Meer fracties gescheiden inzamelen. Dat is een van de voordelen van een inzamelpunt voor de kringloop onder de milieustraat. Bovendien wordt het bezoekers makkelijker gemaakt. Die hoeven niet ook nog een keer apart naar de kringloop om spullen te brengen, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten. In een serie posts laat hij zien waarvoor gemeenten de extra ruimte gebruiken die ontstaat door een milieustraat te realiseren met een verhoogd bordes, gemaakt van U-elementen. In deel 2 geeft hij voorbeelden van recyle-, upcycle-, en circulaire activiteiten. Lees ook deel 1 met onder meer voorbeelden van een educatiecentrum en het stallen van gemeentevoertuigen onder het bordes.

Door milieustraten te bouwen met een verhoogd bordes komt er een flink aantal extra vierkante meters ruimte beschikbaar (25 tot 45 procent) op hetzelfde oppervlak. Dit dubbelgrondgebruik biedt meerdere voordelen. Zo kan een milieustraat op een kleiner oppervlak worden gerealiseerd en zijn er geen bijgebouwen nodig. Per saldo is de totale investering daardoor lager. De ruimte onder het bordes biedt een zee aan mogelijkheden, onder meer voor een depot voor klein chemisch afval, opslag van materieel en materialen, vestiging van bedrijven, educatieruimten, een innamepunt voor de kringloop of werkplaatsen. Een pre van dubbelgrondgebruik is ook dat de milieustraat compact en overzichtelijk kan worden ontworpen. Daardoor zijn de afstanden korter en hoeven medewerkers minder heen-en-weer te lopen.

Inzamelpunt voor de kringloop

Circulaire milieustraat gemeente Nieuwkoop ecogranulaat dubbelgrondgebruik Modulo Milieustraten
Het inzamelpunt voor de kringloop onder de milieustraat in Nieuwkoop.

Afval en herbruikbare goederen brengen met één rit. Dat is het voordeel van een innamepunt voor de kringloop onder de milieustraat, zegt Doke. ‘Mochten ingeleverde spullen niet bruikbaar zijn, dan kunnen die linea recta in een van de grondstoffencontainers op de milieustraat. Nog praktischer is de combinatie van dit inzamelpunt met het depot voor klein chemisch afval (KCA) en een grondstoffenmuur. In Duitsland worden daarin al kleinere fracties apart ingezameld, zoals CD’s en kurken. In de toekomst zie ik ook op Nederlandse milieustraten mogelijkheden voor zo’n grondstoffenmuur naast het innamepunt voor der kringloop en het KCA-depot. Het brengen van afval en inleveren van herbruikbare spullen gaat in dan één moeite waardoor er uiteindelijk meer afval zal worden gescheiden.’

Meer weten? Lees dan ook het interview met Sjoerd Dijkstra van Nieuwkoop: ‘milieustraat draagt bij aan duurzame doelen gemeente’.

Bedrijven die van afval nieuwe producten maken

Upcyclen Ruig & Geroest Upcyclecentrum Almere afval recyclen Modulo Milieustraten Care4Circulair
Sebastiaan van Dulken aan het werk in zijn werkplaats onder het recyclebordes van het Upcyclecentrum in Almere.

Een etalage in het zicht. Dat is een van de voordelen als upcyclebedrijven zijn gevestigd onder het bordes van een milieustraat. Werkzaamheden en producten zijn daardoor zichtbaar voor het publiek, zoals in Almere waar Ruig & Geroest is gevestigd onder het Upcyclecentrum. De lijnen zijn daardoor kort, zegt Doke. ‘Het afval dat bezoekers brengen, wordt zonder tussenstop onder het recyclebordes verwerkt tot nieuwe producten. Bij Ruig & Geroest zijn dat bijvoorbeeld lampen die eigenaar Sebastiaan van Dulken maakt van afgedankte boilers en oud hout. Bedrijven onder het verhoogde bordes van de milieustraat hebben daardoor nog een andere functie. Ze zijn in beeld en dragen daarmee bij aan bewustwording. Een gemeente kan zo laten zien waarom afvalscheiding belangrijk is, wat er met het ingeleverde afval gebeurt en wat er uiteindelijk van wordt gemaakt. Zeker in Almere is dat een sterk punt.’

Meer weten? Lees dan ook: Upcycle Centrum Almere: alles draait om hergebruik.

Sorteren ingezameld afval en opslag grondstoffen

Afval sorteren grondstoffen opslaan onder miieustraat Modulo Miieustraten recyclen upocyclen circulaire economie Care4Circulair
Voorbeeld van het gescheiden inzamelen van afval op het verhoogde bordes van de Modulo-milieustraat in Hamburg. Bezoekers gooien hun afval in de inwerpzuilen.
Afval sorteren grondstoffen opslaan onder miieustraat Modulo Miieustraten recyclen upocyclen circulaire economie Care4Circulair
Via de inwerpzuilen op het bordes komt het afval gesorteerd en wel direct in de containers onder de milieustraat.

Op een snelle manier meerdere fracties scheiden. Dat is een van de voordelen als bezoekers hun afval in een inwerpzuil gooien dat daarna onder het bordes in containers direct gescheiden wordt opgevangen. Naast het bordes zijn er dan minder containers nodig, zegt Doke. ‘Bovendien worden onder het bordes direct schone fracties opgevangen die – als de containers vol zijn – als grondstoffen kunnen worden afgevoerd. Inwerpzuilen op het bordes en containers er onder is vooral praktisch als er relatief weinig ruimte beschikbaar is en een gemeente toch meerdere fracties gescheiden wil inzamelen.’

Meer weten?

Lees dan ook de eerste post in deze serie over dubbelgrondgebruik: ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden. Wilt u meer weten over advies en de realisatie van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelGoede communicatie milieustraat verbetert afvalscheiding
Volgend artikelBetonnen KCA-depot van ecogranulaat heeft lange levensduur en is onderhoudsarm