Tien gemeenten hebben de prijsvraag gewonnen voor circulaire ambachtscentra. In totaal waren er 43 aanmeldingen. Tien daarvan kwamen als beste uit de bus en zijn daarmee pilotgemeenten voor een circulair ambachtscentrum. Het komende jaar gaan de tien winnaars met ondersteuning van verschillende ministeries, de NVRD, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland en Stichting Repair Café met hun plannen aan de slag. Tussentijds delen de winnende gemeenten hun voortgang. Ik ben positief verrast over de tien winnaars en erg enthousiast over de energie die de prijsvraag heeft losgemaakt, zegt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo Milieustraten. ‘Daaruit blijkt dat al veel gemeenten bezig zijn met circulaire ambachtscentra en de transitie naar een circulaire economie. En voor gemeenten die niet hebben gewonnen, zit er ook winst in hun deelname. Die kunnen nu op hun plan voort borduren. Bovendien wordt ook deze groep onderdeel van het leernetwerk circulaire ambachtscentra. De kennis die daar wordt gedeeld, helpt zeker bij de verdere uitwerking en uitvoering van hun plannen.’ (Foto: In een circulaire economie blijven producten langer in de ‘loop’. Dat kan onder meer door afgedankt meubilair een tweede leven te geven, zoals bij kringloop Het Goed).

Ook dit jaar weer begeleidt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo Milieustraten, gemeenten die meedoen aan de prijsvraag. Overweegt u ook om in te schrjjven? Dan kunt u gratis met hem sparren.

Plannen voor circulair ambachtscentrum uitwerken

De overheid wil met de prijsvraag onder meer nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren die bijdragen aan de totstandkoming van een circulair ambachtscentrum. De ingediende plannen zijn op meerdere punten beoordeeld, waaronder de bijdrage aan levensduurverlenging, bijvoorbeeld door reparatie, en hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Maar ook op samenwerking, bijvoorbeeld met een kringlooporganisatie, Repair Café of ambachtscentrum. De winnende gemeenten delen samen een bedrag van 650.000 euro waarmee ze de ingediende plannen kunnen uitvoeren. Die zijn heel divers. Zo eindigde Almere in de Top Tien met het idee van een onderzoeksvoorstel gericht op de afzetmarkt van de ingezamelde producten. Amersfoort kreeg een positieve beoordeling van de jury voor het plan voor gebiedsontwikkeling met een scenarioroute. Arnhem deed het goed vanwege de sterke bottom-up benadering en de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) met hun aanpak voor een centrale inzamellocatie. De jury nam daarin ook de samenwerking mee met de TU Delft om van binnengebrachte materialen en producten weer ontwerpen te maken voor nieuwe producten.

Goed uitgewerkte ideeën

Mensen centraal stellen die met de juiste begeleiding een plek kunnen vinden in de maatschappij. Mede dat onderdeel in het plan van Goeree-Overflakkee was voor de jury reden om die gemeente in de Top Tien te zetten. Ook de koppeling met milieudoeleinden en de duidelijke visie richting 2025 speelden bij die overweging een rol. De winnende gemeente Hengelo onderscheidde zich volgens de jury door de uitwerking van de rol van het onderwijs. De inzending van Hoeksche Waard werd gehonoreerd doordat het plan aantoont dat er vooraf met meerdere partijen goed is nagedacht over een toekomstvisie. Ook wordt een goede koppeling gemaakt tussen het sociale domein en milieudoeleinden, bleek uit de beoordeling. De jury was positief over de gemeenten Maastricht, Meersen en Valkenburg a.d. Geul omdat hun plan goede en concrete voorbeelden geeft om te onderzoeken. Ook omdat de doelen realistisch en haalbaar zijn. Tilburg won omdat de gemeente anderen wil inspireren en de juiste initiatieven aan elkaar worden gekoppeld. Zwolle eindigde in de Top Tien met de onderzoeksvraag hoe inwoners te betrekken in een circulaire levensstijl. Een plan met veel potentie en goed uitgewerkte ideeën met de wil om samen te werken, aldus de jury.

Verder gaan met plan

Een mooi resultaat, zegt Michiel van Wickeren als hij de lijst met de tien winnaars heeft bekeken. ‘De animo voor deelname laat zien dat gemeenten zich bewust zijn van de bijdrage die milieustraten kunnen leveren aan de circulaire economie. Hoe dat in de praktijk vorm krijgt, is nu onderwerp van onderzoek en bevinding. De uitslagen van de wedstrijd maken volgens hem ook duidelijk dat de winnende gemeenten ver zijn en al concrete plannen hebben. Van een paar gemeenten die niet wonnen, weet ik dat zij toch verder gaan op de ingeslagen weg. Dat is wat mij betreft net zo’n mooie uitkomst als dat er tien winnaars zijn.’

Meer weten?

Wilt u gratis sparren met Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie? Reserveer dan een van de timeslots voor het gratis inbelspreekuur.

Wilt u meer weten over de rol van de milieustraat naar een circulaire economie? Lees dan: milieustraat draagt bij aan transitie naar circulaire economie of: milieustraat transformeert naar grondstoffencentrum of circulair centrum. U kunt ons ook bellen, telefoon: (035) 5885454. 

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Vorig artikelDe drie meest gestelde vragen over milieustraten (samenvatting)
Volgend artikelModulo Milieustraten een van de experts van VANG Support