Een op het principe van de ‘wasstraat’ gebaseerde sorteerstraat. Aan de voorkant worden de nog bruikbare spullen uit het grof huishoudelijk afval gehaald en aan de achterkant kunnen inwoners spullen en grondstoffen voor hergebruik kopen of gratis meenemen. Het was een van de circulaire ideeën die werden geopperd tijdens de workshop die Modulo Milieustraten organiseerde tijdens de Week van de Circulaire Economie. Centraal stond de circulaire toekomst van de milieustraat en de impact op grof huishoudelijk afval. Een inspirerende middag, aldus een beheerder afvalinzameling na afloop. ‘Alle circulaire mogelijkheden die de revue passeerden, helpen ons verder om na te denken hoe we een circulair centrum vorm kunnen geven. Bovendien vinden we elkaar ook. Zo was iedereen het er over eens dat de sorteerstraat een essentieel onderdeel is van het circulaire centrum, maar dat het bezoekers niet meer tijd moet kosten als ze hun afval komen wegbrengen.’

Stimuleren circulaire stappen te zetten

Ideeën uitwisselen, sparren over de toekomstvisie van gemeenten en mogelijke circulaire functies van een milieustraat in kaart brengen. Daar ging het om tijdens de workshop bij Modulo, aldus Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo. ‘We wilden gemeenten en bedrijven inspireren en stimuleren een – volgende – circulaire stap te zetten. Welke rol speelt de circulaire milieustraat daarin en wat betekent dat voor inzameling, scheiding en hergebruik van grof huishoudelijk afval? Als we hebben kunnen bijdragen aan het beantwoorden van die vraag was voor ons de middag geslaagd.’ De deelnemers waren het er na afloop over eens dat er geen eenduidig antwoord bestaat. ‘Een standaardoplossing voor een circulair centrum is er niet’, maakte een van hen duidelijk. ‘Dat is sterk afhankelijk van de locale situatie, wijst de praktijk uit. De inwoners staan daarbij centraal. Die zijn doorgaans enthousiast genoeg om steeds meer grof huishoudelijk afval naar de milieustraat te brengen. Als ze er maar niet te ver voor hoeven te rijden, niet in de wachtrij hoeven aan te schuiven en ze hun fracties snel kwijt kunnen. Hoewel de deelnemers niet de voorkeur gaven aan het ophalen van grof huishoudelijk afval – daardoor zou de kwaliteit van grondstoffen achteruit kunnen gaan – bleek het wel noodzakelijk. ‘Dat voorkomt dat er grof huishoudelijk afval naast de container terecht komt’, aldus een beleidsmedewerker.’

Grondstoffen uit de anonimiteit halen

Voorlichting werd meermalen genoemd om inwoners bewust te maken dat ze dan geen afval weggooien, maar grondstoffen. Waarom zou je oud ijzer naar de milieustraat brengen als de oud ijzerhandel een paar kilometer verderop je er voor betaalt?, stelde iemand de vraag. ‘Niet elke inwoner staat er bij stil dat afval – lees grondstoffen – waarde heeft. Afval zijn grondstoffen die uit de anonimiteit zijn gehaald, was een opmerking waarmee een van de deelnemers dat illustreerde. Mensen voorlichten door te laten zien wat er met hun afval gebeurt, was daarom een circulair idee dat meerdere keren terugkwam. ‘Daarmee komt afval uit de anonimiteit en worden het grondstoffen.’ Zoals de eerder genoemde ‘wasstraat’ waar inwoners zien wat er nog uit hun afval wordt gehaald en wat er daarna mee gebeurt, bijvoorbeeld in winkels aan de achterkant waar spullen worden opgeknapt voor de verkoop. Een vergelijkbaar idee was een ‘haalstation’ in combinatie met de milieustraat waar ondernemers bruikbare spullen oppikken om ze een tweede leven te geven. Over de medewerkers was iedereen het eens. Een circulair centrum biedt bij uitstek de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. ‘Zij kunnen ook een belangrijke voorlichtende taak krijgen waardoor ze bijdragen aan de beoogde bewustwording van inwoners.’

Meer weten?

Lees dan ook: milieustraat draagt bij aan transitie naar circulaire economie of kijk in de rubriek Care4Circulair. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelCirculair ambachtscentrum is niet aan één locatie gebonden
Volgend artikelSjoerd Dijkstra: ‘ontwikkeling circulaire milieustraat Nieuwkoop inspirerend en praktisch proces’