Bezoekers van de milieustraat laten betalen voor de fracties die ze inleveren. Dat is het thema van de online Open Coffee die Modulo organiseert op donderdag 7 juli a.s. om 11.00 uur. Adviseur circulaire milieustraten Michiel van Wickeren gaat in gesprek met beheerders van milieustraten en beleidsadviseurs. Zij vertellen waarom ze voor een bepaalde betaalmethode hebben gekozen en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Aansluitend belicht architect Ruben Merkx van Modulo de consequenties van die keuze voor het ontwerp van een toekomstbestendige milieustraat. De Open Coffee vindt online plaats en is bedoeld voor gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars. Deelname is gratis. Aanmelden kan door het formulier onderaan in te vullen.

Volume, gewicht of tikken? 

De Open Coffee van Modulo is een online open netwerk- en kennissessie waarin de kartrekkers van een (nieuwe) milieustraat binnen een gemeente elkaar ontmoeten en ervaringen of best-practices delen. ‘We geloven in het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarmee bouwen we samen aan een circulaire toekomst van én op milieustraten’, zegt Michiel. ‘Elke gemeente heeft z’n eigen visie, beleid en zienswijze, en maakt op basis daarvan keuzes met hun eigen gevolgen en resultaten. We kunnen van elkaar leren en de gezamenlijke kennis delen.’

Op 7 juli is het thema tijdens de Open Coffee: het betalen op de milieustraat. Het aantal milieustraten waar alle fracties nog gratis mogen worden gebracht, neemt verder af. Mede om de VANG-doelstellingen te halen, voeren steeds meer milieustraten het principe in: ‘de vervuiler betaalt’. Bezoekers betalen voor één of meerdere fracties. Het bedrag daarvoor kan op verschillende manieren worden bepaald. Veel gemeenten kiezen voor betalen op basis van gewicht dat via de weegbrug wordt vastgesteld. Belangrijkste argument hiervoor is dat dit tot minder discussies aan de poort leidt. Michiel van Wickeren bevraagt de beheerders van milieustraten en beleidsadviseurs hierover. Ook delen zij hun praktijkvoorbeelden. Architect Ruben Merkx van Modulo laat zien dat het toepassen van weegbruggen aanzienlijke consequenties heeft voor het ontwerp en capaciteit van een milieustraat. Na afloop is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende invalshoeken van het onderwerp en ervaringen uit te wisselen. 

Programma

  • Welkom en voorstelronde 
  • Koffietafelgesprek met gasten 
  • Break-out sessie 
  • Terugkoppeling break-out sessie 
  • Vragenronde 

Meer weten?

Lees dan de blogposts over de Open Coffee die Modulo eerder organiseerde:
Niet alleen aantal medewerkers bepaalt scheidingsresultaten milieustraat
Reserveringssysteem milieustraat: geen wachtrijen, blije bezoekers en afval beter gescheiden

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Vorig artikel13 juni lunchlezing Rijkswaterstaat: de impact van een circulair ambachtscentrum
Volgend artikelCirculaire milieustraat op Ecopark Groot-Ammers in paar dagen gebouwd