Hoe komt het toch, steeds die wachtrijen voor een milieustraat als op zonnige dagen mensen aan het opruimen slaan? Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten, heeft wel een antwoord op die vraag. ‘De doorstroming is dan onvoldoende waardoor bezoekers voor de poort moeten wachten. Dat komt omdat vaak niet goed is nagedacht over de routing en logistiek. Ook is de toegangscontrole niet altijd goed georganiseerd en onvoldoende afgestemd op het aantal bezoekers.’ In de rubriek ‘Drie vragen over… ‘ geeft hij antwoord op de drie meest gestelde vragen over toegangscontrole op een milieustraat.

Waarom is toegangscontrole op de milieustraat belangrijk?

‘Om meerdere redenen. Zo maakt toegangscontrole het mogelijk om na te gaan of bezoekers hun grof huishoudelijk afval naar die betreffende milieustraat mogen brengen. Dit is een basisprincipe van toegangscontrole. Het gaat namelijk afvaltoerisme tegen van bezoekers van andere gemeenten en voorkomt ook dat bedrijven er zonder toestemming hun afval kunnen storten. Toegangscontrole is verder ook belangrijk om te registreren hoeveel bezoekers er op een dag op de milieustraat komen. Met die cijfers kan de beheerder bijsturen, bijvoorbeeld door het doseersysteem anders in te stellen. Mede daardoor voorkomt toegangscontrole dat er op drukke dagen wachtrijen aan de poort ontstaan. Behalve dat kan met toegangscontrole ook worden vastgelegd welke fracties bezoekers komen brengen en in welke hoeveelheden. Die gegevens zijn onder meer nodig voor het beheer van de milieustraat, zoals bijvoorbeeld het aantal containers. Maar ook voor het opstellen van een kosten- en batenoverzicht. Op basis daarvan kunnen gemeenten een milieustraat monitoren en eventueel hun beleid aanpassen.’

Wat bepaalt de keuze voor toegangscontrole?

‘Meerdere punten zijn daarbij belangrijk. Eén daarvan is het beoogde serviceniveau dat een gemeente bezoekers wil bieden. Vaak is er een een-op-eenrelatie met de doorstroming op de milieustraat. Bij een hoog serviceniveau hoort een snelle doorstroming en een beleid dat wachtrijen beperkt. De keuze van de toegangscontrole moet daar ook op zijn gericht. Kies daarom voor technieken die daar aan bijdragen. Ik zie in de praktijk vaak dat gemeenten daarvoor meerdere technieken met elkaar combineren – afgestemd op zowel de beleidsdoelen als de lokale situatie. Verder wordt de keuze voor de toegangscontrole bepaald door het acceptatiebeleid van een gemeente. Moeten bezoekers wel of niet betalen voor het grof huishoudelijk afval dat ze komen brengen en wordt dat dan berekend per kuub of per kilo? Bij betaling per gewicht gaan bezoekers over een weegbrug om hun afval te wegen. Ook hier is een snelle doorstroming belangrijk. Houd bij het ontwerp van de milieustraat daarom rekening met de locatie en lengte van de opstelstroken. Auto’s van bezoekers mogen daarbij de doorgang niet belemmeren. Neem het onderdeel ’toegangscontrole’ dan ook altijd mee in het ontwerp van een milieustraat, is mijn advies. Dat voorkomt niet alleen verrassingen achteraf. Een gemeente kan daardoor ook flexibel inspelen op toekomstige veranderingen. Een voorbeeld zijn weegbruggen om in- en uit te wegen. Als daarvoor bij het ontwerp geen mogelijke locatie wordt ingeschetst, is het lastig in een later stadium alsnog twee weegbruggen in te passen.’

Welke vormen van toegangscontrole zijn er?

Dat kan al vóór het bezoek aan de milieustraat beginnen als de gemeente kiest voor een reserveringssysteem. Bezoekers moeten dan vooraf een dag en tijd reserveren om de milieustraat te kunnen bezoeken. De keuze voor wel of geen reserveringssysteem vraagt wel om een goed onderbouwde afweging omdat het consequenties heeft voor de capaciteitsberekening van een milieustraat, bleek tijdens een Open Coffee die Modulo eerder al eens organiseerde. Na een eventuele reservering start de toegangscontrole aan de poort van de milieustraat. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld met een pasje zelf de slagboom openen of dat gebeurt automatisch op basis van registratie van hun kenteken. Er zijn ook combinaties mogelijk met een doseersysteem dat registreert hoe vaak een slagboom wordt geopend. Als het ingestelde maximum aantal auto’s op de milieustraat is bereikt, gaat de slagboom bij een volgende bezoeker nog niet open.

Meer weten?

Lees dan ook:
Terugblik Open coffee Modulo: reserveringssysteem milieustraat: sturen op piekmomenten
Psycholoog Jeske Nederstigt: ‘beïnvloeden gedrag vermindert wachtrijen milieustraat’
Of kijk in de rubriek ‘Drie vragen over…’ voor de meest gestelde vragen over milieustraten en depots voor klein chemisch afval

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of neem vrijblijvend contact met ons op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelHenk Martens: Upcyclecentrum Almere: ‘over alles is nagedacht’
Volgend artikelDrie vragen over…. stijve plaatfundering onder milieustraten