Een bestaande milieustraat eenvoudig aanpassen of zelfs verplaatsen. Dat kan omdat Modulo modulair bouwt met standaard U-elementen. Met de introductie van de inruilgarantie, in 2021, kunnen elementen die over zijn worden ingeruild. Dat biedt niet alleen een financieel voordeel, maar maakt het ook mogelijk om een circulair ambachtscentrum gefaseerd te ontwikkelen, vertelt Ron van Ommeren aan het blog Care4Circulair. 

>> Afbeelding: De inruilgarantie en Re-use elementenpool van Modulo helpt gemeenten, afvalinzamelaars en bedrijven verder bij het bouwen van de nieuwe generatie milieustraten en circulaire ambachtscentra.

Wat is ook alweer de inruilgarantie en hoe werkt deze?

‘Modulo is de specialist in het modulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra. Hiervoor gebruiken we U-elementen die zoveel mogelijk zijn gestandaardiseerd. Dit heeft als groot voordeel dat een bordes in de toekomst altijd makkelijk is aan te passen en zelfs te verplaatsen. Gemeenten, afvalinzamelaars of andere bedrijven met een Modulo-milieustraat of circulair ambachtscentrum kunnen de U-elementen die na een verandering overblijven inruilen. Die komen in de Re-use elementenpool en kunnen dan weer worden gebruikt voor nieuwe projecten. Dat is win-win voor twee partijen, de oude en de nieuwe gebruiker. Ze profiteren allebei van flexibiliteit tegen financieel gunstige voorwaarden. Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.’

Waarom is de inruilgarantie geïntroduceerd?

‘De afval- en grondstoffenmarkt is continu aan verandering onderhevig. Dat vraagt om inzamelfaciliteiten die maximaal met die ontwikkelingen kunnen meebewegen. Bij de introductie, twee jaar gelden, was de inruilgarantie voor Modulo daarom een volgende belangrijke stap om opdrachtgevers nog meer flexibiliteit te bieden. Maar de inruilgarantie heeft nog een ander sterk punt. Gemeenten hebben daardoor de mogelijkheid om een circulair ambachtscentrum gefaseerd te ontwikkelen; van een afvalstoffencentrum, naar een grondstoffencentrum naar een circulair centrum. Bij elke fase in deze transitie kunnen de overgebleven U-elementen worden ingeruild waardoor er geen grondstoffen en geen kapitaal verloren gaat.’ 

Modulair circulair bouwen circulaire milieustraat Waardlanden Groot-Ammers ecocentrum Modulo Milieustraten Care4Circulair
Modulo kan de inruilgarantie en Re-use elementenpool bieden door de gestandaardiseerde modulaire bouw. De betonelementen zijn niet aard- en nagelvast met de ondergrond verbonden en bij de montage worden geen vaste verbindingen gebruikt. Daardoor is de Modulo-constructie in korte tijd compleet demontabel en gemakkelijk te verplaatsen. De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar en worden meerdere keren opnieuw gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit.

Hoe linkt dit met ICER 2023 en de urgentie van ecologisch bouwen?

‘Circulariteit, grondstoffen in de keten houden is bittere noodzaak, bleek uit de onlangs gepubliceerde tweede Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport, dat de voortgang schetst van de transitie naar een circulaire economie in Nederland, is op verzoek van het Kabinet opgesteld. De eerste versie verscheen in 2021. Uit de rapportage wordt duidelijk dat de urgentie van de grondstoffenproblematiek verder is toegenomen. Meer circulair bouwen is een belangrijk middel om de negatieve milieueffecten te verminderen en is tevens ecologisch verantwoord.’

Speelt de inruilgarantie nu al?

‘Verplaatsing en hergebruik van de U-elementen van een milieustraat die moet worden aangepast, is voor veel gemeenten juist nu realiteit. We zijn op dit moment met meerdere gemeenten in gesprek om een bestaande milieustraat aan te passen of te verplaatsen. Deze ontwikkeling wordt onder meer ingegeven door de ambities van gemeenten om een circulair ambachtscentrum te realiseren. En dat kan ook heel eenvoudig. Het is een kwestie van de U-elementen oppakken en ze ergens anders neerzetten om zo de volgende fase van de transitie naar een circulair ambachtscentrum te realiseren.’

Wat is het financiele voordeel van de inruilgarantie?

‘Afgelopen jaren hebben meerdere gemeenten en afvalinzamelaars ons al gevraagd wat de inruilgarantie in geld concreet voor hen betekent. Uit berekeningen blijkt dat dit hergebruik, in vergelijking met sloop en nieuwbouw, flink bespaart op kosten en op nieuwe grondstoffen. En dat kan om aanzienlijke bedragen gaan. In een casus van vorige week kwamen we uit op een inruilwaarde van 200.000 euro. Dat zijn toch substantiële bedragen die voor een investeringsbeslissing doorslaggevend kunnen zijn.

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inruilgarantie? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten of download de brochure over de toekomt van de grondstoffeninzameling. U kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Modulo Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelOnline Open Coffee: innamestraat belangrijke toevoeging milieustraat
Volgend artikelTerugblik Open Coffee: waarde creëren met innamestraat