Live webinar ‘Businesscase circulair ambachtscentrum’

Upcyclecentrum Almere 'Het Geheim van Almere' circulair bouwen recyclebordes Care4Circulair Modulo Milieutraten
Het Upcyclecentrum in Almere is een bekend voorbeeld van een circulair ambachtscentrum.

De milieustraat heeft een cruciale rol in de afvalinzameling. Dat is de afgelopen periode duidelijk geworden nadat iedereen massaal aan het opruimen sloeg en in rijen voor de milieustraat stond om grof huishoudelijk afval in te leveren. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de rol te herdefiniëren die de milieustraat heeft in de transitie van afval naar grondstof.

Live webinar op 23 juni a.s. (15.00 uur)

Modulo heeft de afgelopen periode meerdere gemeenten en inzameldiensten ondersteund bij het onderzoek naar een circulair ambachtscentrum en de financiële haalbaarheid. Graag delen wij de kennis en de leerpunten uit deze trajecten. Daarom organiseren we op dinsdag 23 juni a.s. van 15.00 uur tot 16.00 uur het live webinar ‘Businesscase circulair ambachtscentrum’. Spreker is Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie en expert circulaire ambachtscentra. Vanuit zijn kennis en ervaring belicht hij de verschillende functies en geeft hij aanvullend aan welke keuzes kunnen worden gemaakt bij een businesscase circulair ambachtscentrum. Ook gaat hij in op de belangrijkste kosten en baten. De insteek is praktisch. Na het live webinar heeft u een duidelijk beeld van de bepalende factoren en de belangrijkste afwegingen.

Het webinar is bedoeld voor beleidsmedewerkers en beslissers met milieustraten en circulaire ambachtscentra in hun portefeuille of die vanuit hun werk te maken hebben met recycling en secundaire grondstoffen.

Programma

Het programma van het live webinar op dinsdag 23 juni vindt u hieronder. Wilt u zich inschrijven? Laat dan onderaan deze pagina uw naam en e-mailadres achter. Deelname is gratis. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 15.00 uur: start live webinar en korte introductie
  • Toelichting: wat is een circulair ambachtscentrum en welke circulaire activiteiten sluiten daar op aan?
  • Onderzoek businesscase: wat zijn de belangrijkste vragen en welke keuzes moeten de gemeente/afvalinzamelaar bij een businesscase maken?
  • Bespreken belangrijkste kosten en baten: loonkosten, vermeden verwerkingskosten en verkopen
  • Bevindingen
  • 16.00 uur: vragenronde en afsluiting

Aanmelden voor webinar

Wilt u deelnemen aan het live webinar op dinsdag 23 juni? Laat dan hier uw naam en e-mailadres achter. Wij nemen dan contact op om uw deelname te bevestigen. Deelname is gratis.