Strategisch advies over afvalinzameling waarbij fracties zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Dat was een van de vragen van de lokale inzamelaar Selibon op Bonaire aan Modulo Milieustraten. Om op deze en andere vragen een gedegen onderbouwd antwoord te kunnen geven, reisden directeur Ron van Ommeren en manager advies en realisatie Doke van Niekerk, af naar het Caribische eiland. ‘Er is veel kennis op het eiland over afvalinzameling, -verwerking en hergebruik, zowel bij de afvalinzamelaar als de gemeente Bonaire’, blikt Van Ommeren terug. ‘Bovendien is dat logistiek goed georganiseerd waardoor er al een fundament is om te werken aan een circulair eiland.’

>> Foto: Bonaire heeft drie kleine milieustraten waarvan er één wordt aangepast. De milieustraten gaan een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een circulair eiland.

Gedegen onderzoek en advies

Bonaire is het eerste Caribische eiland dat natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruikt voor economische groei, werkgelegenheid en welzijn terwijl het tegelijkertijd werkt aan behoud van het oceaanecosysteem. Het uiteindelijk doel is een circulair eiland, uitgewerkt in het programma Blue Destination, zegt Van Ommeren. ‘Er is een visie en een drive om dat te bereiken. De nieuwe milieustraat wordt daarin een cruciale schakel. Met als uitgangspunt: bijdragen aan recycling tot bruikbare grondstoffen en spullen een tweede leven geven. Er gebeurt al veel op Bonaire’, was na aankomst zijn eerste indruk. ‘Zo worden bepaalde afvalstromen als bruin- en witgoed, blik en ziekenhuisafval, al apart ingezameld en wordt er wekelijks zwerfafval langs de kust ingezameld. Ook wordt gekeken hoe het afval van de bezoekende cruiseschepen die jaarlijks tussen de 400.000 en 500.000 toeristen brengen – op land kan worden verwerkt. Nu blijft dat nog op de schepen. Die afvalstromen zijn grondstoffen. Om die op land te kunnen verwerken, moet de bestaande logistiek daar wel op worden afgestemd. In het advies dat we op uitnodiging aan Selibon uitbrengen, kijken we ook of de milieustraat daarin een rol kan spelen.’

Bonaire Blue Destination advies milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Bonaire werkt onder het motto Blue Destination aan een circulair eiland.

Migratie van ‘afval naar grondstof’

Inventariseren hoe ingezamelde afvalstromen – de grondstoffen – opnieuw kunnen worden gebruikt en wat de rol van de milieustraat daarin is. Daar gaat het volgens de Modulo-directeur in essentie om bij het adviestraject. ‘We kijken niet alleen naar het winnen van grondstoffen uit afval. Daarbij betrekken we ook een mogelijke samenwerking met de kringloop zodat de ingezamelde spullen een tweede leven krijgen.’ De migratie van ‘afval naar grondstof’ is volgens hem belangrijk. ‘Dat draagt bij aan het optimaliseren van de huidige afvalinzameling om zo te voorkomen dat afval op de landfill wordt gedumpt. Tijdens ons bezoek hebben we daarom de situatie en en behoefte uitgebreid in kaart gebracht. Onderdeel daarvan was ook een voorbereidende inventarisatie zodat we kunnen adviseren over een milieustraat die specifiek is afgestemd op de wensen en behoefte van de gemeente en de inwoners. Daarbij onderzoeken we ook het integreren van de milieustraat en de gemeentewerf op dezelfde locatie.’

Bonaire advies milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Wekelijks zijn er acties om het zwerfafval langs de kust in te zamelen.

Bijdragen aan circulair Bonaire

Modulo Milieustraten is door Selibon om meerdere redenen uitgenodigd om advies te geven over de nieuwe milieustraat, zegt Van Ommeren desgevraagd. ‘We hebben meer dan tien jaar ervaring met het ontwerpen en bouwen van milieustraten. Behalve dat we daarvoor alle kennis in huis hebben, bieden we ook een totaaloplossing. En ook niet onbelangrijk: we ontzorgen, ook op afstand. We zijn gewend om de regie over grote projecten te doen: van onderzoek en advies tot en met bouw, onderhoud en het daarna eventueel aanpassen van milieustraten, mochten de ontwikkelingen daar om vragen. We werken daarvoor samen met lokale partners. Op Bonaire zijn dat behalve de afvalinzamelaar, ook de gemeente en lokale bedrijven als een architectenbureau. Met alle partijen hebben we tijdens ons bezoek ook gesproken. Ik was positief verrast over de logistieke organisatie en onderlinge communicatie. Dat is belangrijk. Alleen dan kan je de overgang maken van het huidige inzamelsysteem naar afvalinzameling die bijdraagt aan circulair Bonaire.’

Meer weten?

Kijk dan op de website van Bonaire: Blue Destination. Daar kunt u ook een video bekijken. Wilt u ook weten hoe een milieustraat kan bijdragen aan het inzamelen, recyclen en hergebruik van grof huishoudelijk afval? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten.

Of volg het blog Care4Circulair dan op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Vorig artikelVan Werven recyclet kunststoffen tot virgin grondstoffen
Volgend artikelMilieustraat transformeert naar grondstoffencentrum of circulair centrum