Wat is een circulaire milieustraat, hoe wordt de circulariteit daarvan gemeten en welke mogelijkheden zijn er om een circulaire milieustraat of een circulair ambachtscentrum gefaseerd te realiseren? Het zijn vragen waarop experts antwoord gaven in verschillende webinars die Modulo Milieustraten organiseerde in samenwerking met Platform Circulair Bouwen ’23, Madaster, KplusV, New Economy en The Bin. Het blog Care4Circulair zet ze overzichtelijk onder elkaar samen met de video’s om de webinars terug te kijken.

Webinar: wat is een circulaire milieustraat?

Die vraag beantwoorden Sander Beeks, Partnership Manager bij Madaster, het kadaster voor materialen, en Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo. Sander vertelde hoe de circulariteit van milieustraten wordt gemeten en daarna vastgelegd in het Madaster Materialenpaspoort. Michiel ging in op de verschillende fasen om een circulaire milieustraat te bouwen: van circulair ontwerpen tot en met modulair bouwen. Ook evalueerde hij de verschillende typen milieustraten op basis van de circulaire ontwerpprincipes die zijn opgesteld door Platform Circulair Bouwen ’23 (CB ’23). Verder legde hij uit hoe gemeenten rekening kunnen houden met toekomstige aanpassingen van de milieustraat en hoe ze met een circulaire milieustraat hun circulaire (bouw)doelstellingen kunnen halen. 

Webinar: route naar circulair ambachtscentrum

Hoe kunnen gemeenten de route uitstippelen naar een toekomstbestendige milieustraat en/of circulair ambachtscentrum? Die vraag stond centraal tijdens het webinar dat KplusV organiseerde en waar Michiel van Wickeren van Modulo Milieustraten te gast was. Op basis van voorbeelden schetste hij hoe het voortraject verloopt om tot een toekomstbestendige milieustraat en/of circulair ambachtscentrum te komen. Wat kan zorgen voor een versnelling of juist vertraging in het proces? Onder andere het belang van bouwen aan vitale coalities en de kansen die innovatief aanbesteden biedt kwamen aan de orde. Tijdens zijn bijdrage pleitte Michiel voor innovatief aanbesteden bij het realiseren van toekomstbestendige, circulaire milieustraten en circulaire ambachtscentra. ‘Een van de voordelen daarvan is dat gemeenten hun ambities gefaseerd kunnen realiseren.’ 

Webinar: circulaire kansen verzilveren met afvalstromen

Wat is de potentie van afvalscheiding op de milieustraat en welke circulaire kansen ontstaan hierdoor voor gemeenten? Op deze en andere vragen gaven Pepijn Duijvestein van New Economy en Martijn ten Kate van The Bin antwoord tijdens het webinar dat Modulo Milieustraten organiseerde. Ook deelden zij hun visie op nieuwe verdienmodellen om meer waarde toe te voegen en hoe ontwerpers die waarde kunnen verzilveren. Pepijn hielp inzicht te krijgen in de waardevolle stromen op milieustraten om zo gezamenlijk nieuwe circulaire producten en diensten te ontwikkelen. Martijn gelooft niet in afval en zet met The Bin afvalstromen om in waarde door het optuigen van circulaire producten en ketens. Hij deelde hoe de waardebepaling van materiaalstromen de basis is voor samenwerkingen met ondernemers en liet daarvoor praktische up- en recycle mogelijkheden zien.

Kijk hieronder het webinar terug of lees de post waarin Michiel van Wickeren van Modulo terugblikt op het webinar en de kernpunten daaruit beschrijft.

Over Modulo Milieustraten

Modulo is specialist in het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar. Daardoor kunnen ze makkelijk meerdere malen opnieuw worden gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten. Kijk hieronder het webinar terug met Platform CB ’23 over circulair bouwen en de kick-off van de inruilgarantie van Modulo.

Meer weten?

Lees dan ook de posts over:
Het webinar: businesscase van een circulair ambachtscentrum
De typen milieustraten getoetst aan leidraad ‘Circulair ontwerpen’ van Platform CB ’23

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Vorig artikelWebinar: circulaire kansen verzilveren met afvalstromen
Volgend artikelDrie vragen over: een haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum