De losmaakbaarheid van een bouwwerk is een steeds belangrijker selectiecriterium voor opdrachtgevers. Dit is bijvoorbeeld te zien bij aanbestedingen, waar de keuze voor een uitvoerende partij onder andere gebaseerd wordt op de mate van losmaakbaarheid. Reden voor Modulo Milieustraten om de losmaakbaarheid van het milieustraatbordes te toetsen. Toetsing gebeurt volgens de gecertificeerde methodiek van de Dutch Green Building Council (DGBC). Het resultaat: een Modulo-milieustraat heeft een losmaakbaarheidsscore van maar liefst 90%.

Losmaakbaar bouwen is circulair bouwen

Circulair bouwen is het nieuwe normaal. Hoe circulair een bouwwerk is, hangt af van verschillende factoren: welke materialen pas je toe in het bouwwerk, kan het bouwwerk aangepast worden als daar behoefte aan is en welke (rest)waarde heeft het aan het einde van de gebruiksperiode? Volgens de Dutch Green Building Council ontwikkelt losmaakbaarheid zich “tot één van de sleutels in de circulaire bouweconomie: Losmaakbaarheid kan de sleutel zijn om dat wat vast zit, vrij te laten komen voor (her)gebruik, liefst zo hoogwaardig mogelijk.”

De Modulo-milieustraat is modulair, dus losmaakbaar

Modulo bouwt al ruim 15 jaar circulaire milieustraten, ambachtscentra en klein chemisch afvaldepots. Een bordes van Modulo bestaat uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen. Deze elementen worden niet aard- en nagelvast geplaatst. De elementen worden op de bouwplaats wel aan elkaar verbonden, maar deze verbindingen zijn niet permanent. Indien gewenst kunnen de elementen worden ontkoppeld en gedemonteerd. Hierdoor kan het bordes altijd worden aangepast, verplaatst en hergebruikt. Modulo biedt ook een inruilgarantie. Gebruikte elementen komen dan in een Reuse elementenpool. Andere opdrachtgevers kunnen deze gebruikte elementen aankopen en in hun milieustraat gebruiken. Aangezien de betonelementen gestandaardiseerd zijn en een lange levensduur hebben (50-100 jaar) kunnen ze meerdere malen worden gebruikt.

Toetsing Losmaakbaarheidsindex Madaster

De DGBC heeft een methode ontwikkeld om de losmaakbaarheid van bouwwerken te toetsen. Madaster is één van de partijen die officieel door de DGBC is erkend als instrument voor de berekening van de losmaakbaarheidsindex. Per schil van het bouwwerk wordt de losmaakbaarheid berekend. De score hangt af van de type verbinding die is gekozen en hoe toegankelijk deze is. Een schroefverbinding scoort bijvoorbeeld beter dan een verlijmde verbinding. Maar ook telt mee of elementen zijn ingesloten of direct uitneembaar zijn en of verschillende lagen elkaar doorkruisen.

Meerwaarde losmaakbaar bouwen

Toekomstig hergebruik is een belangrijk uitgangspunt voor Modulo. Door het flexibele bouwsysteem is het voor gemeenten mogelijk om in te spelen op de veranderende afvalwereld of ruimte te maken voor woningbouw. Dit allemaal zonder te hoeven slopen en nieuwbouwen. Een losmaakbaar gebouw is daarmee een investering voor de toekomst.

Een bijkomend voordeel is dat losmaakbaar bouwen ook een subsidievoordeel op kan leveren. Een utiliteitsgebouw bestaande uit demontabele bouwproducten komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL-regeling bij een losmaakbaarheidsscore van 50%. Hier voldoet het Modulo-bordes dus ruimschoots aan.

Meer weten?

Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v1.1

Madaster officieel erkend door Dutch Green Building Council als Losmaakbaarheidsinstrument

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en depots voor klein chemisch afval. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en opnieuw gebruikt. Modulo geeft een inruilgarantie op nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken we ontwerpvarianten.

Wilt u meer weten over het circulair ontwerpen en circulair bouwen van milieustraten en circulaire ambachtscentra? Neem dan vrijblijvend contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelNieuwe Modulo-milieustraat voor Delmenhorst in aanbouw
Volgend artikelModulo zomerlectuur: ‘Inspire’ brochure