Modulo Milieustraten is gestart met een inruilgarantie voor milieustraten. Gemeenten die een nieuwe milieustraat of circulair ambachtscentrum realiseren, krijgen bij een aanpassing geld terug voor de U-elementen. Tegelijk met de inruilgarantie begint Modulo de Re-use-pool voor ingeruilde elementen die in andere milieustraten één-op-één opnieuw kunnen worden gebruikt. ‘Hiermee bieden de inruilgarantie en de Re-use elementenpool gemeenten en bedrijven een substantieel investeringsvoordeel en maximale flexibiliteit voor de toekomst’, zegt directeur Ron van Ommeren van Modulo. ‘Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.’

>> Foto: Directeur Ron van Ommeren van Modulo Milieustraten: ‘Met de inruilgarantie en de Re-use elementenpool zetten we opnieuw een innovatieve stap om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.’

Inruilgarantie biedt flexibiliteit naar de toekomst

De afval- en grondstoffenmarkt is continu in beweging. Dat vraagt om maximale flexibiliteit van de inzamelfaciliteiten. ‘De introductie van de ‘inruilgarantie’ ziet Modulo als belangrijke volgende stap om de opdrachtgever nog meer flexibiliteit te bieden’, aldus Ron van Ommeren. ‘Een ander belangrijk voordeel hiervan is ook dat gemeenten een circulair ambachtscentrum gefaseerd kunnen ontwikkelen.’ Modulo kan de inruilgarantie en Re-use elementenpool bieden omdat de bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen’, legt hij uit. ‘De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar en worden meerdere keren opnieuw gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. De betonelementen zijn niet aard- en nagelvast met de ondergrond verbonden en bij de montage worden geen vaste verbindingen gebruikt. Daardoor is de Modulo-constructie in korte tijd compleet demontabel en gemakkelijk te verplaatsen.’

Inruilgarantie Re-use elementenpool circulaire milieustraat circulair ambachtscentrum webinar Modulo Milieustraten Care4Circulair

Inruilgarantie en Re-use elementenpool verhoogt circulariteitsscore in Madaster

Modulo Milieustraten zet met de inruilgarantie en de Re-use elementenpool opnieuw een innovatieve stap om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Van Ommeren: ‘Innovatie staat centraal bij Modulo. Zo maken we al sinds 2014 de betonnen U-elementen voor milieustraten van ecogranulaat. De circulariteit wordt ook bekrachtigd door een partnership met Madaster, het kadaster voor materialen, dat de circulariteitswaarde van een Modulo-milieustraat vastlegt in het materialenpaspoort. Inmiddels hebben meerderen gemeenten het Madaster Materialenpaspoort ontvangen, waaronder LeusdenLemmerPapendrecht en Nieuwkoop. De kracht zit ‘m in de combinatie van de inruilgarantie, Re-use elementenpool en het materialenpaspoort’, zegt hij. ‘Het hergebruik van de U-elementen zorgt voor een zeer hoge circulariteitsscore in Madaster, namelijk van 90 procent.’

Circulaire milieustraat draagt bij aan circulaire doelen gemeente

Verplaatsing en hergebruik van de milieustraat is voor veel gemeenten op dit moment realiteit, benadrukt Ron van Ommeren ‘We zijn momenteel met meerdere gemeenten hierover in gesprek. Die ontwikkeling wordt onder andere ingegeven door de ambities van gemeenten om een circulair ambachtscentrum te realiseren. Dat kan ook heel eenvoudig en is een kwestie van de U-elementen oppakken en ze ergens anders neerzetten. Uit berekeningen blijkt dat dit hergebruik, in vergelijking met sloop en nieuwbouw, veel geld bespaart en nieuwe grondstoffen. Behalve een financieel voordeel levert het de gemeente ook een zichtbare bijdrage aan hun circulariteitsdoelstellingen op.’ 

Circulair bouwen leidt tot een nieuwe generatie milieustraten

De circulaire milieustraat moet de standaard worden conform het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie van de overheid. ‘Sinds 2023 zijn gemeenten en overheden verplicht alle bouwopdrachten 100% circulair uit te vragen. CB23 – circulair bouwen ‘23 – is belangrijk voor alle bouwprojecten van gemeenten, ook die van de milieustraat of een circulaire ambachtscentrum. Er komt een nieuwe generatie circulaire milieustraten aan die aan circulaire eisen moeten voldoen, waaronder niet aard- en nagelvast bouwen, demontabel, eenvoudig aan te passen en opnieuw te gebruiken. Die milieustraten worden toekomstbestendig ontworpen, kunnen mee-ademen met de ontwikkelingen binnen de gemeente en zijn dan makkelijk aan te passen. Denk aan het ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum of bij een fusie van gemeenten. Onze inruilgarantie en Re-use elementenpool helpt gemeenten en bedrijven verder bij het bouwen van de nieuwe generatie milieustraten, de circulaire milieustraten.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe generatie milieustraten. Bekijk dan hier het webinar.

Wilt u meer weten over circulaire milieustraten of circulaire ambachtscentra? Kijk op de website van Modulo Milieustraten of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelAdvocaat Yasemin Demirci: ‘Afval is niet altijd afval’
Volgend artikelTerugkijken: webinar over circulair bouwen Platform CB ’23 en kick-off inruilgarantie Modulo-elementen