Wethouder Afval Irona Groeneveld van de gemeente De Fryske Marren heeft donderdag 4 februari, tijdens de Week van Circulaire Economie, het Madaster Materialenpaspoort in ontvangst genomen voor de circulaire milieustraat in Lemmer. Het is de eerste milieustraat die in dit kadaster voor materialen is opgenomen. Daarmee heeft De Fryske Marren een primeur. Modulo Milieustraten tekende voor het circulaire ontwerp en de bouw. 

>> Foto: Wethouder Irona Groeneveld heeft zojuist van Modulo Milieustraten het certificaat gekregen voor het Madaster Materialenpaspoort. Vanwege de maatregelen voor Covid-19 gebeurde dat symbolisch tijdens een online event. (Foto: Rianna Hilarius, Studio Spontaan).

Wethouder Irona Groeneveld: ‘Afval is grondstof’

‘We zijn gigantisch trots. Het certificaat van het Materialenpaspoort krijgt een prominente plek’, zei wethouder Groeneveld direct na de in ontvangstname. ‘Van het materialenpaspoort gaat een stimulans uit. Je laat zien welke materialen in de milieustraat zijn gebruikt en hoe die in de toekomst een nieuwe bestemming krijgen.’ Duurzaamheid en een circulaire economie zijn belangrijk voor de gemeente De Fryske Marren, maakte ze duidelijk. ‘Op de milieustraat zeggen we altijd: afval is grondstof. Daarom moedigen we onze inwoners aan om zo veel mogelijk naar de milieustraat te brengen. Zo verminderen we de hoeveelheid afval en kunnen we het als grondstof opnieuw gebruiken. Zo gaan we slim om met schaarse grondstoffen. En dan is het logisch dat we de milieustraat zelf ook circulair bouwen. Van gebruikte materialen die makkelijk opnieuw zijn te gebruiken.’

Madaster Materialenpaspoort stimuleert circulaire economie

Het verhoogde bordes op het milieuterrein in Lemmer is gebouwd met gestandaardiseerde modulaire U-elementen van ecogranulaat, gemaakt van gesloopte asfaltwegen. Madaster legde de gebruikte materialen vast in een materialenpaspoort dat verder ook inzicht geeft in de financiële- en circulaire waarde. Het materialenpaspoort maakt het veel makkelijker materialen opnieuw te gebruiken, afval te minimaliseren en de kosten van het materiaalverbruik te verlagen. Een beter inzicht in het materiaalgebruik stimuleert ook de circulaire economie. Het materialenpaspoort is een digitale tweeling van de milieustraat, zoals Sander Beeks van Madaster het tijdens het online event omschreef. ‘Dit verbetert het inzicht en de transparantie van toegepaste materialen en producten, en biedt de mogelijkheid om betere keuzes te maken op het gebied van circulariteit.’

Bouw circulaire milieustraat Lemmer De Fryske Marren Madaster Materialenpaspoort Modulo Milieustraten Care4Circulair
Bouw van het verhoogde bordes van de milieustraat in Lemmer met betonnen U-elementen van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Circulair bouwen bespaart op nieuwe (primaire) grondstoffen. Bij toekomstige ontwikkelingen kan de milieustraat makkelijk worden verplaatst of aangepast. Dit bespaart op sloop- en (nieuw)bouwkosten en levert een aanzienlijke CO2-reductie op.

Hoge circulariteitsscore circulaire milieustraat Lemmer van 90 procent

De circulariteit van een gebouw of milieustraat wordt aangegeven met de Madaster Circularity Indicator op basis van de gebruikte materialen (nieuw versus hergebruik) en de levensduur. Ook wordt er een afvalscenario in opgenomen: de mate van hergebruik en het aantal keren dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dat leverde voor de milieustraat in Lemmer een circulariteitsscore op van 90 procent. Deze hoge score is door Madaster vooral toekend voor het gebruik van gerecyclede materialen, de betonnen U-elementen van ecogranulaat, de mate van hergebruik en de lange levensduur. Door de modulaire bouw kan het bordes in de toekomst makkelijk worden aangepast of verplaatst. Daardoor kunnen de circulaire U-elementen altijd opnieuw worden gebruikt. ‘Het is onze missie om circulaire milieustraten te ontwerpen en te realiseren en om te laten zien dat het circulair bouwen van milieustraten in de praktijk al gebeurt’, aldus Ron van Ommeren. ‘Dat doen we al jaren, maar met de circulariteitsscore van Madaster kunnen we dat nu ook echt aantonen. Die bewijslast is belangrijk. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers.’

Meer weten?

Lees dan het interview met Ron van Ommeren op de website van Madaster: Madaster circulariteitsscore schept transparantie in de markt

Modulo Milieustraten start met inruilgarantie en Re-use elementenpool

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelIs een circulair ambachtscentrum haalbaar voor gemeenten?
Volgend artikelMadaster Materialenpaspoort voor circulaire milieustraat Papendrecht