De circulaire ambities, en specifieke wensen en eisen van gemeenten. Het zijn belangrijke factoren die de keuze voor een milieustraat bepalen. Afgestemd op de lokale situatie leidt dit tot een scala aan mogelijke ontwerpen. Drie daarvan komen in de praktijk het meeste voor: een milieustraat op maaiveldniveau, verdiept of met een verhoogd bordes. Ook de circulaire doelen van gemeenten worden bij het ontwerp betrokken. Afhankelijk van het beleid resulteert dit in een afvalstoffencentrum, grondstoffencentrum of circulair centrum. Doke van Niekerk, manager advies en realisatie, en Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie, van Modulo Milieustraten belichten op verzoek van het blog Care4Circulair de verschillende mogelijkheden.

>> Foto: de opening van de milieustraat in Papendrecht, een voorbeeld van een milieustraat met een rechthoekig, verhoogd bordes waar alle containers langs staan.

Milieustraat krijgt steeds meer functies

Een milieustraat uitbreiden met een inzamelpunt voor herbruikbare spullen. Behalve grof huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, krijgen milieustraten ook andere functies. We onderscheiden drie verschillende typen milieustraten, zegt Michiel. ‘Een daarvan is een afvalstoffencentrum, de meest basale vorm van een milieustraat. Veel milieustraten zijn zo gebouwd. De focus ligt op het inzamelen en recyclen van de verschillende afvalfracties. De tweede is een grondstoffencentrum waar bruikbare grondstoffen en spullen uit de verschillende afvalstromen worden gehaald. De focus ligt op sorteren en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. De derde mogelijkheid is een circulair centrum. Daar gebeurt meer dan alleen het inzamelen van grondstoffen en hoogwaardige herbruikbare goederen. Van een deel van het ingezamelde grof huishoudelijk afval worden ook weer nieuwe producten gemaakt. Waar gemeenten voor kiezen is onder meer afhankelijk van het ambitieniveau en het beschikbare budget. Een grondstoffencentrum of circulair centrum is daarom bij nieuwbouw van een milieustraat niet automatisch het uitgangspunt. Het toepassen van circulaire principes in het ontwerp en bouwmethode zorgt wel voor enige flexibiliteit. In een later stadium kunnen daardoor relatief makkelijk activiteiten aan en op de milieustraat worden toegevoegd.’

Meer weten? Lees dan ook: milieustraat transformeert naar grondstoffencentrum of circulair centrum

Het Upcyclecentrum Almere is een bekend voorbeeld van en circulair centrum.

Specifieke situatie bepalend voor keuze milieustraat: 3 varianten

Bezoekersaantallen, de hoeveelheden ingezamelde fracties en aanrijdroutes. De lokale situatie en specifieke wensen van een gemeente zijn bepalend voor het ontwerp van een milieustraat. Legio andere factoren spelen daarbij ook een rol. Op basis daarvan kiezen gemeenten voor een type milieustraat, zegt Doke. In die praktijk komt hij drie varianten het meeste tegen. ‘Een daarvan is een milieustraat waarbij meerdere kleine containers op het maaiveld staan. Grof huishoudelijk afval kan relatief goedkoop worden ingezameld terwijl een gemeente tegelijkertijd wel voldoet aan de wet- en regelgeving. Bij de tweede variant staan de containers van de milieustraat verdiept in het maaiveld waardoor ze aan het zicht zijn onttrokken. De derde mogelijkheid is een milieustraat met een verhoogd bordes. Alle containers staan aan een groot en breed bordes of links en rechts aan een langgerekt, rechthoekig bordes. De milieustraat met een breed bordes is een optie voor gemeenten met veel bezoekers die aanzienlijke hoeveelheden afval inleveren. Gemeenten kiezen voor een langgerekt, rechthoekig bordes als er meerdere routes mogelijk moeten zijn, zoals het scheiden van snelle en langzame stromen of betaalde en niet betaalde stromen. Een voordeel van deze laatste variant is flexibiliteit, vooral als er modulair wordt gebouwd. Zo kan relatief eenvoudig de bestaande routing worden aangepast aan een veranderende situatie. Ook kan de ruimte onder het bordes worden benut, bijvoorbeeld voor de opslag van de gemeentevoertuigen of het depot voor klein chemisch afval. Hierdoor zijn er geen aparte bijgebouwen nodig.’

Meer weten? Lees dan ook: ontwerp milieustraat afgestemd op specifieke situatie: drie varianten

Nieuwkoop milieustraat met verhoogd bordes Modulo Milieustraten Care4Circulair
Nieuwkoop: voorbeeld van een milieustraat met een verhoogd bordes waarbij de containers aan een langgerecht bordes staan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de keuze van een milieustraat? Kijk dan in de rubrieken ‘Milieustraten’ of ‘Care4Circulair’. Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelLocaties nieuwe milieustraat op basis van matrix vergelijken
Volgend artikelRob Schram: ‘RMN speelt ook in circulaire economie rol van betekenis’