Modulo Milieustraten heeft de online Inspire-brochure gelanceerd: ‘de toekomst van grondstoffeninzameling’. De digitale uitgave biedt voorbeelden en varianten van modulaire, circulaire milieustraten en circulaire ambachtscentra. Sommige zijn al gerealiseerd, maar er zijn ook nieuwe schetsontwerpen opgenomen. Met de brochure wil Modulo gemeenten, bedrijven en afvalinzamelaars inspireren. Er is veel mogelijk. De brochure kan onderaan de pagina worden gedownload. Een digitale uitgave is een bewuste keuze en past in de lijn van Modulo om rekening te houden met het milieu.

Inspireren met gerealiseerde- en nieuwe varianten

De insteek van de brochure is praktisch. Er staan concrete voorbeelden in van gerealiseerde projecten in opdracht van gemeenten en afvalinzamelaars. Zo staat bij het ene project centraal dat er een groot bordes ontworpen en gebouwd is op een relatief kleine kavel. Bij een ander project wordt er een combinatie gemaakt met een gemeentewerf. In weer een ander voorbeeld is sprake van een grote gemeente met een hoog bezoekersaantal op de milieustraat. Daar zijn een slimme logistiek en het benutten van vele extra vierkante meters onder het bordes de oplossing. Omdat het circulair ambachtscentrum momenteel flink in de belangstelling staat zijn daar ook schetsontwerpen van opgenomen. In deze varianten staat hergebruik centraal waardoor minder grof restafval over blijft.

Inhoud Inspire-brochure-Modulo Milieustraten - De toekomst van grondstoffeninzameling

Voorbeelden gerelateerd aan inwoneraantal gemeente

Per voorbeeld is er een korte situatieschets en worden de verschillende onderdelen en kenmerken van die milieustraat aangegeven. Denk daarbij aan ontwerptraject, de civiele werkzaamheden, de realisatie van het bordes, maar ook of er bijvoorbeeld weegbruggen zijn geïntegreerd. Verder worden de gebruiksmogelijkheden onder het verhoogde circulaire bordes benoemd. ‘Bij de voorbeelden hebben we de inwoneraantallen als basis genomen, zegt Modulo-directeur Ron van Ommeren. ‘ Dat heeft consequenties voor de benodigde kaveloppervlakte en dat heeft ook invloed op de investeringsbedragen. De brochure geeft daarom ook inzicht in de financiële en ruimtelijke impact van de toekomstbestendige milieustraat of een circulair ambachtscentrum voor een gemeente of regio.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelEcopark Groot-Ammers van Waardlanden officieel geopend
Volgend artikelWethouder slaat eerste paal grondstoffencentrum Noordenveld