Gemeentelijke herindeling, wet- en regelgeving of het overheidsbeleid dat stimuleert afval te scheiden met een groeiend aantal fracties als gevolg. Het zijn voorbeelden van redenen waarom gemeenten de gemeentewerf en milieustraat op één locatie centraliseren. Dat levert een serie aan synergievoordelen. De twee belangrijkste daarvan zijn efficiënter kunnen werken en kosten besparen. Een pre is ook dat nieuwbouw vaak op een relatief kleine lokatie kan worden gerealiseerd.

>> Foto: In de gemeente Leusden zijn de gemeentewerf en milieustraat op één locatie gesitueerd.

Gemeentewerf en milieustraat op relatief klein oppervlak

Het samengaan van gemeenten of dorpskernen. Het is volgens Doke van Niekerk één van de ontwikkelingen om een gemeentewerf en milieustraat op dezelfde locatie te situeren. Hij is manager advies en realisatie bij Modulo Milieustraten en adviseert gemeenten onder meer over deze combinatie. ‘Ook wet- en regelgeving kan daarvoor aanleiding zijn’, noemt hij verder. ‘Door VANG nemen bijvoorbeeld het aantal fracties toe. Omdat er daardoor containers bij komen, is er op de milieustraat meer ruimte nodig. Bovendien is overheidsbeleid gericht op het stimuleren van afvalscheiding. Daardoor komen er meer bezoekers op de milieustraat. Dit kan reden zijn om de logistiek aan te passen, bijvoorbeeld door het bezoekersverkeer en het werkverkeer te scheiden. Je ziet dat gemeenten op deze ontwikkelingen inspelen door herziening van de milieustraat op de bestaande locatie of verhuizing naar een andere locatie, zo mogelijk in combinatie met een gemeentewerf.’

Aantal fracties op milieustraat neemt toe

Niet alle gemeenten hebben praktisch de mogelijkheden om dit met de bestaande milieustraat en gemeentewerf te realiseren, ziet Doke in de praktijk. ‘Oudere milieustraten zijn te klein waardoor het niet altijd rendabel is ze te revitaliseren. Ook is er na een fusie van gemeenten niet meer in elke kern een milieustraat nodig. Behalve dat zijn gemeentewerven vaak ook gedateerd. Centralisatie, zowel van de milieustraat als gemeentewerf, is dan een logische stap. Het vanuit één locatie opereren en coördineren van werkzaamheden, levert efficiëntievoordelen’, noemt hij als belangrijk voordeel. ‘Behalve dat kan de bezetting kleiner zijn. Daardoor zijn er minder mensen nodig en is de overhead lager. Als een milieustraat wordt gebouwd met circulaire U-elementen van Modulo Milieustraten, is er bovendien een kleiner oppervlak nodig. Door het verhoogde recyclebordes van 2 meter 60 wordt de beschikbare grond namelijk dubbel benut. De ruimte onder het bordes kan dan worden gebruikt voor opslag, bijvoorbeeld van gemeentewerken, zoals materiaal voor de winterdienst en/of opslag voor de groenvoorziening.’

Synergievoordelen gemeentewerf en milieustraat:

  • Efficiënter inrichten en bouwen, daardoor kosten besparen
  • Gezamenlijk gebruik van faciliteiten en delen van ruimte
  • Mogelijkheid om terrein optimaal in te delen
  • Minder bijgebouwen nodig door gebruik onderkant bordes, daardoor lagere investeringen
  • Gezamenlijke toegangswegen
  • Mensen flexibel inzetten, zowel op de gemeentewerf als de milieustraat

Praktijkvoorbeeld Gemeente Leusden

De gemeente Leusden is volgens Doke een goed praktijkvoorbeeld van een gemeentewerf en milieustraat op één locatie. ‘De gemeentewerf groeide uit z’n jasje terwijl er geen grond voor uitbreiding beschikbaar was. Bovendien voldeed de milieustraat niet meer aan de eisen. Daardoor kwam de combinatie van een gemeentewerf en milieustraat in beeld. Door de keuze voor een milieustraat van U-elementen werd dubbelgrondgebruik mogelijk. Hierdoor konden op de bestaande – relatief kleine – locatie de gemeentewerf en milieustraat worden gerealiseerd. Met als voordeel dat de auto’s van de gemeentewerf onder de milieustraat kunnen worden geparkeerd. Hiermee heeft de gemeente Leusden het overheidsbeleid – onder meer gericht op VANG, Lap 3 en op Circulair Nederland 2050 – al in de praktijk gebracht.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over het situeren van de gemeentewerf en milieustraat op één locatie? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelUpcyclecenter Almere in digitale uitgave Holland Circular Hotspot
Volgend artikel‘Grondstoffencongres bron van informatie en inspiratie’