Kennissessies Modulo 2023

De circulaire economie staat hoog op de agenda. Een circulair ambachtscentrum is voor veel gemeenten en afvalinzamelaars een mogelijkheid om aan deze transitie bij te dragen. Kennis delen en leren van praktijkervaringen is essentieel om een weloverwogen beleidskeuze te kunnen maken. Daarom organiseert Modulo in 2023 meerdere kennissessies, waaronder webinars en online Open Coffee’s. Het verschil tussen een webinar en een Open Coffee is dat we bij een Open Coffee vooral  -online- met elkaar in gesprek gaan. Modulo bereidt samen met praktijkmensen van verschillende gemeenten een bepaald onderwerp voor. De keuzes en praktijkervaringen worden dan gedeeld en besproken met de andere deelnemers die zich voor de Open Coffee hebben ingeschreven.

Programma kennissessies in 2023

7 november, 14.30 uur: webinar 'KCA-depots en veiligheid’
Lithiumaccu’s en -batterijen zijn steeds vaker de oorzaak van afvalbranden, zo ook op de milieustraat. Goede en veilige opslag van deze gevaarlijke stoffen is daarom van groot belang. Op dinsdag 7 november organiseert Modulo een webinar over het klein chemisch afval-depot. We hebben Randolph van der Veen van Afvalstoffen Service Nederland uitgenodigd die als specialist op het gebied van KCA-depots trainingen verzorgt voor afvalinzamelaars en gemeenten. Tijdens het webinar komen onder meer de risico’s aan bod van de opslag van klein chemisch afval en de voorwaarden waar een goed en veilig KCA-depot aan moet voldoen.

Eerdere kennissessies