De zichtbaarheid van jonge vakprofessionals in de sector vergroten. Dit is een van de doelen van Young NVRD. ‘Ook willen we serieus bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie’, zegt bestuurslid Michiel van Wickeren. En dat mag best schuren. ‘Daarom hebben we de jonge generatie ook de opdracht gegeven om rebelser te zijn’, zegt NVRD-directeur Wendy de Wild. Wat dat inhoudt vertellen ze in een dubbelinterview met het blog Modulo Care4Circulair.

>> Foto: Young NVRD tijdens het Grondstoffencongres 2023.

Young NVRD fundament voor de toekomst

Een historisch gegroeide vereniging die stevig met de benen in het hier en nu staat met de blik op de toekomst. Dat is volgens de Wendy de Wild de NVRD. ‘Onze leden zijn dagelijks bezig met hun taken in de publieke sector, maar hebben gezamenlijk ook een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Daar is vooruitgang en innovatie voor nodig. Omdat de NVRD-leden gemiddeld wijzer en grijzer zijn, hebben we baat bij een frisse wind en de energie van de jongere generatie.’

Die rol heeft Young NVRD, zegt ze. ‘We geven de jonge vakprofessionals bewust veel ruimte om zelf hun koers te bepalen met een eigen vrijheid en autonomie. Ik juich dat ook toe. Jongeren duwen doorgaans wat harder op practice what you preach. Ik wil vooral stimuleren om hun eigen plan te trekken en een eigen netwerk op te zetten. Dat ze bijeenkomsten organiseren waar ze zelf in de toekomst wat aan hebben. Bij NVRD-leden werken steeds meer jongeren. We willen de volgende generatie voor de publieke afvalzameling en circulaire economie behouden. Young NVRD verbindt. Dat is hun kracht omdat ze daardoor een fundament vormen voor de toekomst.’

Wendy de Wild directeur NVRD Young NVRD interview blog Care4Circulair Modulo Milieustraten
Wendy de Wild, directeur NVRD.

‘Young NVRD kan ons laten zien hoe het anders kan. Niet door met het morele vingertje te wijzen, maar door creatief vanuit hun eigen wereld mee te denken. Daar hebben we als NVRD wat aan.’

Kennis delen en jonge generatie gezicht geven

Michiel is samen met zijn vijf collega-bestuursleden daar het gezicht van. Jonge vakprofessionals een gezicht geven, kennis delen, innovatie en bruggen slaan zijn voor hem belangrijke uitgangspunten. ‘Ook willen we met Young NVRD een serieuze bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Dat is tijdens elke bijeenkomst een belangrijke focus. We nemen onze leden mee in dit veranderende wereldbeeld.’

Welke rol wil je daarin spelen als jonge generatie, is de vraag die het bestuur daarbij steeds voor ogen houdt. ‘Wat is voor de leden belangrijk? Niet alleen nu, maar ook binnen toekomstige ontwikkelingen en nieuwe businessmodellen. Dat willen we graag begrijpen zodat we op basis van die inzichten onze koers en activiteiten kunnen bepalen. Uit die benadering blijkt dat we niet alleen een jongerengroep zijn die leuke dingen doet. We willen daadwerkelijk bijdragen aan de veranderingen die op stapel staan en die de sector door moet voeren. Dat jongeren daarvoor een podium krijgen, staat buiten kijf. Anders blijft het business as usual.’

Opdracht om rebels te zijn

En wat doet Young NVRD om de doelen te halen die Michiel noemt? ‘Bijeenkomsten, mini-hackatons, mini-stages en conferenties organiseren over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die onze leden inspireren. Dat kan gaan over circulair bouwen en afval verwerken, pyrolise, meubeldemontage of innovaties als blockchain, location intelligence en machine learning die bijdragen aan een slim afvalsysteem. Of de hands-on guerrilla-acties, zoals ik die noem, om de zichtbaarheid van Young NVRD te vergroten, zoals het actief benaderen van jonge mensen tijdens het Grondstoffencongres. We hebben overal stickynotes geplakt met een QR-code die toegang gaf tot onze WhatsApp-groep. Heel laagdrempelig, maar juist daarom belangrijk omdat jonge mensen zo makkelijk toegang tot ons netwerk krijgen.’

Wees rebels! Dat is de opdracht van het NVRD-bestuur aan het jongerennetwerk. Hoe ziet Michiel dat? ‘Door het bedenken van rebelse ideeën en veranderingen. Een voorbeeld is een bijeenkomst waar we ons afvroegen wat een afvalinzamelaar met een energieafvalcentrale nu nooit zou doen, maar voor 2030 een optie is om verder te verduurzamen. Buiten de gebaande paden denkend kwamen we er op om de verbrandingsovens uit te zetten. Met als belangrijkste focus wat daarvan de gevolgen zijn en hoe je die in de praktijk omzet in acties zodat de afvalinzamelaar en Young NVRD daar allebei van kunnen leren.’

