Inventariseer vooraf wat je wilt inzamelen en ga na of de beoogde partner ook de capaciteit heeft om de spullen weer te verkopen. Dat waren twee tips van de tafelgasten die aanschoven bij de Open Coffee die Modulo organiseerde over de innamestraat. Experts vertelden vanuit hun praktijk over innamestraten in Sint Oedenrode, Tilburg, Goirle, Ede en Molenlanden waarvan een aantal nog een pilot is. Het organiseren van de personele bezetting en de opleiding daarvan, de inrichting van de innamestraat, sorteren van de ingeleverde spullen en samenwerking met lokale kringloopbedrijven, waren belangrijke aspecten van een innamestraat die ter sprake kwamen. 

>> Foto: innamestraat van Waardlanden in Nieuw-Lekkerland in de gemeente Molenlanden.

Innamestraat creëert waarde

Waarde creëren door spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd de hoeveelheid restafval te verminderen. Tafelgasten noemden dit als redenen om een innamestraat op te zetten. Bezoekers brengen hun spullen per fiets of met de auto en rijden via een herkenbare baan op het wegdek direct naar de innamestraat of een apart plein dat voor hetzelfde doel is ingericht. Afgiftebalies zijn gesitueerd in een hal of onder een tocht- en regenvrije overkapping. Doorstroming is belangrijk; bezoekers parkeren kort op zo’n manier dat anderen toch kunnen doorrijden. Innamestraten kennen meerdere vormen, afgestemd op de specifieke situatie. Daarom is bijvoorbeeld het aantal balies afhankelijk van het aantal inwoners, het aanbod en de stromen die een gemeente wil innemen. Het aannemen van de spullen gaat relatief snel. Omdat het doorgaans kleinere hoeveelheden zijn, staat de inhoud van de fietstas of kofferbak binnen een paar minuten op de balie waar medewerkers de spullen uitzoeken. De balies linken met andere functies, zoals het Repaircafé en de demontagewerkplaats waardoor spullen en grondstoffen direct kunnen worden afgevoerd voor de volgende stap in het proces van hergebruik. 

Medewerkers dragen bij aan bewustwording

Spullen die bezoekers bij de innamestraat inleveren moeten kringloopwaardig zijn, was de eensgezinde mening van de tafelgasten. Het trainen van medewerkers werd als essentieel genoemd om dit te bereiken en daadwerkelijk waarde toe te voegen. Het contact van medewerkers met de bezoekers is ook belangrijk omdat het bijdraagt aan gedragsverandering en daarmee aan nog meer hergebruik. Doel zou moeten zijn om bezoekers op de innamestraat echt het gevoel te geven dat hun spullen nog waarde hebben. Daarom moeten ze met zorg worden aangenomen. Als dat gebeurt komen inwoners bewust naar de innamestraat om te vragen welke spullen ze er wel of niet kunnen afgeven, bleek uit een van de opmerkingen. Medewerkers op een innamestraat zijn in vaste dienst, komen van een sociaal werkbedrijf of een combinatie daarvan. Het zijn de ambassadeurs van de innamestraat. Ze hebben kennis van zaken en gaan zorgvuldig om met spullen zodat ze weer een nieuw leven kunnen krijgen.

Resultaten afhankelijk van situatie

De resultaten die gemeenten boeken met een innamestraat zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie: hoeveel fracties neem je bijvoorbeeld in, hoeveel balies krijgt de innamestraat en hoeveel parkeerplekken, en komen er ook een Repaircafé en een demontagehal, maar ook hoe groot is het verzorgingsgebied en wat zijn beoogde openingstijden. Die uiteenlopende factoren bepalen in belangrijke mate de variatie aan resultaten. Zo werden als voorbeelden genoemd een daling van het restafval met 40 procent en minder verstopping van ondergrondse containers omdat meer spullen op de innamestraat worden afgegeven. Een ander resultaat is de toenemende verkoop van spullen in de kringloopwinkel. Volgens de tafelgasten kan uit die opbrengsten de dienstverlening van de innamestraat worden bekostigd. Of uit de financiële middelen die vrijkomen door de lagere kosten na vermindering van de hoeveelheid restafval. Al zijn de opbrengsten wel sterk afhankelijk van de situatie en de volumes van de innamestraat. Volgens een van de tafelgasten is niet altijd exact te berekenen wat een innamestraat oplevert. De vraag is ook of alleen dat belangrijk is. Bewustwording van inwoners werd als net zo essentieel gezien. Dit creëert een voedingsbodem voor de toekomst waardoor mensen nog meer spullen komen brengen. Die verwachte groei kan je nu nog niet doorrekenen, maar is wel belangrijk om in de toekomst de geformuleerde beleidsdoelen te halen.

Meer weten? 

Lees dan ook:
Terugkijken: webinar ‘milieustraat van de toekomst’
Ecopark Groot-Ammers van Waardlanden officieel geopend
Terugblik webinar: drie haltes naar milieustraat van de toekomst

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of neem vrijblijvend contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelInruilgarantie Modulo: circulair en ecologisch verantwoord
Volgend artikelDrie vragen over… valbescherming op de milieustraat