De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de grondstofketens. Dat is het thema van het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022 op 24 maart in Hart van Holland in NijkerkVoor het eerst na het uitbreken van de pandemie is het congres weer live. Juist in de afgelopen periode is het vitale belang van een goed afvalbeheer extra duidelijk geworden, bericht de website. Niet alleen ging de inzameling door, ook was er een duidelijke stijging van de hoeveelheid huishoudelijk afval door het thuis werken, leren en winkelen. Tegelijkertijd werden de belangrijkste knelpunten in de grondstofketens zichtbaar en de instrumenten van gemeenten om daar invloed op uit te oefenen. Reden om de gemeentelijke rol in de grondstoffenketens dit jaar tot thema te maken, aldus de NVRD en VNG Connect die het congres organiseren. Centrale oproep van de dag is om het voor inwoners eenvoudig en uitlegbaar te houden.

>> Foto: website Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022

Programma: gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer

Zoals elk jaar is het programma van het grondstoffencongres opgebouwd uit een plenair deel en daarna rondes met deelsessies zoals masterclasses, presentatiesessies, discussiesessies of best practices. Alle belangrijke onderwerpen in het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer komen aan de orde, waaronder het beheersbaar houden van de afvalstoffenheffing, aandacht voor kwaliteit van de verschillende grondstofstromen, het spanningsveld tussen producentenverantwoordelijkheid en zorgplicht, de communicatie over nut en noodzaak van afvalscheiding, en de rol van gemeenten bij afvalscheiding bij bedrijven.

Haalbaarheid circulair ambachtscentrum 

Ook de ervaringen met circulaire ambachtscentra staan op het programma. Tijdens een deelsessie wordt de balans opgemaakt van drie jaar circulaire ambachtscentra: succesverhalen, het opbouwen van een netwerk, de uitdagingen en barrières. De haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum kan een uitdaging zijn’, zegt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo Milieustraten. ‘Voor een landelijk dekkend netwerk aan circulaire ambachtscentra moet er goed worden gekeken naar de wet- en regelgeving, waaronder de afvalstoffenstatus. Een belangrijk onderdeel is ook de exploitatie; de kosten versus opbrengsten. Samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen en bijvoorbeeld lokale partnerschappen met bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen daarbij helpen. Door het circulair ambachtscentrum verandert de rol van de gemeenten in de transitie naar circulaire grondstoffenketens. Graag gaat het team van Modulo tijdens het grondstoffencongres daarover met u in gesprek.’

Inschrijving

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022 vindt plaats op 24 maart in Hart van Holland in Nijkerk. Klik hier voor het programma en hier voor inschrijving. De organisatie wil het congres zo veilig mogelijk laten verlopen en roept deelnemers daarom op om de geldende basisregels rond het coronavirus in acht te nemen. 

Modulo is ook dit jaar weer een van de sponsoren. Geïnteresseerden kunnen tijdens het grondstoffencongres in gesprek met een van onze vakprofessionals.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat, circulair ambachtscentrum of KCA-depot. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Wilt u weten wat Modulo voor u kan betekenen of meer informatie over een circulair ambachtscentrum? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden verder toe te lichten. U kunt ons daarvoor bellen: (035) 5885454. Of volg ons op het blog Care4CirculairLinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelRon van Ommeren over 10 jaar Modulo Duitsland: ‘trots op Duits vertrouwen’
Volgend artikelNieuw betonnen depot voor klein chemisch afval Oirschot in negen dagen operationeel