back to top

Kennissessies Modulo

De circulaire economie staat hoog op de agenda. Een circulair ambachtscentrum is voor veel gemeenten en afvalinzamelaars een mogelijkheid om aan deze transitie bij te dragen. Kennis delen en leren van praktijkervaringen is essentieel om een weloverwogen beleidskeuze te kunnen maken. Daarom organiseert Modulo kennissessies, waaronder webinars en online Open Coffee’s. Het verschil tussen een webinar en een Open Coffee is dat we bij een Open Coffee vooral -online- met elkaar in gesprek gaan. Modulo bereidt samen met praktijkmensen van verschillende gemeenten een bepaald onderwerp voor. De keuzes en praktijkervaringen worden dan gedeeld en besproken met de andere deelnemers die zich voor de Open Coffee hebben ingeschreven.

Eerdere kennissessies