Een milieustraat is zo veel meer dan alleen een locatie om grof huishoudelijk afval in te leveren en fracties gescheiden in te zamelen. Het is vooral ook een inspirerende plek om te laten zien dat spullen en materialen nog waarde hebben, een tweede leven kunnen krijgen en daarmee bijdragen aan de circulaire economie. Voor Willem van Leeuwen, sinds februari adviseur circulaire milieustraten bij Modulo, is dit een belangrijke motivatie. ‘Een van de leuke aspecten van mijn werk is om kennis te delen en het gesprek aan te gaan. Aan de hand van het ontwerp van de milieustraat van de toekomst en praktijkvoorbeelden te laten zien wat de mogelijkheden zijn, wat er al gebeurt en hoe een milieustraat daardoor een centrale rol kan hebben in de transitie naar een circulaire economie.’ Inmiddels is Willem ruim een half jaar aan boord bij Modulo. Reden voor het blog Care4Circulair om kennis te maken met de nieuwe collega.

>> Foto: Willem van Leeuwen voor de routekaart met drie haltes voor de milieustraat van de toekomst, een onderzoek van Modulo in opdracht van Rijkswaterstaat en het kernteam Circulaire Ambachtscentra.

Grondstoffen in de keten houden

‘Het gesprek met Willem vindt plaats in de studio van Modulo. Op een groot scherm achter hem staat het ontwerp van de milieustraat van de toekomst dat Modulo maakte in opdracht van Rijkswaterstaat en het kernteam Circulaire Ambachtscentra. Voor mij is dit een belangrijke doorkijk naar de komende jaren. Daarom vond ik het zo inspirerend om mijn collega Michiel van Wickeren te ondersteunen bij dit onderzoek waarin we laten zien hoe een circulair ambachtscentrum bijdraagt aan een circulaire wereld.’

Kijk met een Circulaire Lab om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe je grondstoffen in de keten houdt, wijst hij op het scherm. ‘Maar ook met een inzamelpunt voor de kringloop, een Repair Café en een depot voor bouwmaterialen. Er zijn legio mogelijkheden om er voor te zorgen dat materialen niet verloren gaan, maar een nieuw leven krijgen. Modulo bouwt bijvoorbeeld nu de circulaire milieustraat voor Waardlanden. Onder het bordes is ruimte voor een werkplaats waar ingeleverde spullen worden opgeknapt voor hergebruik. Dat maakt werken bij Modulo zo bijzonder. De plannen die we met de opdrachtgever maken zie je met eigen ogen werkelijkheid worden.’

Willem van Leeuwen adviseur circulaire milieustraten circulair ambachtscentrum circualire milieustraat Waardlanden Groot-Ammers Modulo Milieustraten #Care4Circulair.jpeg
Willem van Leeuwen tijdens een bezoek aan de circulaire milieustraat in Groot-Ammers die Modulo in opdracht van Waardlanden ontwerp en bouwt.

Transitiemaker in verandertraject

Willem van Leeuwen werkt sinds begin dit jaar bij Modulo. Hij studeerde Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en deed bij Grown.bio onderzoek naar verpakkingsmateriaal gemaakt van mycelium, het ondergronds wortelstelsel van schimmels. ‘Het mycelium groeit door gebruik van een mal in elke gewenste vorm, bijvoorbeeld een verpakking. Die lost na gebruik op; er blijft helemaal niets van over en kan in de tuin als compost worden gebruikt. Ik geloof dat een wereld zonder afval mogelijk is en ben daarom bewust op zoek gegaan naar een bedrijf dat in die transitie een rol speelt. Dat vond ik in Modulo.’

Als adviseur circulaire milieustraten en ambachtscentra onderzoekt hij met bedrijven en gemeenten de best mogelijke oplossing. ‘Brainstormsessies hebben in dat proces een belangrijke rol. Dat is het mooie van mijn werk. We delen kennis en ervaring en stellen tegelijkertijd ook vragen: wat willen we daadwerkelijk anders gaan doen om circulair te worden? Daar komt ook mijn ervaring als transitiemaker van pas. Ik neem iedereen mee in de transitie: waar zijn we nu in het verandertraject, waar willen we naar toe en hoe gaan we dat samen doen?’ Mij motiveert het vooral als een opdrachtgever serieuze stappen wil zetten. Tijdens een van die brainstormsessies met de opdrachtgever was één muur volledig gevuld met post-its. Van zulk enthousiasme krijg ik ontzettend veel energie.’

Kant-en-klaar concept voor circulaire milieustraat als ideaalbeeld

Kennis delen en verbinden zijn belangrijke drijfveren voor Willem van Leeuwen, blijkt uit zijn verhaal. ‘Circulaire milieustraten hebben een spilfunctie in de transitie naar een wereld zonder afval. Daar laten we inwoners zien dat hun afgedankte ‘rotzooi’ geen afval is, maar een grondstof. Dat een bedrijf of een ontwerper daar weer een product mee kan maken. In een circulair ambachtscentrum worden inzameling, verwerking, afzet en onderwijs met elkaar verbonden. Door te ondervinden wat werkt en wat geen oplossing is, kan een circulair ambachtscentrum leiden tot nieuwe inzichten voor de wereld van morgen.’

Dat is de toekomst, zegt hij. ‘Op de weg daarnaartoe is het voor mij de uitdaging om samen met alle betrokkenen mee te denken over de milieustraat van de toekomst; welke circulaire functies horen daarbij, en hoe en met wie ga je die vormgeven? Ik zou willen nadenken over een circulaire standaard voor milieustraten. Niet met een gemeente of een afvalinzamelaar, maar bijvoorbeeld met een groep samenwerkende gemeenten, een provincie of een afvalinzamelaar die op meerdere locaties milieustraten heeft. Mijn ideaalbeeld is een kant-en-klaar concept dat je per locatie alleen maar beperkt hoeft aan te passen. Klinkt ook logisch, vindt hij. ‘Waarom zou je steeds het wiel opnieuw uitvinden als daar al vooraf over is nagedacht?’

Meer weten? Lees dan:
Het interview met Michiel van Wickeren over de milieustraat van de toekomst
De bouw van de circulaire milieustraat op Ecopark Groot-Ammers
Modulo realiseert modulair milieuplein voor NS

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikel5 vragen over het rapport de ‘Milieustraat van de Toekomst’
Volgend artikelTerugblik webinar: ‘drie haltes naar milieustraat van de toekomst’