De routing en doorloop van bezoekers op een milieustraat verbeteren. Dat kan door helder en duidelijk te communiceren met de bezoekers. Die weten daardoor waar ze hun afval moeten inleveren en wat daarvoor de meest handige volgorde op de milieustraat is. Met als groot winstpunt dat de scheiding van afval- en grondstoffen beter wordt. De juiste borden en servicegerichte medewerkers zijn belangrijke factoren voor een goede doorstroming op de milieustraat, blijkt uit een toelichting van Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten. ‘Maar ook bezoekers kunnen daar een bijdrage aan leveren.’

Goede fractieborden belangrijk

Veel verschillende borden in allerlei kleuren. Voor bezoekers is daardoor niet direct duidelijk wat op de milieustraat de belangrijkste informatie is. Ze zullen daardoor niet direct de beoogde routing kiezen. Dat kan de doorstroming op de milieustraat belemmeren. Om dit te voorkomen zijn goede fractieborden essentieel’, zegt Doke op basis van zijn praktijkervaringen. ‘Kies voor grote borden met fractieaanduidingen en zet ze op plaatsen die vanuit meerdere hoeken te zien zijn. Bij het snel en goed informeren van bezoekers spelen ook andere factoren een rol’, zegt hij. ‘Denk aan de lay-out, het kleurgebruik, letters die groot genoeg zijn om ook op afstand te kunnen lezen en pictogrammen. Dat laatste is belangrijk, benadrukt hij. ‘Met een goed pictogram herkennen bezoekers snel welk afval waar hoort. Dit is niet alleen beter voor de doorstroming, de scheiding is kwalitatief ook beter. Bovendien is het handig voor mensen die minder goed – Nederlands – kunnen lezen.’

Fractieaanduiding fractieborden milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Voorbeelden van fractieborden met duidelijke pictogrammen die zijn ontwikkeld door Modulo Milieustraten in samenwerking met Studio Twintigtien.

Duidelijkheid door plattegronden

Gebruik zo veel mogelijk dezelfde pictogrammen, is zijn advies. ‘Bij voorkeur het pictogram dat ook elders in een gemeente wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij kleine milieupleinen. En vergeet ook geen nummers op een fractiebord’, geeft hij als tip. ‘Dat is met name handig voor het bedrijfsverkeer dat daardoor direct zicht heeft op de locatie van de containers die moeten worden afgevoerd.’ Desgevraagd noemt Doke ook het gebruik van plattegronden op de milieustraat. ‘Daardoor is direct bij binnenkomst duidelijk welke afvalfracties in welke containers moeten en wat daarvoor de beste route is. En nog een tip: zet de informatieborden en plattegronden direct aan het begin van de milieustraat en bij voorkeur aan de kant van de bestuurder. Op die manier bevorderen plattegronden een betere doorstroming waardoor ze tegelijkertijd bijdragen aan een betere scheiding van afval en grondstoffen.’

Communicatie medewerkers

Een medewerker die een uur eerder op de milieustraat begint om afval dat in verkeerde containers zit opnieuw te sorteren. Dat is het resultaat als niet voor alle bezoekers duidelijk is waar hun afval in hoort. Bezoekers alleen goed informeren, is niet voldoende voor een optimaal verloop van de afvalscheiding op de milieustraat, zegt Doke. ‘Ook oplettende en servicegerichte medewerkers zijn daarbij onmisbaar. Om bezoekers te helpen bij het scheiden en sorteren van hun afval, moeten er wel voldoende medewerkers op het bordes aanwezig zijn. Belangrijk is ook dat ze jaarlijks worden opgeleid en zich ontwikkelen tot een grondstoffencoach. Het blijft een uitdaging om de bemensing op een milieustraat optimaal af te stemmen op de bezoekersstromen’, weet hij. ‘Een tip is daarom als het erg druk is iemand vooraan bij de slagboom te plaatsen. Die kan bezoekers informeren over de routing en welk afval ze waar moeten afgeven. Dit heeft niet alleen een positief effect omdat er bezoekers service wordt verleend, maar bevordert ook een snelle doorstroming.’

Bijdrage bezoekers van milieustraat

Ook de bezoekers zelf kunnen er aan bijdragen om via de beste routing hun afval op de milieustraat in te leveren. Om snel aan de beurt te zijn, helpt het bijvoorbeeld de ‘spits’ te vermijden. Kom niet op de drukste momenten en dagen, zoals zaterdag, adviseert de gemeente Uden. Thuis alvast de plattegrond bekijken, staat ook op de lijst met tips. Omdat bezoekers al weten waar de verschillende afvalcontainers op de milieustraat staan, scheelt dat na aankomst zoeken en tijd. Een andere tip is om afval gesorteerd te laden, geeft de gemeente Uden bezoekers nog mee. Dat voorkomt onnodig heen-en-weer rijden of lopen op het bordes, aldus de website die ook een overzicht laat zien wat drukke momenten op de milieustraat zijn (zie grafiek hieronder, red.).

De tips zijn afkomstig van de milieustraat in Uden die op de website ook laat zien op welke momenten de meeste bezoekers komen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over fractieborden op de milieustraat? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelMilitair Museum decor voor ReinigingsDemoDagen (video)
Volgend artikelCirculaire steden: milieustraat goudmijn voor grondstoffen