Een inzamelpunt voor de kringloop, opslag van gescheiden ingezamelde grondstoffen, een werkplaats waar ingeleverde spullen een tweede leven krijgen of een waterberging voor het grijswatercircuit. Door de bouw met U-elementen van ecogranulaat is er onder het verhoogde bordes van een Modulo-milieustraat veel extra oppervlak beschikbaar. Gemeenten en afvalinzamelaars gebruiken die ruimte steeds meer voor circulaire en duurzame functies, blijkt uit de praktijk. Het blog Care4Circulair zet een aantal voorbeelden op een rij.

>> Foto boven: De onderkant van de nieuwe milieustraat van Waardlanden. Door de ruimte voor circulaire functies, was het verhoogde Modulo-bordes een bewuste keuze, blijkt uit een interview met directeur Hans van den Brule.

Bezoekerscentrum, werkplaats en mediaruimte

Circulair ambachtscentrum Herne Duitsland Modulo Milieustraten Care4Circulair

Bewustzijn creëren, repareren, ruilen en hergebruik stimuleren. Dat wil de Duitse gemeente Herne bereiken met de circulaire functies die onder het verhoogde bordes zijn gesitueerd dat Modulo ontwierp en bouwde. Zo zijn er reparatie-activiteiten, workshops en is er een breed programma, bijvoorbeeld over afvalvermijding, hergebruik of compostering. De werkplaats wordt gebruikt voor een breed scala aan educatieve doeleinden en in het bezoekerscentrum zijn grote ruilrekken waar spullen een tweede kans krijgen. Verder zijn er regelmatig ruildagen op het terrein en is er een gratis ruil- en weggeefmarkt. Nog goed functionerende elektrische apparaten, fietsen en andere producten worden doorgegeven aan sociale instellingen.

Lees ook: Circulair ambachtscentrum in Herne ‘groenste milieustraat’ van Duitsland

Inzamelpunt voor de kringloop

Circulaire milieustraat gemeente Nieuwkoop ecogranulaat dubbelgrondgebruik Modulo Milieustraten

Afval en herbruikbare goederen brengen in één rit. Dat is het voordeel van een innamepunt voor de kringloop onder de milieustraat. Mochten ingeleverde spullen niet bruikbaar zijn, dan kunnen die linea recta in een van de grondstoffencontainers op de milieustraat. Omdat het brengen van afval en inleveren van herbruikbare spullen in één moeite doorgaat, zal er uiteindelijk meer afval worden gescheiden. Sjoerd Dijkstra van de gemeente Nieuwkoop vindt dat die combinatie in de praktijk goed werkt, blijkt uit een eerder interview met hem met het blog Care4Circulair. ‘Als je ziet wat er wordt gebracht. Dat was hier anders niet terecht gekomen.’

Meer weten? Lees ook: Sjoerd Dijkstra: ‘ontwikkeling circulaire milieustraat Nieuwkoop inspirerend en praktisch proces’

Schone facties onder bordes gelijk apart opvangen

Afval direct scheiden. Dat is een van de mogelijkheden van een milieustraat met een verhoogd bordes. Bezoekers gooien hun afval in een inwerpzuil op het bordes (foto links). De fracties worden aan de onderkant gelijk gescheiden opgevangen (foto rechts). Een belangrijk voordeel daarvan is dat er direct grondstoffen worden afgevoerd en geen afval. Inwerpzuilen op het bordes en containers er onder, zijn vooral praktisch als er relatief weinig ruimte beschikbaar is en een gemeente toch meerdere fracties gescheiden wil inzamelen. Ook op andere manieren draagt de ruimte onder het bordes bij aan circulariteit, bijvoorbeeld door de combinatie van een inzamelpunt voor de kringloop met een grondstoffenmuur. In Duitsland worden daar al kleinere fracties mee ingezameld, zoals CD’s en kurken.

Meer weten? Lees dan ook: ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente.

Waterberging onder bordes

Waterberging onder milieustraat duurzaamheid Modulo Milieustraten
Afbeelding: voorbeeld van een waterberging onder het verhoogde bordes voor de opslag van regenwater .

De opslag van regenwater voor het grijswatercircuit voor het doorspoelen van de toiletten of voor de veegvuilwagens. Bij een hoge grondwaterstand kan vanuit de waterberging het regenwater langzaam infiltreren in de bodem. Door deze buffer is er geen extra grond nodig voor wadi’s, de sloten of greppels om het hemelwater tijdelijk in op te slaan. De praktijk laat zien dat de ruimte onder het verhoogde bordes ook voor andere duurzame toepassingen wordt gebruikt, zoals opslag van energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak of de installatie voor aardwarmte.

Meer weten? Lees dan ook: verhoogd bordes milieustraat biedt ruimte voor duurzaamheid.

Video: bouw nieuwe milieustraat Waardlanden in Groot-Ammers. Voor het ontwikkelen van een milieustraat met een verhoogd bordes is minder ruimte nodig. Daardoor komt op hetzelfde oppervlak veel meer vierkante meters beschikbaar. De ruimte onder het bordes biedt ontelbare mogelijkheden, onder meer voor een depot voor klein chemisch afval, opslag van materieel en materialen, vestiging van bedrijven, educatieruimten, of circulaire functies, zoals een inzamelpunt voor de kringloop of werkplaatsen waar fracties een tweede leven krijgen.

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden de ruimtes onder het verhoogde bordes van een milieustraat nog meer bieden? Lees dan deze posts:
Ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden
Peter Rappard, beheerder milieustraat Leusden: ‘blij met extra ruimte onder het bordes’
Gerben de Boer, Lemmer: ‘snelle tweede route en extra opslag door verhoogde bordes milieustraat’
KCA-depot onder verhoogd bordes bespaart ruimte op milieustraat

Wilt u meer weten over advies en de realisatie van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vorig artikelModulo realiseert modulair milieuplein voor NS
Volgend artikel5 vragen over het rapport de ‘Milieustraat van de Toekomst’