‘Voor Modulo is 2022 een jubileumjaar. We zijn dan 10 jaar actief op de Duitse markt. Een tijd van flink aan de weg timmeren, maar ook van mooie circulaire projecten realiseren, zoals de circulaire ambachtscentra in Hamburg en Herne, in 2021 verkozen tot ‘groenste milieustraat van Duitsland’. Het zijn aansprekende projecten waar we trots op zijn.’ Dit zegt directeur Ron van Ommeren als hij terugblikt op 10 jaar Modulo in Duitsland. 

‘Duitse opdrachtgevers zijn zeer gecharmeerd van onze specialistische kennis van milieustraten, onze rol in de transitie naar circulaire ambachtscentra en de gedegen en efficiënte aanpak die nauw aansluit bij hun ‘Grundlichkeits-gedachtegoed’. Ze waarderen onze innovatieve stappen, zoals de inruilgarantie op de modulaire U- elementen en het Madaster Materialenpaspoort. We liggen in Duitsland op koers en zetten continu stappen voorwaarts. Ons DNA is altijd hetzelfde: we doen wat we beloven, gaan voor circulariteit en kwaliteit. Die gedegen aanpak geeft Duitse opdrachtgevers vertrouwen.’

Sinds wanneer is Modulo actief in Duitsland en wat was de aanleiding?

‘Sinds 2012. Al vanaf de start in Nederland, in 2008, hadden we de intentie om ook de Duitse markt op te gaan. Vooral omdat Duitsland met 18.000 gemeenten een enorm potentieel heeft. De eerste contacten verliepen via speeddates van de Duitse ambassade in Den Haag. Daarna hebben we eigen marktonderzoek gedaan. Uit beide bleek al snel dat er interesse was voor modernisering van de milieustraten en het Modulo-concept. We hadden toen al meerdere milieustraten in Nederland gebouwd. Bovendien liepen we hier voorop met de manier van afvalinzameling via milieustraten. In Duitsland stonden de containers vooral op het maaiveld. Bezoekers moeten dan met een trap omhoog om hun grof huishoudelijk afval in de containers te storten. Nederlandse gemeenten kozen toen al vaak voor een milieustraat met een verhoogd bordes. Bezoekers gooien hun afval vanaf het bordes in de container. Een bordes is veiliger voor de medewerkers en de burgers. Vooral omdat het vracht- en bezoekersverkeer dan is gescheiden. Ook verhoogt een bordes de service en draagt het bij aan een betere afvalscheiding.’

Wat zijn de grootste verschillen tussen de Duitse en Nederlandse markt?

‘Een groot verschil is dat Duitse opdrachtgevers bewust kiezen voor een totaalaanpak. Ze gaan voor één partner met ervaring en kennis van zaken die het project van A tot Z begeleidt: van advies, het ontwerp en de bouw van de milieustraat tot en met de nazorg, waaronder het jaarlijkse onderhoud. Daar vertrouwen ze ook op. Ook heeft in Duitsland de architect een veel prominentere rol. Die is niet alleen tijdens de projectrealisatie leading, maar blijft altijd eindverantwoordelijk voor hetgeen is gebouwd. Door de nauwe samenwerking met architect en de lokale partijen is de samenwerking efficiënt, daar houdt een Duitser van. Een ander verschil is dat de Duitse markt wat behoudender is dan de Nederlandse. Wij staan er om bekend innovatief te zijn en lopen voorop in de transitie van milieustraten naar circulaire ambachtscentra. Dat is belangrijk voor hen. Net als vertrouwen. Als je in Duitsland een opdracht naar tevredenheid hebt uitgevoerd, heb je een relatie voor het leven.’

Wat is typerend voor de Duitse aanpak?

‘Typerend zijn de korte lijnen. Vanaf dag 1 werken we al samen met de architect en de lokale aannemer. Kennis is daarbij belangrijk. Ons team van vakprofessionals zit in Duitsland al bij de kennismaking altijd aan tafel met specialisten, waaronder een ervaren afvalbeleidsambtenaar, een communicatiedeskundige en een ingenieur. We werken gelijk doelgericht samen. Zo’n eerste gesprek wordt omgezet in concrete ambities, hoofdpunten voor de samenwerking en acties. Daarna starten we meestal met het haalbaarheidsonderzoek waarin we de toekomststrategie, bestaande situatie en de ambities met betrekking tot de inzameling op de nieuwe milieustraat inventariseren. We geven onze ideeën concreet weer: in woord en beeld. Daarom is een korte 3D-animatie ook een relevant onderdeel van het plan. Deze praatplaat schetst een helder ontwerp met onderbouwde toelichting. De combinatie van plan en 3D-animatie is belangrijk. Het kan leiden tot een ander inzicht, bijvoorbeeld in de wijze van de inzameling, scheiding en hergebruik van afval. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de praatplaat geeft de klant akkoord voor de realisatie. Deze aanpak heeft zich al meermalen in de praktijk bewezen. Het is effectief, bevordert de doorloop van het proces en voorkomt onduidelijkheden tijdens de projectuitvoering.’

Wat zijn voorbeelden van Duitse opdrachtgevers?

