Modulo realiseert een modulair milieuplein voor de Nederlandse Spoorwegen in Haarlem. De nieuwbouw vervangt het oude milieuplein op het terrein van NS Treinmodernisering. De NS koos voor Modulo omdat het nieuwe milieuplein zowel duurzaam als circulair is en ook toekomstbestendig door de modulaire bouw. Het bordes van circulaire U-elementen is makkelijk aan te passen en/of te verplaatsen. Modulo heeft de NS totaal ontzorgd op basis van een design & construct-contract: van advies, engineering tot en met realisatie. Door standaardisatie van de logistiek en bouwprocessen wordt het milieuplein in korte tijd van vier weken gerealiseerd. De geplande ingebruikname is 1 oktober.

Modulair bouwen belangrijke voorwaarde

NS Treinmodernisering reviseert en moderniseert treinstellen. Materialen die daarbij vrijkomen worden zoveel mogelijk in monofracties gescheiden zodat er minimaal restafval overblijft. 99 procent van de materialen wordt al opnieuw gebruikt of gerecycled. Het nieuwe milieuplein moet ervoor zorgen dat fracties nog beter worden gescheiden. Toekomstbestendigheid en flexibiliteit waren belangrijke eisen bij de nieuwbouw. Omdat het bordes door de modulaire bouw eenvoudig kan worden aangepast koos de NS bewust voor Modulo. Ook snelle realisatie was belangrijk. Het naastgelegen terrein voor de opslag van treinwielen is tijdens de bouw lastig bereikbaar. Snel bouwen was daarom een van de eisen.

NS ontzorgen op basis van design & construct-contract

De werkzaamheden op basis van het design & construct-contract met de NS startten met een adviestraject. Eerst zijn de wensen en eisen voor het Programma van Eisen (PvE) geïnventariseerd. De architect van Modulo heeft meerdere varianten gemaakt en die daarna uitgewerkt in een 2D- en 3D-schets, inclusief de voor- en nadelen van elke variant. Hierna nam de NS het besluit voor het definitieve ontwerp. Voor dit project zijn door derden meerdere onderzoeken uitgevoerd die relevant zijn voor deze locatie, zoals niet-gesprongen explosieven en bodemverontreiniging. Modulo coördineerde dit traject als onderdeel van de uitvoering. Op de nieuwe locatie lag al een stelconplatenvloer. Om materialen maximaal opnieuw te gebruiken, heeft Modulo geadviseerd deze zoveel mogelijk te behouden. Alleen daar waar nodig, is gewisseld met vloeistofdichte milieuplaten. Behalve hergebruik leverde dit ook een financiële besparing op. 

Dubbele benutting van de vierkante meters

Door de bouw met modulaire U-elementen ontstaat er onder het bordes 600 vierkante meter extra ruimte. De NS gaat die gebruiken voor de opslag van de diverse monostromen. Een flink deel van de ruimte, 140 vierkante meter, komt beschikbaar voor de opslag van klein chemisch en gevaarlijk afval. Deze ruimten voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden volgens PGS15, zoals meerdere brandwerende compartimenten en vloeistofdichte lekbakken. Er is gekozen voor brandwerende schuifdeuren waardoor het transport onder het bordes zo flexibel mogelijk wordt. Het Modulo-bordes is geplaatst op de bestaande stelconplaten. En is daardoor maximaal circulair. Indien gewenst kunnen in de toekomst het bordes en de stelconplatenvloer eenvoudig worden verplaatst.

Tijdens de bouw was Modulo verantwoordelijk voor de totale uitvoering en coördinatie van de werkzaamheden van de bouwpartners. Kijk hier voor een korte film van de realisatie. (zie video, red). 

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelRapport Rijkswaterstaat en NVRD over milieustraat van de toekomst
Volgend artikelExtra oppervlak onder bordes biedt nog meer ruimte voor circulariteit