Kennissessies Modulo 2023

De circulaire economie staat hoog op de agenda. Een circulair ambachtscentrum is voor veel gemeenten en afvalinzamelaars een mogelijkheid om aan deze transitie bij te dragen. Kennis delen en leren van praktijkervaringen is essentieel om een weloverwogen beleidskeuze te kunnen maken. Daarom organiseert Modulo in 2023 meerdere kennissessies, waaronder webinars en online Open Coffee’s. Het verschil tussen een webinar en een Open Coffee is dat we bij een Open Coffee vooral  -online- met elkaar in gesprek gaan. Modulo bereidt samen met praktijkmensen van verschillende gemeenten een bepaald onderwerp voor. De keuzes en praktijkervaringen worden dan gedeeld en besproken met de andere deelnemers die zich voor de Open Coffee hebben ingeschreven.

7 februari, 14.00 uur: webinar over ‘milieustraat van de toekomst’

Na een succesvolle eerste editie organiseert Modulo nu voor de tweede keer een webinar over het rapport ‘milieustraat van de toekomst’. Dit is in de Week van de Circulaire Economie.

Circulair adviseurs Michiel van Wickeren en Willem van Leeuwen gaan dieper in op het rapport en belichten onder meer ook de drie haltes die leiden tot de milieustraat van de toekomst, vertaald naar uitgewerkte 3D-schetsen:
1: een afvalstoffencentrum, zoals de huidige milieustraat
2: een grondstoffencentrum met sorteren en demontage
3: uiteindelijk een circulair ambachtscentrum met ook educatie, beleving en meervoudig hergebruik

Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Het webinar is op dinsdag 7 februari om 14.00 uur. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

De Week van de Circulaire Economie is van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari 2023. Tijdens deze jaarlijkse week krijgen goede voorbeelden door het hele land een podium.

Programma kennissessies in 2023

  • 7 maart, 14.00 uur: ‘De innamestraat’
   Tijdens deze online open coffee delen beheerders van een innamestraat hun praktijkervaringen. De innamestraat is een van de belangrijkste onderdelen van het circulaire ambachtscentrum. Dit is de startplek waar bezoekers van de milieustraat hun spullen afgeven die nog een ronde mee kunnen. We leren van de do’s en don’ts. Dit geeft ook inzichten in het ontwerpen van nieuwe innamestraten.
  • 11 april, 14.00 uur: ‘Communicatie op de milieustraat’
   Tijdens dit webinar in samenwerking met gedragspsychologen van Dijksterhuis & van Baaren staat de vraag centraal hoe de inzet van communicatie het juiste gedrag op de milieustraat kan stimuleren. Het gedrag van bezoekers is doorslaggevend bij het behalen van de scheidingsdoelstellingen.
  • 13 juni, 14.00 uur: ‘Klimaatadaptatie op de milieustraat’
   Webinar over het effect van klimaatverandering op het ontwerp en de inrichting van de milieustraat en de mogelijkheden om hier op in te spelen. Denk hierbij aan regenwateropvang en -buffering, een energie-neutrale milieustraat en toepassing van inheemse vegetatie.

Wilt u meer weten over de kennissessie die Modulo organiseert? Stuur dan een mailtje naar Willem van Leeuwen: wvleeuwen@modulo-milieustraten.nl.

Posts over kennissessies