‘We werken in Duitsland, net als in Nederland, voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, en private ondernemingen. Lopende projecten zijn onder andere de milieustraten voor de Universiteitskliniek Münster, Roche Diagnostics en bouwbedrijf Hering Bau. Op de gemeentemarkt realiseren we ook eenvoudige, tijdelijke milieustraatoplossingen, zoals in Nordhorn, maar ook moderne flexibele milieustraten met dubbel grondgebruik, zoals in Paderborn, Bad Schwartau en Teltow. Onderling zijn de verschillen groot, afhankelijk van de lokale situatie en de ambities van de opdrachtgever. In Bad Schwartau wordt de ruimte onder het bordes bijvoorbeeld gebruikt voor het depot voor klein chemisch afval, opslag van minicontainers, verkeersborden of de stalling van gemeentevoertuigen. In Paderborn staan onder het bordes ook nog de batterijen voor de opslag van de energie die de zonnepanelen op de overkapping opwekken. Voor zowel gemeenten als afvalinzamelaars hebben we circulaire ambachtscentra gerealiseerd, zoals in Hamburg en Herne.’

Hoe draagt de milieustraat bij aan circulariteit?

‘In de circulaire ambachtscentra zijn onder het bordes verschillende circulaire functies gerealiseerd, bijvoorbeeld in Hamburg de demontage en opslag van ingezamelde stromen. De afgifte daarvan is in het bordes geïntegreerd. Herne Entsorgung is een stap verder en heeft de transitie naar het circulairambachtscentrum al afgerond. De ruimte onder het bordes is compleet ingevuld met circulaire functies, zoals een demontagehal, reparatieruimte en educatiecentrum waar inwoners tijdens Erlebnistagen (Belevenisdagen) nauw worden betrokken bij activiteiten voor hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen. Mede door die circulaire functies, en de modulaire opzet en bouw van de milieustraat werd het circulaire ambachtscentrum in Herne vorig jaar gekozen tot ‘groenste milieustraat van Duitsland’. Hamburg en Herne zijn voor ons belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Duitse markt omdat ze laten zien wat er circulair mogelijk is. Ook in Nederland. Zo heeft Hamburg als inspiratie en voorbeeld gediend voor het Upcyclecentrum in Almere waar we samen met de gemeente en partners hebben opgetrokken om te komen tot dit circulaire icoon voor onze markt.’

Waarom kiezen Duitse opdrachtgevers voor Modulo en welke rol speelt circulariteit?

‘Voor Duitse opdrachtgevers zijn twee dingen essentieel. Als eerste is dat specialisme. Modulo is zowel in Duitsland als in Nederland de specialist milieustraten. Onze corefocus is adviseren, ontwerpen en bouwen van milieustraten, circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval (KCA’s). We hebben een bewezen trackrecord en al vele projecten gerealiseerd. Daardoor brengen we een enorme berg aan ervaring mee. Ten tweede is dat een efficiënte aanpak. We bieden alle disciplines onder één dak, via één centraal loket. Wij ontzorgen de opdrachtgever en begeleiden het project van A tot Z. We zien dat de afgelopen jaren in Duitsland de focus vooral lag op snel bouwen, veiligheid voor inwoners en medewerkers, verbeteren van de afvalscheiding en kostenefficiëntie door een integrale aanpak. Bij het ontwerpen van een milieustraat staat nu ook het circulaire gedachtegoed centraal. Duitsland heeft daarvoor een duidelijke concrete aanpak. Dat zie je in de wensen van hun nieuwe groene kabinet om circulaire stappen te maken en de transitie naar de circulaire economie te vervroegen van 2050 naar 2030. Dit alles ten faveure van de volgende generatie.’

Wat zijn de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen op de Duitse markt?

‘Door het groene Duitse overheidsbeleid wordt circulariteit belangrijker. Ook de Gewerbeabfallverordnung, de verordening bedrijfsafval, draagt daar aan bij. Deze nieuwe wetgeving verplicht grote (productie)organisaties hun afval op eigen grond te scheiden en te documenteren. Hierdoor verandert de mindset in Duitsland richting circulariteit. Als gevolg daarvan verwacht ik dat onze efficiënte en flexibele bouwwijze komende jaren nog meer omarmd zal worden door de gemeenten en samenwerkingsverbanden. Dit vraagt om onderzoek en dat zien we terug in het toenemende aantal aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ook de markt voor depots voor klein chemisch afval is in ontwikkeling. Op dit moment worden veelal nog mobiele oplossingen ingezet om bij inwoners thuis het chemisch afval op te halen. Vanuit kosten en veiligheid komt er meer focus op de inzameling van klein chemisch afval op de milieustraat.’

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op 10 jaar Modulo in Duitsland?

‘Vertrouwen is hier het sleutelwoord. Ik ben heel trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen van de Duitse markt. Het vertrouwen van de eerste opdrachtgever. Het vertrouwen van alle samenwerkende partners met wie we krachten bundelen om te komen tot een innovatieve oplossing voor de opdrachtgever. Het vertrouwen van de Duitse architect die bereid is buiten de traditie om ‘om te denken’ in innovatieve modulaire bouwoplossingen. Ook ben ik heel trots op de samenwerking die we hebben opgebouwd met de VKU Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, de Duitse brancheorganisatie voor de afvalinzameling en stadsreiniging. Onze opdrachtgevers zijn ook trots op de milieustraten die we voor hen realiseerden. Met enthousiasme laten ze geïnteresseerden zien wat ze samen met ons hebben gerealiseerd. Ze willen graag als goede referentie dienen. Er is wederzijds vertrouwen. Opdrachtgevers en partners zijn ambassadeurs in Duitsland voor ons modulaire en circulaire concept. Samen zetten we keer op keer circulaire stappen. En daar gaat het mij en het modulo-team om.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Modulo neemt voor de vijfde keer deel aan de IFAT in München die na een cooronapauze weer plaatsvindt van 29 mei t/m 3 juni. Ook dit keer kijkt het team er erg naar uit relaties daar ontmoeten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelInterview Ron van Ommeren met Betonhuis: ‘aarde goed doorgeven’
Volgend artikelThema Grondstoffencongres: rol gemeenten in grondstoffenketens