Functioneert de milieustraat nog optimaal? Het antwoord op die vraag wordt duidelijk uit de quick scan die Modulo Milieustraten regelmatig uitvoert voor gemeenten. ‘We brengen de situatie in beeld, inclusief mogelijke verbeterpunten die we signaleren, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie. ‘De ambities en wensen van een gemeente zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Ook nemen we daar verwachte toekomstige ontwikkelingen in mee’, legt hij uit. ‘Na de quick scan maken we op basis van onze bevindingen een rapportage. Hierin beschrijven we per onderdeel de knelpunten en verbeterpunten voor zowel de korte als lange termijn. Ook benoemen we eventuele financiële consequenties op basis waarvan de opdrachtgever per onderdeel zelf keuzes kan maken. Dat traject voeren we in relatief korte tijd uit’, maakt hij duidelijk. ‘Vrij snel nadat een Modulo-expert de situatie ter plekke heeft opgenomen, kunnen we al advies uitbrengen. Het heet immers niet voor niets een quick scan.’

>> Foto: de routing van de bezoekende auto’s op de milieustraat is ook onderdeel van de quick scan die Modulo Milieustraten uitvoert.

Optimaliseren op basis van verbeterpunten

Een bestaande milieustraat in kaart brengen om op basis daarvan te adviseren over optimalisering van de routing en inrichting. Dat is een van de voorbeelden van een quick scan die Modulo voor gemeenten uitvoert, zegt Doke. ‘Bij een quick scan inventariseren we de huidige situatie, legt hij uit. ‘Denk aan de beschikbare medewerkers, inzamelmiddelen, het aantal bezoekers, de ingezamelde fracties, de veiligheid en het KCA-depot. Maar ook het toegangssysteem, de communicatie met de inwoners en de routing – onder meer in relatie tot snelle en langzame stromen. We beschrijven elk onderdeel, maken eeen capaciteitsanalyse, benoemen knelpunten en adviseren over mogelijke verbeterpunten. Om de doorstroming te verbeteren kijken we bijvoorbeeld naar de invoering van een pasjessysteem, een duidelijke route-aanduiding of het anders inrichten van de milieustraat, zoals de beste plaats van de containers van bepaalde afvalfracties. Ook adviseren we als het druk is bijvoorbeeld een medewerker bij de slagboom. Die ontvangt bezoekers, geeft aan wat de te volgen route is en regelt de eventuele betaling.’

Goede communicatie bevordert doorstroming op milieustraat

Communicatie blijkt een terugkerend thema in de quick scans, weet Doke. ‘Daarin spelen niet alleen de medewerkers een rol, maar ook aanwijzingen op het terrein. Dat kan met duidelijke uniforme informatieborden met uitleg over betaalde stromen en plattegronden met de routing, de locatie van de containers en de fracties die daarin horen. Behalve een goede doorstroming en het informeren van bezoekers is ook overzicht op de milieustraat een aandachtspunt’, zegt hij. ‘We kijken daarom naar de locatie van de beheerderunit en het depot voor klein chemisch afval. Zijn die zo gesitueerd dat de medewerkers een goed overzicht hebben? Dat is belangrijk’, benadrukt hij. ‘Medewerkers kunnen daardoor veiliger en efficiënter werken. Ook hebben ze er beter zicht op of het afval in de juiste containers gaat. Een goed overzicht op de milieustraat draagt ook bij aan betere scheidingsresultaten. Om het optimale uit afval te halen, raden we doorgaans aan om medewerkers te trainen zodat ze een grondstoffencoach worden die bezoekers kunnen helpen hun afval nog beter te scheiden.’

Circulaire ambities gemeente ook onderdeel quick scan

Het spreekt voor zich dat we niet alleen kijken naar de huidige situatie, zegt Doke. ‘We nemen in onze inventarisatie ook toekomstige ontwikkelingen mee, zoals een te verwachten stijging van de bezoekersaantallen. Een ander voorbeeld is hoe de milieustraat bijdraagt aan het halen van de VANG-doelen om de hoeveelheid grof huishoudelijk afval te verminderen. Ook als een gemeente circulaire ambities heeft, is dat onderdeel van de quick scan’, wordt duidelijk uit zijn toelichting. ‘Voorbeelden zijn uitbreiding met een inzamelpunt voor de kringloop of de integratie van een demontageruimte op de milieustraat. We worden ook voor een quick scan uitgenodigd door gemeenten die overwegen een bestaande milieustraat te transformeren naar een circulair ambachtscentrum. Daarbij brengen we het hele plaatje in beeld. Collega en architect Ruben Merkx schetst daarbij ook een ontwerp dat illustratief is voor zo’n toekomstbeeld. Een ‘praatplaat’, zoals wij dat noemen, dat bij het ontwikkelen van een circulaire visie een doorkijkje geeft naar de voorliggende jaren.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Lees dan ook:
Drie vragen over… haalbaarheidsonderzoek naar circulair ambachtscentrum
De drie meest gestelde vragen over milieustraten (samenvatting)

Wilt u meer weten over de quick scan die Modulo Milieustraten uitvoert? Kijk dan op de website of neem dan contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. 

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
Vorig artikelSorteeranalyse grof restafval: nog veel circulaire potentie
Volgend artikelTerugblik kennissessies Modulo: innamestraat, gedragsverandering en betalen op milieustraat