Efficiënt en kosten besparen. Dat kan door het realiseren van een Modulo-milieustraat en gemeentewerf op één locatie. ‘Vanwege de synergievoordelen kiezen steeds meer gemeenten voor deze combinatie’, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie bij Modulo Milieustraten. ‘Door de mogelijkheid van dubbelgrondgebruik van de milieustraat wordt het nog interessanter. ‘De ruimte onder het verhoogde Modulo-bordes wordt ook benut voor gemeentewerffuncties waardoor er een kleiner terrein nodig is.’

>> Foto boven: voorbeeld van de gemeente Leusden waar de Modulo-milieustraat op dezelfde locatie is gecombineerd met de gemeentewerf (rechts op de foto nog net te zien). Achterin de milieustraat met het verhoogde bordes. De ruimte daaronder wordt onder meer gebruikt om de voertuigen van de gemeentewerf te parkeren en voor andere functies, zoals de werkplaats.

Ruimte onder verhoogde bordes benutten

‘We zijn specialist en ontwerpen en bouwen al meer dan een decennium onze milieustraten standaard met betonnen U-elementen. Door de vorm ontstaat een compact verhoogd bordes met daaronder veel extra vierkante meters voor uiteenlopende functies’, legt Doke uit. ‘Denk bij de milieustraat aan de opslag van minicontainers, de inzameling en opslag van kleinere fracties. Bij de gemeentewerf gaat het bijvoorbeeld om parkeerplaatsen voor gemeentevoertuigen, de stalling van (winter)materieel van de buitendienst openbare ruimte en de opslag van materialen.’

Synergievoordelen gemeentewerf en milieustraat

Volgens Doke heeft het gebruik van de ruimte onder het verhoogde bordes ook andere voordelen. ‘Zo zijn er minder bijgebouwen nodig waardoor de investeringen lager zijn. Ook wordt het mogelijk om medewerkers flexibeler in te zetten, zowel op de milieustraat als de gemeentewerf. Verder kunnen we gezamenlijke faciliteiten voor medewerkers in het ontwerp tekenen. Denk daarbij aan douche- en kleedruimten of een kantine. Behalve dat biedt de combinatie de mogelijkheid om een terrein optimaal in te richten, zoals de ruimte die nodig is voor het wegtrekken van de containers combineren met de rijroute van de gemeentewerf. Ook kan de ruimte aan de voorkant van het bordes beter worden benut, bijvoorbeeld voor de aanname van kringloopspullen en klein chemisch afval.’

Praktijkvoorbeeld Leusden

De gemeente Leusden koos er bewust voor de milieustraat en gemeentewerf op één locatie te realiseren. Volgens Doke is dat een goed praktijkvoorbeeld. ‘De gemeentewerf groeide uit z’n jasje, maar er was geen grond voor uitbreiding beschikbaar. Ook voldeed de milieustraat niet meer aan de hedendaagse eisen. Door het ontwerp en de bouw met een verhoogd bordes is er nu onder de milieustraat ruimte om de voertuigen van de gemeentewerf te parkeren en voor andere functies, zoals de werkplaats. Bovendien leverde de combinatie van milieustraat en gemeentewerf een investeringsvoordeel op omdat er nu nauwelijks bijgebouwen nodig waren en aankoop van extra grond niet nodig was.’

Praktijkvoorbeeld Nieuwkoop

Doke noemt de gemeente Nieuwkoop als ander voorbeeld. ‘We hebben daar een paar jaar geleden een milieustraat gebouwd. Op dit moment wordt de gemeentewerf op dezelfde locatie gerealiseerd. Bij het ontwerpen van de milieustraat en de routing hebben we destijds rekening gehouden met deze combinatie. Met als belangrijkste pluspunt dat straks gemeentewerffuncties onder de milieustraat kunnen worden geïntegreerd.’ Welke synergievoordelen een gemeente kan benutten door de combinatie van een milieustraat en gemeentewerf is volgens hem afhankelijk van de specifieke situatie en beschikbare ruimte. We zijn al bij veel voortrajecten van projecten betrokken. Dat is altijd maatwerk.’  

Voorbeelden gebruik ruimte onder verhoogd bordes

Ruimte onder verhoogde bordes
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Opslag verkeersborden gemeente
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Opslag gescheiden afvalfracties milieustraat
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Opslag (winter)materieel gemeentewerf
Parkeerplaatsen onder milieustraat
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Parkeerplaatsen voertuigen gemeentewerf
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Gezamenlijke faciliteiten milieustraat en gemeentewerf
Circulair bouwen milieustraat met verhoogd bordes, ruimte onder het bordes voor funncties milieustraat en gemeentewerf, Modulo Milieustraten Care4Circulair
Opslag minicontainers milieustraat
Vergaderruimte onder verhoogd bordes
Opslag onder verhoogde bordes
Depot voor klein chemisch afval onder verhoogd bordes

Lees ook:
Synergievoordelen door combinatie gemeentewerf en milieustraat op één locatie
Kleiner oppervlak milieustraat nodig door dubbel grondgebruik

Over Modulo Milieustraten

Modulo is specialist in het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar. Daardoor kunnen ze makkelijk meerdere malen opnieuw worden gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelRon van Ommeren in NVRD-magazine GRAM: ‘milieustraat modulair én 90 procent circulair’
Volgend artikelTerugkijken: Modulo te gast webinar KplusV: route naar circulair ambachtscentrum