Grenzen verleggen

Bij rebels zijn, hoort ook het verleggen van grenzen, zoals een event tijdens het NVRD Jaarcongres met als thema: Zoek je grenzen op! Wij hebben dat gedaan samen met Broke as Miljonairs, een duo uit Almere dat congresdeelnemers voor het afsluitende feest stylde met fancy outfits uit hun eigen collectie, zegt Michiel ‘Met RD4, waar het congres was, hebben we ook een rek samengesteld met tweedehands kleding. Ik koos voor een blauw jasje met gouden epauletten (zie foto, red.). Veel deelnemers -soms na enige aansporing- volgden enthousiast dit voorbeeld. De restyling was een bewuste keuze’, maakt hij duidelijk.

‘Als je je verkleedt zoek je makkelijker je eigen grenzen op. Dat biedt een opening om het gesprek aan te gaan over verandering en oplossingen, zoals vermindering van de berg afgedankt textiel. Daarbij is overdracht van kennis over innovatie belangrijk. Dit congres hebben we daar een begin mee gemaakt. De volgende stap kan zijn dat tijdens NVRD Jaarcongres 2024 Young NVRD’ers ook een podium krijgen naast de oudere garde. Als we het establishment in de sector uitdagen -ook publiekelijk- met onze denkwijzen ontstaat er meer draagvlak voor de moeilijke keuzes die leidinggevenden moeten gaan maken. Daar geloof ik stellig in. Sprekers, managers en professionals komen nu nog te vaak weg met het afdraaien van denkbeelden die hun met de paplepel zijn ingegoten, maar door de toekomst ondertussen zijn ingehaald. Dat moet tegenwicht krijgen en dat mag best schuren. Anders gaan we aan het einde van de dag naar huis en verandert er niets.’

Michiel van Wickeren Young NVRD interview blog Care4Circulair Broke as Miljionars Modulo Milieustraten
Michiel van Wickeren, bestuurslid Young NVRD.

Bij rebels zijn hoort het verleggen van grenzen, zoals tijdens het NVRD Jaarcongres waar we deelnemers kleedden in een tweedehands outfit. Dat biedt opening tot gesprek, bijvoorbeeld over het verminderen van de textielberg,

Bitterballen-liefhebbers en vegan pleitbezorgers verenigen

NVRD-directeur De Wild vindt Broke as Miljonairs een typisch voorbeeld van het rebelse karakter van de jonge generatie. ‘Het event is niet alleen vernieuwend, de Young NVRD’ers hebben het ook bedacht, uitgewerkt en om het uit te voeren samengewerkt met NVRD-leden. Door hun inzet is het een succes geworden. Juist die drive zoeken we. Het is een goede tegenhanger van de oudere generatie die vaak wat behoudender is. Om de parallel te trekken met de discussie over vlees eten. Ouderen kunnen al een dingetje maken van vegetarisch terwijl jongeren juist vegan willen. De NVRD verenigt deze twee werelden, zowel de bitterballen-liefhebbers als de vegan pleitbezorgers.’

Leden spiegel voorhouden

En hoe ziet De Wild de toekomstige rol van Young NVRD? ‘Ik zou mijn eigen verhaal tekort doen als ik nu ga zeggen wat de jonge generatie moet doen. Ze kunnen dat heel goed zelf. Dat bewijst het succes van Broke as Miljonairs. Dat zou ik zelf nooit hebben bedacht. Wat wel mijn verwachting is, is dat onze jonge leden blijven spiegelen. Ons de vraag blijven stellen: doe je wel wat je zegt te doen, volgens het principe: als je pleit voor een circulaire wereld, wat draag je er dan aan bij?’

Young NVRD kan ons laten zien hoe het anders kan, vindt ze. ‘Niet door met het morele vingertje te wijzen, maar door creatief vanuit hun eigen wereld mee te denken. Daar hebben we als NVRD wat aan omdat we een aanjager willen zijn van duurzaamheid en anderen positief willen stimuleren dat ook te doen. We zijn een serieuze vereniging van deze tijd die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame wereld. In 1907 opgericht, maar wel van anno nu. Daar past Young NVRD dat z’n eigen lied zingt heel goed bij.’

Meer weten?

Lees dan ook:
Terugblik Open Coffee: waarde creëren met innamestraat
Michiel van Wickeren: ‘maatpak DutchSpirit op het lijf gesneden’
Terugkijken: webinar ‘milieustraat van de toekomst’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of neem vrijblijvend contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelGrondstoffencentrum Roden door circulair bouwen snel gerealiseerd
Volgend artikelModulo bouwt modulaire milieustraat in Teltow (DE)