraak met Michiel van Wickeren of Willem van Leeuwen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Wilt u meer weten over circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of neem vrijblijvend contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelInrichting milieustraat zes keer optimaliseren: efficiënt en kosten besparen
Volgend artikelVacature: Modulo Milieustraten zoekt een projectleider (ingevuld)