Betalen op de milieustraat is voor gemeenten en afvalinzamelaars een belangrijk onderwerp. Voor Modulo is het acceptatiebeleid een essentieel uitgangspunt voor de ontwerptrajecten voor milieustraten. Daarom was het thema van de online Open Coffee ‘betalen op de milieustraat’. Verschillende tafelgasten, waaronder beheerders van milieustraten, spraken over de keuze voor hun acceptatiebeleid en de vóór- en nadelen daarvan. Maakt het acceptatiebeleid voor betaalde stromen verschil voor de discussies aan de poort? Nee, zo werd duidelijk. Er blijven altijd discussies over de hoogte van het te betalen bedrag. Daarbij maakt het niet uit of bezoekers nu afrekenen op basis van geschat volume of het gewicht dat de weegbrug registreert. Behalve het acceptatiebeleid is ook een goede communicatie met bezoekers belangrijk om afvalscheiding te bevorderen. Communicatieve vaardigheden van medewerkers zijn dan een aandachtspunt.

Schatting in voordeel van bezoeker, gewicht weegbrug is exacter

De online Open Coffee van Modulo is een open netwerk- en kennissessie waarin de kartrekkers van een (nieuwe) milieustraat binnen een gemeente elkaar ontmoeten en ervaringen of best-practices delen. Dit keer waren de tafelgasten beheerders van milieustraten waar óf alle fracties gratis kunnen worden ingeleverd óf waar er een combinatie is van gratis en betaalde stromen, zoals restafval en bouw- en sloopafval. Het gewicht wordt geschat – per kuub – of bepaald op de weegbrug. Een schatting valt doorgaans in het voordeel van de bezoeker uit. Een gewogen gewicht is exacter en daardoor nauwkeuriger. Volgens de tafelgasten voorkomt geen enkel systeem echter discussie aan de poort. Ook een exacte weging met een weegbrug niet.

Doel is meer aparte grondstoffenstromen, niet om te betalen

Betalen op de milieustraat is niet het doel, maar wel meer afval scheiden en minder restafval. Daarom gaven de tafelgasten dan ook aan dat communicatie met de bezoekers essentieel is. Het contact op de milieustraat is bij uitstek het moment om hen te informeren over fracties en afvalscheiding, en om uit te leggen waarom een stroom gratis is of waarom er voor moet worden betaald. Het beter gescheiden aanleveren van fracties kan geld schelen. Zo moet voor het inleveren van een complete deur bijvoorbeeld worden betaald omdat het bouw- en sloopafval is. Door de ruit eruit te halen wordt het hout en glas, twee aparte stromen die gratis zijn. Of een schilderij dat bij het betaalde restafval hoort, maar gratis is als een bezoeker zelf het doek van het hout haalt. Inwoners zijn welwillend, als ze maar de juiste uitleg krijgen, waren de tafelgasten eensgezind van mening. Bezoekers wordt daarom zo veel mogelijk uitgelegd wat ze moeten doen om hun afval nog meer te scheiden zodat ze minder hoeven te betalen. Hen die service verlenen wordt belangrijker. Dat brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. Communicatie werd daarbij als een belangrijk punt genoemd en vraagt om medewerkers met andere kwalificaties. De focus zou daarom moeten liggen op het goed kunnen communiceren en de bezoekers begeleiden in plaats van het sparren over de hoogte van de kosten.

Betalen gratis stromen op milieustraat zich terug?

Bij een van de tafelgasten hoefde er op de milieustraat niet te worden betaald. Maar hoe wordt dit dan bekostigd? Doordat inwoners moeten betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, was het antwoord. In een voorbeeld zorgde dat voor 40 procent minder afspraken voor huis-aan-huis inzameling en daardoor 100.000 euro lagere kosten voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Bovendien leidde dit ook nog eens tot een betere afvalscheiding omdat het grof huishoudelijk afval op de milieustraat wél wordt gescheiden.

Consequenties van weegbruggen voor het ontwerp

Gratis fracties inleveren of betalen op basis van volume of weegbrug. Alle keuzes voor het acceptatiebeleid hebben een verstrekkend gevolg voor het ontwerp van de milieustraat. Belangrijke uitgangspunten zijn een efficiënte logistiek en vlotte doorstroming die zorgt voor optimale service aan bezoekers. Door de combinatie van betaalde en onbetaalde stromen kan de routing door een weegbrug ingewikkelder worden: de verblijftijd van bezoekers op de milieustraat neemt toe waardoor de kans op wachtrijen groter is. Om te voorkomen dat op de milieustraat de wachttijden oplopen, is bovendien 20 procent meer grondoppervlak nodig voor extra logistieke ruimte. Ook is een consequentie van weegbruggen dat bij aanpassingen van de inrichting de plaats van de weegbrug niet altijd meer logisch is, hetgeen knelpunten kan opleveren. De tip was in ieder geval om een ontwerp met een weegbrug simpel te houden en niet meer dan twee hoofdfracties af te rekenen. Ook werd de vraag gesteld of er een medewerker bij de weegbrug moet staan om bezoekers te helpen bij het onbemand in- en uitwegen. De keuze voor het acceptatiebeleid al dan niet met weegbrug wordt in belangrijke mate bepaald door de aandacht die er voor bezoekers kan zijn, was daarop het antwoord van een van de deelnemers.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website of neem vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelCirculaire milieustraat op Ecopark Groot-Ammers in paar dagen gebouwd
Volgend artikelInterview Erick Wuestman, KplusV: ‘Circulair aanbesteden stimuleert bouw circulaire milieustraten’