back to top

Inruilgarantie & Re-use elementenpool

Modulo Milieustraten komt in januari met een inruilgarantie voor milieustraten. Gemeenten die een nieuwe milieustraat of circulair ambachtscentrum realiseren, krijgen bij een aanpassing geld terug voor de U-elementen. Tegelijk met de inruilgarantie start Modulo met de Re-use-pool voor ingeruilde elementen die in andere milieustraten één-op-één opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit biedt gemeenten en bedrijven een investeringsvoordeel en maximale flexibiliteit voor de toekomst. Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.’

Circulaire milieustraat of ambachtscentrum realiseren?

Een bestaande milieustraat of afvalbrengstation transformeren tot een circulair ambachtscentrum? Nieuwe functies toevoegen, zoals een sorteerstraat, demontagehal, inzamelpunt voor kringloopgoederen, een educatiecentrum, samenwerken met startups? Op dezelfde locatie of elders? Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten en daarmee SROI realiseren? Het zijn allemaal voorbeelden die bijdragen aan de ambitie van de gemeente om te komen tot anders en beter scheiden en daarmee de VANG-doelstelling te behalen. Door onze flexibele bouwwijze kan het ontwerpproces en de realisatie van deze inspirerende plek stapsgewijs plaatsvinden.

Is uw milieustraat toekomstbestendig?

Circulair ontwerpen en bouwen met het oog op de toekomst is in het belang van de volgende generatie. Het is goed om al op de tekentafel te kijken naar alle aspecten van circulair bouwen en duurzaam gebruik. Een modulaire bouwwijze, niet aard- en nagelvast, waardoor uitwisseling van materialen/elementen mogelijk wordt en bij toekomstige aanpassingen of verplaatsing, hergebruik gegarandeerd is. Dit resulteert in minder gebruik van nieuwe grondstoffen en bespaart veel kosten.

Modulo Milieustraten #Care4Circulair

Modulo Milieustraten heeft de afgelopen jaren vele milieustraten ontworpen en gebouwd. Belangrijk kenmerk van de milieustraten is dat ze circulair zijn. Dat was 12 jaar geleden nog zeer nieuw en innovatief. Maar de komende jaren moet dit de standaard worden voor alle nieuwe milieustraten en circulaire ambachtscentra. Tenminste als het aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie ligt. Om de transitie naar de circulaire economie te versnellen moeten koplopers gaan samenwerken om best practices op te schalen.

Wilt u meer informatie?