Bijdragen aan het meer en beter scheiden van grof huishoudelijk afval. Dat kan als gemeenten inwoners gericht informeren over hun bezoek aan de milieustraat. Dit stelt Erwin van Wijk, directeur van internetbureau Opzet dat gemeenten en afvalinzamelaars onder meer helpt bij het opstellen van afvalkalenders en het ontwikkelen van afvalapps. ‘Daarmee gaat communicatie over de milieustraat verder dan het delen van standaardinformatie, zoals openingstijden of betaalde fracties’, blijkt uit het interview met hem voor de rubriek ‘Drie vragen over…’

Waarom is een goede communicatie over de milieustraat belangrijk?

‘Het belangrijkste doel is de milieustraat te promoten. De verschillende vormen van communicatie moeten er vooral voor zorgen dat inwoners naar de milieustraat komen. Ze informeren dat ze daar hun grof huishoudelijk afval kunnen inleveren en om welke soorten afval het gaat, zoals tuinafval, hout of meubels. Er zijn ook gemeenten die in hun communicatie over de milieustraat meenemen dat nog goede huisraad kan worden ingeleverd bij de kringloop en wat de adressen zijn. Een ander belangrijk doel is ’tekst en uitleg’ geven. Als inwoners de weg naar de milieustraat hebben gevonden, kunnen ze gericht worden geïnformeerd, bijvoorbeeld waarom een fractie in een bepaalde container hoort, zoals piepschuim. Door te laten zien dat dit een aparte afvalstroom is die helemaal opnieuw kan worden gebruikt, maak je mensen bewuster. Ze zien in de praktijk dat hun afval weer een grondstof is. Medewerkers kunnen bezoekers bovendien direct aanspreken, antwoorden geven op hun vragen en ze nog meer vertellen. Mede daardoor zorgt communicatie over de milieustraat ook voor educatie. Het maakt duidelijk dat afval scheiden belangrijk is en wat mensen kunnen doen om hun steentje bij te dragen. Dat stimuleert inwoners niet alleen om naar de milieustraat te komen, maar draagt er ook aan bij dat ze meer en beter afval scheiden en daarmee aan hergebruik van grondstoffen.’

Wat moeten inwoners over de milieustraat weten?

‘Allereerst natuurlijk de standaardinformatie, zoals het adres, openingstijden, de soorten afval die inwoners naar de milieustraat kunnen brengen, wat gratis en betaalde fracties zijn, wat de kosten daarvan zijn en hoe die worden bepaald, bijvoorbeeld door sommige fracties te wegen. En verder wat het acceptatiebeleid is, of bezoekers een afvalpas mee moeten nemen – al dan niet in combinatie met een legitimatiebewijs – en wat de huisregels zijn. Denk ook aan allerlei andere relevante informatie, bijvoorbeeld een plattegrond en bij aankomst tips voor een snelle doorstroming. Zoals een aparte slagboom voor de inrijstrook voor gratis afval en het thuis al gesorteerd laden van afval om onnodig heen-en-weer rijden op de milieustraat te voorkomen. Gemeenten delen in hun communicatie vaak ook of er een inzamelpunt van de kringloop op de milieustraat is en wat rustige momenten zijn om afval en spullen te brengen. Kom niet op de drukste dagen, zoals zaterdag, adviseert bijvoorbeeld de website van de gemeente Uden die ook een overzicht laat zien wat drukke momenten op de milieustraat zijn.’

Welke mogelijkheden zijn er om over de milieustraat te communiceren?

‘Dat zijn er meerdere. De meest bekende is de afvalkalender: op papier of online. Grofweg tussen de 10 en 15 procent van alle gemeenten verspreidt elk jaar nog een papieren afvalkalender. Ze willen daarmee vooral inwoners bereiken die nooit of weinig internet gebruiken. De online versie van de afvalkalender wordt het meest gebruikt. Inwoners die een vraag hebben ‘Googelen’ op afvalkalender in combinatie met hun plaatsnaam. Behalve de afvalkalender informeren gemeenten hun inwoners ook via een app. In Nederland wordt die door 20 procent van de inwoners gebruikt. Veelal ontvangen ze daarmee push-berichten wanneer bepaalde afvalstromen aan huis worden ingezameld. Dat heeft ook een nadeel. Omdat mensen een app niet actief gebruiken, kan die in de ‘slaapstand’ gaan. Daardoor missen gebruikers ook andere informatie die een gemeente via de app verspreidt. Andere mogelijkheden om burgers over de milieustraat te informeren zijn sociale media of posters en advertenties op locaties waar doelgroepen te vinden zijn, zoals het sportveld. Nieuw is dat de online afvalkalender zich ontwikkelt tot afvalportaal met voor burgers uiteenlopende informatie, zoals de vulgraad van ondergrondse containers, de mogelijkheid om een afvalpas aan te vragen, adressen van kringlooporganisatie of het melden van een kapotte minicontainer. Zet al deze communicatiemiddelen gericht in zodat ze elkaar versterken, is mijn advies. Informatie over afvalinzameling en de milieustraat is doorgaans al erg versnipperd. Dat maakt het voor inwoners onnodig ingewikkeld waardoor ze niet of niet zo vaak naar de milieustraat zouden kunnen komen. Omdat daardoor de kans bestaat dat er minder afval wordt ingeleverd en gescheiden, kan een gemeente z’n doel ongewild voorbij schieten.’

Meer weten?

Kijk dan op de website van Opzet, lees: goede communicatie verbetert doorstroming bezoekers milieustraat of kijk in de rubriek ‘Drie vragen over…’ Of kijk op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Vorig artikelSjoerd Dijkstra, Nieuwkoop: ‘milieustraat draagt bij aan duurzame doelen gemeente’
Volgend artikelOok afvalpas milieustraat moet aan privacyregelgeving voldoen