Wat is een optimale locatie voor een depot voor klein chemisch afval op een milieustraat? Het is een van de vragen die projectleider Sander Ott van Modulo Milieustraten regelmatig krijgt. ‘Dat wordt door meerdere factoren bepaald’, is dan standaard zijn antwoord. In de serie posts ‘Drie vragen over…’ geeft hij antwoord op de meest gestelde vragen over KCA-depots, zoals de criteria voor het ontwerp en hoe een KCA er in de toekomst uitziet.

>> Foto: het KCA-depot van het Upcyclecentrum Almere met opslag onder het bordes.

Wat zijn criteria bij het ontwerp van een KCA-depot op een milieustraat?

‘Die hebben onder meer te maken met de grootte van het KCA, het aantal ingezamelde fracties, de volgens de vergunning maximaal toestane opslag per soort gevaarlijk afval, beschikbare medewerkers op de milieustraat en het aantal aftransporten. Ook de locatie in relatie tot de milieustraat is belangrijk: staat de KCA op zichzelf of is deze geïntegreerd in het bordes of de milieustraat? Behalve dat gaat het om de bereikbaarheid op de milieustraat, zowel voor bezoekers als de aftransporten. Verder speelt de hoogte van het bordes een rol. Bij een verhoogd bordes van 2 meter 60 met opslag er onder, is bijvoorbeeld een lift nodig. Bij een lager bordes van 1 meter 20 of 1 meter 50 niet. Ook de keuze van het type deuren kan meewegen, vooral in combinatie met de grootte en oppervlak van de ruimtes. Bij schuifdeuren zijn materialen beter bereikbaar en is er meer ruimte om te bewegen waardoor het makkelijker werken is. Ook het aantal medewerkers en hun taken zijn belangrijk bij de keuze van de locatie van de KCA. Werken ze alleen in de KCA of doen ze ook ander werk? Als de inname onderdeel is van het bordes kan de medewerker op rustige momenten ook ander werk doen omdat de KCA in z’n gezichtsveld staat.’

Wat zijn de mogelijke locaties van het KCA?

‘Op de milieustraat zijn er vier mogelijke locaties om de KCA te plaatsen. De eerste is de zogeheten stand alone, een KCA die op zichzelf staat en geen onderdeel is van het bordes. In deze situatie moet een bezoeker extra stops maken: eerst langs de KCA om het klein chemisch afval in te leveren, daarna naar het bordes voor het overige grof huishoudelijk afval. Zo’n situatie is niet efficiënt omdat er meer ruimte nodig is en er meer medewerkers nodig zijn. De tweede mogelijkheid is een KCA-depot op het bordes met een innamebalie en opslagmogelijkheid. Ten opzichte van een stand alone KCA heeft dit meerdere voordelen, zoals compacter kunnen ontwerpen en bouwen waardoor er minder ruimte nodig is. Omdat medewerkers van het KCA dan ook ander werk kunnen doen, zijn er ook minder mensen op het bordes nodig. Een derde mogelijkheid is een innamebalie op het bordes met de opslag onder het bordes. Gemeenten kiezen hiervoor als dubbel grondgebruik belangrijk is. Dit heeft als voordeel dat er bijvoorbeeld geen aparte KCA-opslag als bijgebouw nodig is. De vierde mogelijkheid is een innamebalie en opslag geïntegreerd in het bordes. Ook hier wordt de beschikbare grond dubbel gebruikt, maar nog effectiever. Zowel de innamebalie als de opslag van het KCA zijn onder het onder bordes. Daardoor is er meer ruimte op het bordes terwijl er tegelijkertijd een kleiner bordes kan worden gerealiseerd.’

Hoe ziet een KCA van de toekomst er uit?

‘We gaan toe naar een grote centrale aannamebalie op of onder het bordes die vast wordt bemenst door één of twee medewerkers. Bezoekers leveren daar niet alleen afval voor het KCA in, maar ook bruin- en witgoed, kringloopspullen en andere materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Denk aan kleinere waardevolle gescheiden fracties, zoals laptops en smartphones. Er komt centraal op de milieustraat één punt waar medewerkers bezoekers assisteren en hun vragen beantwoorden. Zo’n KCA+ heeft een belangrijk voordeel. Door de hulp van de aanwezige medewerkers is het afval minder vervuild. Omdat daardoor meer kleinere en schonere fracties kunnen worden ingezameld, draagt dat bij aan het halen van overheidsdoelen, zoals VANG 2020. Voor de toekomst signaleer ik nog een andere tendens. Gemeenten willen kunnen inspelen op toekomstige veranderingen en verwachten daarom dat milieustraten flexibeler zijn. Ze willen bijvoorbeeld kunnen uitbreiden. Mede daarom wordt daar al in het advies- en ontwerptraject rekening mee gehouden.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Modulo biedt vier standaard modellen voor KCA-depots en verzorgt ook inspecties aan KCA-depots. Informatie over alle modellen KCA-depots vindt op de website van Modulo.

Wilt u meer weten over advies en het realiseren van een KCA-depot? Neem dan contact op, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.Vorig artikelRijkswaterstaat kondigt prijsvraag circulaire ambachtscentra aan
Volgend artikelRapport ‘Milieustraten en de Circulaire Economie’ vraagt om verdieping